กระดูก, ดูแลกระดูก, ป้องกันกระดูก

กินฟิต กระดูก อย่างถูกวิธี ต้อนรับวัยเกษียณ

กระดูกเริ่มสลายตั้งแต่เมื่อไร

แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ข้อมูลว่า

กระบวนการสร้างและสลายกระดูกเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยกระดูกจะถูกสร้างจนแข็งแรงสูงสุดเมื่ออายุ 30 – 35 ปี หลังจากนั้นอัตราการสลายจะมากกว่าการสร้าง

โดยเฉพาะผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน (อายุประมาณ 50 ปี) จะพบการสลายของกระดูกมากกว่าผู้ชายในวัยเดียวกัน

กระดูก

อัตราการสลายเนื้อกระดูกสามารถแสดงได้ดังนี้

ช่วงอายุ (ปี)                              อัตราการสลายเนื้อกระดูก (เปอร์เซ็นต์ต่อปี)

                                                    ชาย                        หญิง

30                                            น้อยกว่า 0.5              น้อยกว่า 0.5

40                                            0.5 – 1                    0.5 – 1

50                                            0.5 – 1                    3 – 5

60 ขึ้นไป                                    0.5 – 1                    0.5 – 1

หากปล่อยให้ร่างกายสูญเสียเนื้อกระดูกไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการป้องกัน อาจต้องจินตนาการภาพในวัยเกษียณเสียใหม่ ทั้งหลังค่อมฟันหลุดร่วง กระดูกเปราะบาง แถมต้องคอยระวังตัวทุกย่างก้าวขณะเคลื่อนไหว เพราะเพียงสะดุดก้อนหินก็อาจทำให้หกล้มจนกระดูกหักและอาจเสียชีวิตได้ง่ายๆ

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 3 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.