เอสแอนด์พี

บริษัทดัง กับ “เทรนด์ปฏิบัติธรรม” เอสแอนด์พี ธรรมะคือหัวใจของบริษัท

บริษัทดัง กับ “เทรนด์ปฏิบัติธรรม” เอสแอนด์พี ธรรมะคือหัวใจของบริษัท

หัวใจของบริษัท เอสแอนด์พี คือธรรม เมื่อใจมีธรรมะ ก็จะส่งผลให้ระบบขององค์กรดีไปด้วย ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรบริษัทที่นำธรรมะมาประยุกต์ได้เป็นอย่างดี

0

บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า  เอสแอนด์พี มาเป็นเวลากว่า 42 ปี คุณวรากร ไรวา รองประธานกรรมการเล่าถึงหัวใจของความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจว่า
0
“บริษัทเราเจริญมาได้อย่างทุกวันนี้เพราะใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันได้แก่ ศีล สมาธิ สติปัญญาในการบริหารงานเราเดินทางสายกลางมาตลอดบริหารงานแบบธรรมชาติ คือปรับตัวไปตามสถานการณ์ เพราะรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยง อะไรก็เกิดขึ้นได้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราจะชี้แจงให้ทุกฝ่ายทราบอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการบิดเบือนข้อมูล
0
” ตัวอย่างอานิสงส์ของการบริหารงานด้วยธรรมะที่เห็นชัดเจนคือ เมื่อครั้งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ตอนนั้นเป็นช่วงที่เอสแอนด์พีครบรอบ 25 ปี พี่สาวผม (คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริษัท) มีนโยบายว่า ‘ให้สมนาคุณลูกค้าในวาระครบ 25 ปีด้วยการให้ส่วนลด 25 เปอร์เซ็นต์’ ซึ่งแทนที่บริษัทจะขาดทุนมากกลับกลายเป็นว่ายอดขายเพิ่มขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเราจึงเชื่อในเรื่องของ “ธรรมะจัดสรร” ว่าถ้าจะทําธุรกิจให้ก้าวหน้าต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า ต้องไม่หวังเฉพาะผลกําไรแต่ต้องมีธรรมะแล้วผลดีจะตามมาเอง”
0
เอสแอนด์พี
0
เนื่องจากสนใจปฏิบัติธรรมอยู่เป็นทุนเดิมประกอบกับมีสถานที่พร้อมรองรับบุคลากรอยู่แล้วที่จังหวัดชลบุรี คุณวรากรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจึงเห็นชอบตรงกัน ที่จะให้พนักงานของบริษัทมีโอกาสเรียนรู้เรื่องปฏิบัติธรรมบ้าง
0
“ประมาณ 40 ปีที่แล้ว ผมมีโอกาสปฏิบัติธรรมกับคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ที่โคราช ทําให้ผมนึกถึงบ้านพักตากอากาศที่คุณพ่อสร้างไว้ที่ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเราเรียกว่า บ้านไรวา ผมเห็นว่าที่นี่มีเนื้อที่กว้างขวางดี เหมาะสําหรับทําสถานปฏิบัติธรรมจึงเชิญคุณแม่สิริมาสอน คอร์สแรก ๆ ชวนญาติ ๆ ประมาณ 20 คนมาปฏิบัติธรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ 7 วัน จากนั้นก็ทํามาทุกปี เมื่อบริษัทใหญ่ขึ้น จึงมีนโยบายให้พนักงานระดับผู้บริหารมาฝึกปฏิบัติธรรมก่อนจากนั้นจึงให้ลูกน้องทยอยตามกันมา
0
ก่อนหน้าจะมาปฏิบัติธรรม พนักงานไม่เคยรู้ว่าจะจัดการกับอารมณ์และความคิดอย่างไรเวลาโดนเจ้านายตําหนิ เมื่อก่อนเขาอาจรู้สึกแย่ ไม่อยากไปทํางาน แต่หลังจากได้มาปฏิบัติธรรมแล้ว เขารู้วิธีรับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น”
0
มุมผู้บริหารกันแล้วมาฟังความเห็นจากพนักงานผู้ปฏิบัติธรรมกันบ้าง คุณกัลยาณีย์ ปุริมายะตา พนักงานเอสแอนด์พีจากสาขาเซ็นทรัล พระราม 9 เป็นผู้หนึ่งที่เคยเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้นเห็นว่า
0
เอสแอนด์พี
0
“การปฏิบัติธรรมทําให้จิตใจสงบมากขึ้นเพราะทําให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้ฟังธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ พอได้หลักมาปฏิบัติเราก็มีสติในการทํางานมากขึ้นไม่ฟุ้งซ่าน หรือใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาที่สําคัญ ยังสามารถนําสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ไปปรับใช้ในชีวิตด้านอื่น ๆ ด้วย”
0
นอกจากนี้ยังมีคุณชนัญญู แซ่เจ่า พนักงานเอสแอนด์พีจากสาขามีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ พูดถึงความประทับใจที่ได้เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมว่า
0
“ผมรู้สึกดีใจที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่บ้านไรวา ทําให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกย่างก้าว ได้ฝึกความอดทน ทําอะไรก็รอบคอบขึ้น สําหรับพนักงานเอสแอนด์พีคนไหนที่ยังไม่ได้มาปฏิบัติธรรม ขอให้ลองมาฝึกเพราะเราจะได้ประโยชน์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทํางานอย่างแน่นอน”
0
เรียกได้ว่าการปฏิบัติธรรมสามารถช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเลยทีเดียว
0
ที่มา : นิตยสาร Secret  ฉบับที่ 173
ผู้เขียน/แต่ง : กรรณิการ์ ทองคำ
ภาพ : วรวุฒิ วิชาธร
0

บทความน่าสนใจ

Kanom เบเกอรี่พรีเมี่ยม รีคอนเซปต์ใหม่ เอาใจผู้บริโภค

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.