แมลงกินได้, อาหารโปรตีนสูง, แมลงทอด, แมลง, ประโยชน์ของแมลงกินได้

แมลงกินได้ แหล่งโปรตีนคุณภาพดี หาได้ทั่วไทย

แมลงกินได้ แหล่งโปรตีนคุณภาพดี หากินได้ทั่วไทย

แมลงกินได้ เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะไขมัน โปรตีน วิตามิน ไฟเบอร์ และแร่ธาตุ เพราะแมลงนั้นมีความหลากหลายทางสายพันธุ์ แหล่งอาศัย และอาหารที่กิน

12 เดือน 12 ชนิด หากินได้ทั่วไทย

ข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และหนังสือแมลงอาหารมนุษย์ในอนาคต สถาบันการแพทย์แผนไทย ได้รวบรวมเหล่าแมลงกินได้ตามฤดูกาลในประเทศไทย เพื่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต ดังนี้

เดือนมกราคม

ตั๊กแตน พบได้ทั่วไปบริเวณพื้นที่ปลูกข้าวโพดหรืออ้อย  คุณค่าทางโภชนาการให้พลังงาน 152.9 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย โปรตีน 20.6 กรัม ไขมัน 6.1 กรัม  และเป็นแหล่งของแร่ธาตุฟอสฟอรัสกับวิตามินบี 3

เดือนกุมภาพันธ์     

มดแดง กินตัวอ่อน และดักแด้มดงานหรือเรียกว่า ไข่มดแดง คุณค่าทางโภชนาการให้พลังงาน 82.8 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย โปรตีน 7 กรัม ไขมัน 3.2 กรัม  และเป็นแหล่งของแร่ธาตุฟอสฟอรัสสูง

จิ้งหรีด, อาหารแคลเซียมสูง, แมลงกินได้, แมลงทอด, แมลง
จิ้งหรีด แมลงกินได้ที่มีแคลเซียมสูง

เดือนมีนาคม         

จั๊กจั่น พบได้ตามต้นไม้ กอหน่อไม้ คุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานประมาณ 90-150 กิโลแคลอรี

เดือนเมษายน        

แมลงกินูน  แมลงปีกแข็งพบได้ตามต้นมะขาม คุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานต่ำ 77.8 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย โปรตีนที่ค่อนข้างมีคุณภาพต่ำ 13.4 กรัม ไขมัน 1.4 กรัม  เป็นแหล่งของแร่ธาตุฟอสฟอรัส และมีวิตามินบี 3 สูง

เดือนพฤษภาคม     

จิ้งหรีด สามารถพบได้ตามสนามหญ้า ใต้กองหญ้าหรือพืชแห้ง คุณค่าทางโภชนาการให้พลังงาน 121.5 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย โปรตีน 12.9 กรัม ไขมัน 5.5 กรัม  เป็นแหล่งของแร่ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส  และวิตามินบี 2 สูง

เดือนมิถุนายน       

แมงดานา อาศัยตามบึง หนองน้ำ นาข้าว คุณค่าทางโภชนาการให้พลังงาน 162.3 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย โปรตีน 19.8 กรัม ไขมัน 8.3 กรัม  เป็นแหล่งของแร่ธาตุฟอสฟอรัส และวิตามินบี 3 สูง

เดือนกรกฏาคม      

แมลงปอ  อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำ คุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานประมาณ 90-150 กิโลแคลอรี

เดือนสิงหาคม        

ผึ้ง   สามารถกินได้ตั้งแต่ตัวอ่อน น้ำผึ้ง และรัง คุณค่าทางโภชนาการให้พลังงาน 140-230 กิโลแคลอรี และเป็นแหล่งของแร่ธาตุและวิตามินสูง

เดือนกันยายน       

ด้วงกว่าง พบได้ตามต้นไม้ เช่น มะค่าโมง พฤกษ์ และหางนกยูง คุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานประมาณ 90-150 กิโลแคลอรี

หนอนไม้ไผ่, อาหารฟอสฟอรัสสูง, แมลงกินได้, แมลงทอด, แมลง
หนอนไม้ไผ่ มีฟอสฟอรัสกับวิตามินบี 3 สูง

เดือนตุลาคม         

หนอนไม้ไผ่  คือหนอนผีเสื้อกินเยื่อไผ่ในกระบอกไม้ไผ่ คุณค่าทางโภชนาการให้พลังงาน 231 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย โปรตีน 9.2 กรัม ไขมัน 20.4 กรัม  และเป็นแหล่งของแร่ธาตุฟอสฟอรัสกับวิตามินบี 3 สูง

เดือนพฤศจิกายน    

ดักแด้ไหม คือระยะดักแด้ของผีเสื้อหนอนไหม คุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานต่ำ 98 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย โปรตีนที่มีคุณภาพมากที่สุด 9.6 กรัม ไขมัน 5.6 กรัม และเป็นแหล่งของแร่ธาตุฟอสฟอรัส แคลเซียม

เดือนธันวาคม

แมลงกระชอน พบได้บริเวณอุโมงค์ใต้ดินใกล้แหล่งน้ำ คุณค่าทางโภชนาการให้พลังงาน 125.1 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย โปรตีน 15.4 กรัม ไขมัน 15.4 กรัม  และเป็นแหล่งของแร่ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัสและเหล็กสูง

หมายเหตุ คุณค่าทางอาหารคิดเป็นกรัมต่อน้ำหนักแห้ง 100 กรัม

แหล่งโปรตีนอื่นๆ ที่น่าสนใจ

2 วิธีกิน โปรตีน ป้องกันโรค

สูงวัย สมัยใหม่ ดูแลด้วย “เวย์โปรตีน” ใน 6 เหลี่ยมสุขภาพ

ถั่วเลนทิลทอดและชีสมะกอก โปรตีนและไฟเบอร์สูง

3 วิธีกินแมลงให้ปลอดภัย

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. จินตนา หย่างอารี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แนะนำวิธีการกินแมลงให้ปลอดภัย ไว้ดังนี้

1.ไม่ควรกินแมลงในปริมาณมากและบดเคี้ยวไม่ละเอียด เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณโคนลิ้นเนื่องจากสารไคตินจากเปลืองแมลง

2.หลีกเลี่ยงการกินแมลงทอดในน้ำมันที่ใช้ซ้ำๆ เพราะอาจมีสารก่อมะเร็ง

3.เลือกกินแมลงที่หาได้จากธรรมชาติ หรือออร์แกนิก และหลีกเลี่ยงแมลงที่หาได้จากไร่นาที่ใช้ยาฆ่าแมลง

วิธีกิน “แมลงกินได้” ให้ปลอดภัย ควรเลือกกินแมลงที่หาได้จากธรรมชาติ หรือออร์แกนิกนะครับ