สมอง, เพิ่มพลังสมอง, บู๊สต์สมอง, อโรมาเทอราปี

อโรมาเทอราปี บู๊สต์ สมอง เพิ่มฉลาด สุขภาพเยี่ยม

อโรมาเทอราปีช่วยกระตุ้น สมองเพิ่มฉลาด สุขภาพเยี่ยม

สมอง ของเรามีความสำคัญมากถึงมากที่สุดเนื่องจากมีหน้าที่ควบคุมอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย จึงจำเป็นต้องดูแลกันอย่างดี และเพราะต้องรับภาระหนักสมองก็อาจจะเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือป่วยได้ในบางครั้งบางคราว จากการพักผ่อนน้อย ทำงานหนักกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ รวมทั้งขาดการออกกำลังกาย

นอกจากนี้อารมณ์และความรู้สึกด้านลบ ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สมองของคนในยุคนี้ป่วยไข้ได้ไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆ เลยละค่ะ

อโรมาเยียวยา สมอง อย่างไร

อโรมาเทอราปี(Aromatherapy)หรือสุคนธบำบัด คือ การบำบัดโดยใช้กลิ่นจากนํ้ามันหอมระเหย (Essential Oil) ซึ่งสกัดมาจากพืชและสมุนไพรหลากหลายชนิด ทั้งจากส่วนของใบ ดอก ผล เปลือก เมล็ด ฯลฯ ขึ้นอยู่กับว่าพืชชนิดนั้นมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ในส่วนไหน

คุณสุรศักดิ์สิงห์ชัย แพทย์แผนไทยบัณฑิตโรงพยาบาลพรหมพิราม อธิบายประโยชน์ของอโรมาเทอราปีต่อสมองและสุขภาพว่า

“กลิ่นน้ำมันหอมระเหยมีผลต่อจิตใจอารมณ์ และความรู้สึกของคนเรามาก เมื่อเราได้สัมผัสน้ำมันหอมระเหยผ่านการสูดไอระเหยการนวดน้ำมัน หรือกิจกรรมอื่น ๆ จะทำให้สมองปล่อยสารสุข 3 ชนิด คือ เอนดอร์ฟิน (Endorphin) เอนคีฟาลิน (Enkephalin) และเซโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งส่งผลดีต่อร่างกายและสมอง”

มีข้อมูลว่า เมื่อเราสูดกลิ่นน้ำมันหอมระเหย กลิ่นหอมจะเดินทางไปยังสมองส่วนอะมิกดาลา (Amygdala) และฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ซึ่งทำหน้าที่รับกลิ่น ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก และความทรงจำ จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และจิตใจเช่น ลดความเครียด ความหดหู่ ซึมเศร้าเหนื่อยล้า หงุดหงิด ช่วยให้ผ่อนคลาย สมองปลอดโปร่ง เพิ่มความจำ ลดปัญหาการนอนไม่หลับ ฯลฯ

น้ำมันหอมระเหยช่วยกระตุ้นระบบประสาทกระตุ้นการทำงานของคลื่นสมอง กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจและกระแสไฟฟ้าบริเวณผิวหนังและในทางกลับกันก็สามารถลดอัตราการเต้นของหัวใจ ลดการทำงานของคลื่นสมอง ลดความดันโลหิตและกระแสไฟฟ้าบริเวณผิวหนังได้เช่นเดียวกัน

 

สมอง, เพิ่มพลังสมอง, บู๊สต์สมอง, อโรมาเทอราปี
สมอง, เพิ่มพลังสมอง, บู๊สต์สมอง, อโรมาเทอราปี

นอกจากนี้นักวิจัยพบว่า โมเลกุลของน้ำมันหอมระเหยอาจเข้าไปทำปฏิกิริยากับฮอร์โมนหรือเอนไซม์ในเลือด จึงส่งผลดีต่อร่างกายโดยรวม

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน International Journal of Neuroscience หัวข้อ Aromatherapy Positively Affects Mood, EEG Patterns of Alertness and Math Computations ให้ข้อมูลว่าได้ทำการทดลองกับผู้ใหญ่ 40 คน โดยให้สูดกลิ่นลาเวนเดอร์ที่มีสรรพคุณช่วยผ่อนคลาย และโรสแมรี่ที่ช่วยกระตุ้นอารมณ์ให้สดชื่น คนละ 3 นาที ซึ่งได้ให้ทุกคนทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ทั้งก่อนและหลังสูดกลิ่นน้ำมันหอมระเหยทั้งสองชนิด พบว่า กลุ่มที่สูดกลิ่นลาเวนเดอร์รู้สึกง่วง แต่เกิดความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น อารมณ์ซึมเศร้าน้อยลง และสามารถทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น

ส่วนกลุ่มที่สูดกลิ่นโรสแมรี่เกิดความรู้สึกสดชื่นและตื่นตัวมากขึ้น ความกังวลลดลง รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น และสามารถทำแบบทดสอบคณิตศาตร์ได้เร็วขึ้น แต่ไม่ได้ทำแบบทดสอบถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิม

นักวิจัยจึงสรุปได้ว่า กลิ่นน้ำมันหอมระเหยมีผลต่อสมองซึ่งช่วยควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของคนเราได้

นอกจากนี้ Cancer Research UKองค์กรผู้สนับสนุนและหาทุนเพื่อการป้องกันโรคมะเร็งในประเทศอังกฤษ ให้ข้อมูลว่าการนวดอโรมาเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น คลายความกังวลลดความเจ็บปวด ลดอาการซึมเศร้า ลดความเครียด และคลายความอ่อนล้าได้

 

 

 

 

<< น้ำมันหอมระเหยเพื่อสมอง อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.