ความดันโลหิตสูง, วัดความดัน, โรคความดันโลหิตสูง, อาการความดันโลหิตสูง

เช็กสัญญาณเตือน อาจเป็นความดันสูงหากมีอาการเหล่านี้ (พร้อมวิธีรับมือ)

อาการความดันโลหิตสูง เช็กได้ก่อน รับมือได้ก่อน แก้ไขทัน

มีคนจำนวนมาก ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้ตัว การตรวจเช็กสุขภาพ และสังเกต อาการความดันโลหิตสูง สม่ำเสมอ จะช่วยให้สามารถเตรียมรับมือและปรับแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพผิดๆบางอย่างได้ทันก่อนสายเกินแก้ เรามาดูกันว่า อาการแบบไหน คือสัญญาณเตือนของโรคนี้ แล้วเราจะรับมือกันอย่างไร

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ Livestrong.com

ควรตรวจวัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ

ความดันโลหิตสูง,อาการความดันโลหิตสูง,วัดความดัน

ก่อนที่เราจะพูดถึงสัญญาณหรืออาการบ่งชี้ของโรคความดันโลหิตสูง สิ่งง่ายๆ ที่จะบอกเราได้ว่าความดันโลหิตของเราปกติดีหรือไม่คือการไปตรวจสุขภาพ (ระดับปกติอยู่ที่ไม่เกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท) รวมไปถึงการวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลจาก สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ระบุว่าในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นโรคความดันโลหิตสูงประมาณร้อยละ 25 หรือคนไทย 1 ใน 4 คน เป็นโรคความดันโลหิตสูงนั่นเอง คิดเป็นจำนวนผู้ที่มีความดันโลหิตสูงประมาณ 13 ล้านคน

ซึ่งมีเพียงร้อยละ 44 เท่านั้น  ที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา ที่สำคัญโรคความดันโลหิตสูงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคไต อันเป็นสาเหตุถึงขั้นรุนแรงที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

ดังนั้น สิ่งที่เราจะทำได้ในเบื้องต้นคือการตรวจวัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ

สัญญาณอันตรายจากโรคความดันโลหิตสูง อ่านหน้าต่อไป

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.