วิตกกังวล โรคจิต สุขภาพจิต จิตป่วย

เช็ก 5 อาการจิตป่วย ทดสอบอารมณ์ส่อโรค วิตกกังวล

เช็คอาการจิตป่วย ทดสอบอารมณ์ส่อโรค วิตกกังวล

วิตกกังวล เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างหนึ่งที่พบได้เป็นปกติในมนุษย์ เพื่อเตรียม พร้อมในการเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ความเครียดต่างๆ ซึ่งแสดงออกทั้งในทาง ความคิดและความรู้สึกทางกาย ผลักดันให้คนเราแก้ปัญหาและคิดพัฒนาสิ่งต่างๆ แต่ถ้าความคิดวิตกกังวลนั้นมากเกิน ควบคุมไม่ได้ หรือไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ ก็จัดเป็นความผิดปกติแบบหนึ่งที่ควรได้รับการดูแลรักษา

ว่าด้วย “โรคกลุ่มวิตกกังวล”

นายแพทย์อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ประจำกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา อธิบายไว้ว่า

“ความกังวลเล็กน้อยนั้นเป็นผลดี เพราะทำให้รู้จักเตรียมตัวต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต แต่ถ้ามากเกินไปจนเป็นผลกระทบต่อการทำงานหรือชีวิตประจำวัน ก็ถือได้ว่าเป็นอาการของโรคกลุ่มวิตกกังวล”

ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท

1. โรควิตกกังวล…ความกลัวเกินเหตุ

การวิตกกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป  ซึ่งมักเกิดความวิตกในเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจมาก่อน บางเรื่องผ่านไปสักพักอาจลืม  แต่บางเรื่องอาจยังฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก จนเกิดความอึดอัดหรือหวาดกลัวอันตรายมากเกินไป  คืออาการของโรควิตกกังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder)

 

หวาดกลัว

2. หวาดกลัวรุนแรง

จากหนังสือจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ให้ความรู้ไว้ว่า  ความกลัวจะเกิดขึ้นได้ต้องมีปัจจัย 2 อย่างควบคู่กัน

  • อย่างแรกคือ  ตัวกระตุ้นที่ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นวัตถุ
  • อย่างที่สองคือ  ระบบประสาทอัตโนมัติที่ทำงานรวดเร็ว  ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  เช่น  เหงื่อแตก  ใจสั่น  ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น โดยผู้ป่วยจะมีความกลัวรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่สมเหตุสมผลเกิดขึ้นซ้ำๆ  และไม่สามารถระงับความกลัวนั้นได้  อาการหวาดกลัวจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะและรวดเร็วกว่าคนปกติ เมื่อตกอยู่ในเหตุารณ์หรือสัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัว

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.