ออกกำลังกายแก้ปวดหลัง, รำกระบอง, ท่าออกกำลังกาย, อาการปวดหลัง, บริหารร่างกาย

ออกกำลังกายแก้ปวดหลัง ปวดเอว ด้วยรำกระบอง ท่าแหงนดูดาว

ออกกำลังกายแก้ปวดหลัง แบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง แค่รำกระบองท่าแหงนดูดาว

ออกกำลังกายแก้ปวดหลัง ด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งยา ไม่ต้องพึ่งเข็ม แค่ลุกขึ้นมารำกระบอง ด้วยท่าแหงนดูดาว ซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว และเมื่อยเนื้อเมื่อยได้ ส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้น มาทำตามไปพร้อมๆ กันเลย

มารู้จักกับการรํากระบองกันค่ะ เพราะการรำกระบอง ส่งผลดีต่อสุขภาพทุกระบบ ดังที่อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง อธิบายว่า

“ได้บริหารทุกส่วนแม้แต่ระบบสมอง และระบบการหายใจ ถ้าหายใจถูกต้องจะทําให้การหมุนเวียนเลือดดี แล้วก็จะทําให้ระบบกล้ามเนื้อดีขึ้น ระบบข้อต่อดีขึ้น ระบบกระดูกก็ดีขึ้น การเคลื่อนไหวต่างๆ ก็สมบูรณ์ขึ้น” นอกจากนี้ อาจารย์สาทิสยังกล่าวถึงหลักสําคัญของการรํากระบองที่ดีในหนังสือเตะสุดชีวิต สํานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพว่า “เราได้ใช้หลักของสมาธิมาร่วมกับการออกกําลังกายและบริหารด้วย ปกติการออกกําลังกายนั้นเราต้องใช้การหายใจที่ถูกต้องอยู่แล้ว เราจะฝึกการหายใจกันก่อน ทําอย่างไรจึงจะหายใจได้แล้วเราจึงหัดทําสมาธิระหว่างออกกําลังกาย เมื่อทําพร้อมกันไปหมดทั้งใจทั้งกายเช่นนี้ การออกกําลังกายและบริหารร่างกายย่อมได้ประโยชน์สูงสุด”

อาการปวดหลังและไหล่เกิดจากอะไร

อาการปวดหลังและไหล่เริ่มจากการสะสมความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ซึ่งมีสาเหตุจากการที่เลือดไหลเวียนไม่สะดวก จึงลําเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่เพียงพอ
ทําให้มีของเสียสะสมในกล้ามเนื้อปริมาณมาก จนไปกระตุ้นให้ระบบประสาททํางานผิดปกติกล้ามเนื้อจึงเกิดอาการแข็งเกร็งและเกิดอาการปวดตามมา ข้อมูลจากหนังสือ
สูตรสําเร็จกับเรื่องปวดๆ “ไหล่ ข้อศอก” โดยแพทย์หญิงฟุกุดะ จิอากิ แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตและที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ

ทำไมต้องใช้ไม้กระบอง

ประโยชน์ของตะบองในการออกกําลังกายคือเราสามารถใช้ตะบองนวดกดดึงดันทุกส่วนของร่างกายได้ เช่น ถ้าเราต้องการทําให้น่องแข็งแรง เราจะนําตะบองไปพาดกดคลึงที่ต้นคอเอามือกดตะบองแล้วก้มตัวลงจะรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าแล่นจู๊ดลงไปถึงน่อง อยากให้น่องตึงกว่านั้นเราก็ก้มตัวลงไปอีกก็สามารถบริหารจากน่องไปถึงนิ้วเท้าได้เลย โดยไม่ต้องเอาตะบองไปกดที่น่องหรือขา

ท่าแหงนดูดาว (เข่าไม่งอ แขนตรึงแนบกับกระบอง)

วิธีการคือ

1.ยืนตัวตรงกางขาเล็กน้อยพาดกระบองไว้บนบ่าทั้งสองข้างกางแขนให้เหยียดตรงแนบกับกระบอง

2.วาดปลายกระบองซายลงไปด้านข้างลําตัวด้านซ้าย พยายามให้ปลายกระบองซ้ายแตะข้างขาซ้ายโดยให้ลําตัวตรงที่สุดเท่าที่จะทําได้ ไม่งอเข่าและแขนเหยียดตรงตรึงแนบกับกระบองตลอดเวลา (ห้ามเลื่อนมือ) หันหน้าไปทางขวาตามองปลายกระบองขวาที่ชี้ขึ้นฟ้าจากนั้นวาดปลายกระบองขวาที่ชี้ขึ้นฟ้าลงมา

3.วาดปลายกระบองขวาลงไปด้านข้างลําตัวด้านขวาพยายามให้ปลายกระบองขวาแตะข้างขาขวา โดยให้ลําตัวตรงที่สุดเท่าที่จะทําได้ ไม่งอเข่าและแขนเหยียดตรงตรึงแนบกับกระบองตลอดเวลา(ห้ามเลื่อนมือ) หันหน้าไปทางซ้ายตามองปลายกระบองซ้ายที่ชี้ขึ้นฟ้าจากนั้นวาดปลายกระบองซ้ายที่ชี้ขึ้นฟ้าลงมา

4.วาดปลายกระบองซ้ายและขวาสลับขึ้น-ลง (ตามที่อธิบายในข้อ 2 และข้อ3)อย่างต่อเนื่องกันให้ครบ 30-50ครั้ง

5.กลับสู่ท่ายืนตัวตรง

ออกกำลังกายแก้ปวดหลัง, รำกระบอง, ท่าออกกำลังกาย, อาการปวดหลัง, บริหารร่างกาย
เราสามารถใช้ตะบองนวดกดดึงดันทุกส่วนของร่างกายได้

Did you know?

การบริหารและออกกําลังกายดŒ้วยท่‹ารํากระบองแบบชีวจิต รวมทั้งสิ้น12ท่าคิดค้Œนโดยอาจารยสาทิส อินทรกําแหงถŒ้าหากทําอย‹่างสม่ําเสมอจะเป็šนผลดีอย‹่างมากต‹่อการพัฒนาความแข็งแกร่‹งและยืดหยุ่‹นของกระดูกกลŒ้ามเนื้อและขŒ้อต‹่อต‹่างๆ นอกจากนี้ ยังลดความปวดเมื่อยและช่‹วยใหŒ้ท‹่วงท‹่าของร‹่างกายมีความสวยงามอีกด้Œวย
รู้วิธีการและประโยชน์จากการรำกระบองด้วยท่าแหงนดูดาวกันแล้ว อย่าลืม ทำตามกันด้วยนะคะ อาการปวดหลังจะได้ไม่ถามหา

บทความอื่นที่น่าสนใจ

สามารถติดตาม ชีวจิต ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.