ปวดท้องน้อย, ช็อกโกแลตซีสต์, ปวดท้องประจำเดือน, อาการช็อกโกแลตซีสต์, โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ช็อกโกแลตซีสต์ โรคที่ทำให้มีลูกยาก

ช็อกโกแลตซีสต์คืออะไร  

โรคนี้เกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และเข้าไปอยู่ในอวัยวะต่างๆ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ค่ะ

รังไข่ (หากอยู่ที่รังไข่จะทำให้เป็นถุงเลือดเก่า ๆ จึงเรียกว่าช็อกโกแลตซีสต์)

อุ้งเชิงกรานด้านหน้าและด้านหลัง (Anterior and Posterior Cul-de-Sac)

ปีกมดลูกด้านหลัง (Posterior Broad Ligament)

เอ็นหลังมดลูก (Uterosacral Ligament)

ตัวมดลูก

ท่อนำไข่

ลำไส้ใหญ่และไส้ติ่ง

การที่เยื่อบุโพรงมดลูกจะเจริญเติบโตต้องอาศัยฮอร์โมนเพศหญิงเอสโทรเจน โรคนี้จึงไม่พบในคนที่มีฮอร์โมนเพศหญิงน้อย เช่น ใกล้หมดหรือหมดประจำเดือน (Pre & Post Menopause)

ช็อกโกแลตซีสต์, มดลูก, รังไข่, ซีสต์, มีลูกยาก, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 

อุบัติการณ์โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

พบมากทีเดียว โดยในวัยเจริญพันธุ์พบเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 ซึ่งพบร้อยละ 30 ในคนที่มีอาการปวดประจำเดือน และพบร้อยละ 50 ในคนที่มีลูกยาก

สาเหตุโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่เชื่อว่าเกิดจาก 3 ทฤษฎีดังนี้

1. ประจำเดือนไหลย้อนกลับ ทฤษฎีนี้อธิบายว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เกิดจากประจำเดือนไหลย้อนกลับไปที่ท่อนำไข่ ออกไปอยู่ในอุ้งเชิงกราน รังไข่ ฯลฯ แต่เมื่อมีประจำเดือนกลับไม่สามารถขับออกมาได้ จึงเกิดพังผืดดึงรั้งอวัยวะต่างๆ จนอักเสบ ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดและมีลูกยาก

2. เยื่อบุโพรงมดลูกเคลื่อนไปเจริญอยู่ในอวัยวะต่างๆ ผ่านทางหลอดเลือดและหลอดน้ำเหลือง ทฤษฎีนี้อธิบายโรคเยื่อบุโพรงมดลูกที่เกิดในอวัยวะที่ไกลจากมดลูก เช่น ปอดและผิวหนัง เป็นต้น

3. เยื่อบุช่องท้องสามารถเปลี่ยนเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกได้ ทฤษฎีนี้เกิดจากการสังเกตเซลล์เยื่อบุช่องท้องในทารกที่เปลี่ยนเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกได้

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 3 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.