พิชิตภูมิแพ้

6 เทคนิคกดจุดด้วยตัวเอง พิชิตภูมิแพ้

เทคนิคกดจุดด้วยตัวเอง พิชิตภูมิแพ้          

พิชิตภูมิแพ้ ด้วยการกดจุด โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งโรคที่พบบ่อยคือ ภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราช่วยต่อต้านเชื้อโรค แต่หากภูมิต้านทานได้รับสารกระตุ้นจากสารก่อภูมิแพ้ หรือ แอนติเจน (Antigen) ผิดปกติ

โรคภูมิแพ้ เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำปฏิกิริยากับสารก่อภูมิแพ้ไวผิดปกติ อาการมักเกิดกับอวัยวะที่ไวต่อสารกระตุ้น ได้แก่ โพรงจมูกเรียกว่า โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ดวงตา เรียกว่า โรคตาอักเสบจากภูมิแพ้ ผิวหนัง เรียกว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง นอกจากนี้ยังทำให้เป็นโรคหืดได้

โรคภูมิแพ้ ส่วนหนึ่งอาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมหากร่วมกับการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ปริมาณมากและเป็นเวลานาน ก็จะแสดงอาการ แต่กระนั้นอาการจะลดลงเมื่อลดการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ หรือเมื่อภูมิคุ้มกันสูงขึ้น

การฝังเข็ม จะช่วยลดความไวของปฏิกิริยาร่างกายต่อสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งหากปฏิกิริยาของร่างกายมีความไวน้อยลง ก็จะทำให้อาการภูมิแพ้ลดลงหรือหายไปและทำให้ผู้ป่วยทนต่อสารก่อภูมิแพ้ได้มากขึ้น เนื่องจากไปลดปริมาณไอจีอีแอนติบอดี (IgE Antibody)

นอกจากนี้การฝังเข็มมีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย จากการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการฉายแสงหรือเคมีบำบัด ซึ่งโดยทั่วไปจะมีผลข้างเคียง เช่น ปริมาณเม็ดเลือดขาวลดลง แต่พบว่า ในผู้ป่วยกลุ่มที่ฝังเข็มก่อนเข้ารับการรักษา สามารถป้องกันการลดลงของปริมาณเม็ดเลือดขาวได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝังเข็ม ฉะนั้นหากใช้การฝังเข็มร่วมกับการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ก็จะช่วยลดผลข้างเคียงของการรักษา และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอแนะนำการกดจุดฝังเข็มด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นภูมิต้านทาน ซึ่งสามารถใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย จุดที่จะแนะนำให้กดนี้ เป็นจุดฝังเข็มที่ใช้บ่อยในการรักษาโรคภูมิแพ้ ซึ่งช่วยลดความรุนแรงของอาการ และลดความไวของปฏิกิริยาร่างกายต่อสารก่อภูมิแพ้ได้

สำหรับคนปกติสามารถกดจุดเหล่านี้เพื่อป้องกันไข้หวัดได้ หรือแม้แต่ช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ หากกดจุดตามที่แนะนำบ่อยๆ ก็จะทำให้ห่างไกลจากโรคหวัด โรคภูมิแพ้ และยังช่วยลดอาการอ่อนเพลีย เพราะจุดเหล่านี้มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มชี่หรือพลังชีวิต ขอแนะนำการกดจุดตามลำดับดังนี้

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.