Flexitarian ป้องกันไตเสื่อม, อาหารมังสวิรัติ, กินรักษาไต

อาหารโรคไต สำหรับผู้ป่วยโรคไตกินมังสวิรัติ

อาหารโรคไต สำหรับผู้ป่วยโรคไตกินมังสวิรัติ

อาหารโรคไต มีหลากหลายรูปแบบ และอาหารแต่ละอย่างยังมีความจำเพาะกับผู้ป่วยเเต่ละโรคด้วย โดยเฉพาะอาหารโรคไต ของผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติ หรือผัก เป็นชีวิตจิตใจ  จะมีวิธีกินลดไตเสื่อม ไตพังอย่างไรนั้น ลองมาดูกัน

นายแพทย์โดนัลด์ เวสสัน (Donald Wesson) จาก The Texas A&M Health Science Center College of Medicine ผู้ทํางานวิจัย เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคไต ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยของเขาใน Journal of the American Society of Nephrology ยืนยันว่า

“การกินผักและผลไม้ช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้ โดยพบว่า ผู้ป่วย โรคไตเรื้อรังที่กินอาหารที่มีเนื้อสัตว์ปริมาณสูงทั้ง 3 มื้อ จะพัฒนาเป็นโรค ไตวายระยะสุดท้ายมากกว่าผู้ป่วยที่กินอาหารที่มีผักและผลไม้ปริมาณสูง”

ไต, โรคไตเรื้อรัง, อาหารโรคไต
การปรับเปลี่ยนอาหาร ช่วยยืดอายุไตและป้องกันโรคไตได้

 

นายแพทย์โดนัลด์อธิบายว่า หลังจากกินเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อแดง ร่างกายจะเปลี่ยนโปรตีนเป็นกรด ไตจะผลิตสารที่ช่วยกําจัดกรด หากกรด มีปริมาณมาก ไตจะทํางานหนักและเสื่อมเร็ว นอกจากนี้อาหารที่มีผักและ ผลไม้สูงยังช่วยลดความดันโลหิต มีผลชะลอความเสื่อมของไต

ไม่เพียงเท่าน้ี คุณเอกหทัย แซ่เตีย นักกําหนดอาหาร หัวหน้านักกำหนดอาหารด้านโภชนาการ สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เสริมว่า

“การกินอาหารที่มีผักเป็นส่วน ประกอบหลัก เช่น อาหารมังสวิรัติ ไม่เพียงช่วยชะลอความเสื่อมของไต ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกดิ ภาวะแทรกซ้อน เชน่ ภาวะแทรกซอ้ น จากโรคหัวใจ ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ อีกด้วย”

อ่านต่อ >>  กินถนอมไตอย่างไรให้เเข็งเเรง

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.