บรรพชาอุปสมบท

ขอร่วมอนุโมทนากับทีมหมูป่าที่ บรรพชาอุปสมบท ในวันนี้ ที่วัดพระธาตุดอยตุง เชียงราย

ขอร่วมอนุโมทนากับทีมหมูป่าที่ บรรพชาอุปสมบท ในวันนี้ ที่วัดพระธาตุดอยตุง เชียงราย

ซีเคร็ตขออนุโมทนากับทีมหมูป่าอคาเดมี ที่ บรรพชาอุปสมบท ในวันนี้ ขอกุศลอันเกิดจากความตั้งใจจนสำเร็จแก่ผู้ล่วงลับและตนเองทุกท่าน

หลังจากได้ติดตามข่าวทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงมาอย่างยาวนาน จนกระทั่งได้ถึงจุดสิ้นสุดและได้พา 13 ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงสำเร็จ จนถึงวันนี้ทั้ง 13 คนปลอดภัยกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แล้วได้ทำพิธีสืบชะตาตามคติของล้านนา เพื่อเป็นการต่ออายุขัยหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายมา

 

บรรพชาอุปสมบท

 

พิธีสืบชะตาเป็นพิธีที่ชาวเหนือเชื่อกันว่า เป็นการต่ออายุขัยของหมู่บ้าน (พิธีสืบชะตาบ้าน) ต่ออายุขัยเมือง (พิธีสืบชะตาเมือง) และคนให้ยืนยาวขึ้น (พิธีสืบชะตาคน) มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดจนขจัดสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง พิธีสืบชะตาที่ปรากฏในข่าวทีมหมูป่า เรียกว่า “พิธีสืบชะตาคน” พิธีนี้จะประกอบขึ้นต่อเมื่อ มีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ได้รับยศหรือเลื่อนตำแหน่งที่สูง ทำขึ้นในวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคล แต่สำหรับกรณีทีมหมูป่า เป็นการประกอบพิธีเพื่อสะเดาะเคราะห์ หลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายมา พระสงฆ์จะทำการสาธยายมนต์สืบชะตาทั้งหมด  6 คัมภีร์ ได้แก่ มหาทิพพมนต์ อุณหัสสะวิไชย โลกาวุฒิ สะลาถะวิชชาสูตร พุทธะสังคะหะโลก และมหาไชยมงคล แต่ละมนต์มีใจความเป็นมงคล เช่น มหาไชยมงคล ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นมงคล หรืออุณหัสสะวิไชย ซึ่งมาจากเรื่องเทพบุตรองค์หนึ่งนามว่า “สุปติฏฐิตเทพบุตร” ใกล้สิ้นบุญจากสวรรค์ ต้องไปรับผลกรรมในนรก แต่ตนไม่อยากจุติ จึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือ พระพุทธเจ้าประทานมนต์บทนี้แก่เทพบุตร ทำให้เทพบุตรบรรลุธรรมแล้วสถิตบนสวรรค์ได้ตามเดิมต่อไปจนถึงยุคพระศรีอาริย์

 

บรรพชาอุปสมบท

 

บรรพชาอุปสมบท

 

ทีมหมูป่าทั้ง 11 คน เว้นแต่น้องอีกคนที่ไม่สามารถบวชได้เพราะนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม นำโดยโค้ชเอกจะบรรพชาและอุปสมบทในวันนี้ที่วัดพระธาตุดอยตุง แล้วจำวัดที่วัดพระธาตุดอยเวา โดยมีพิธีปลงผมในเวลา 16.39 และพิธีบายศรีสู่ขวัญจัดในเวลา 17.39 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุดอยเวา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วัดแห่งนี้ตั้งชื่อตามของดอยที่ชื่อว่า “เวา” โดยเป็นพระนามของเจ้าผู้ครองนครโยนกนาคพันธุ์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ นามว่า “พระองค์เวา” วัดนี้จึงสร้างขึ้นใน พ.ศ. 292 ในรัชกาลของพระองค์เวาพอดี  เป็นวัดที่มีพระธาตุอายุเก่าแก่รองจากพระธาตุดอยตุง ภายในบรรลุพระบรมสารีริกธาตุ 5 พระองค์ ต่อเมื่อได้บูรณะในพ.ศ.2494 โดยคหบดีชาวแม่สาย คือนายบุญยืน ศรีสุนทร ร่วมกับพระอาจารย์ดวงแสง รัตนมณี และข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมด้วย อีกนัยหนึ่งของคำว่า “เวา” แปลว่า “แมงป่อง” บริเวณพระธาตุดอยเวาจึงมีรูปปั้นแมงป่องยักษ์ เพื่อรำลึกถึงพระองค์เวา

 

บรรพชาอุปสมบท

 

บรรพชาอุปสมบท

 

ก่อนถึงวันบวช มีผู้คนอยากร่วมทำบุญกับการบวชครั้งนี้ได้พับสานเหรียญโปรยทานเป็นรูปลักษณ์ต่าง ๆ แต่ที่เด่นมากคือเหรียญโปรยทานรูปหมูป่า ถูกส่งมายังบ้านของป้าโค้ชเอกเป็นจำนวนมาก ประเพณีการหว่านเหรียญโปรยทาน อาจไม่มีที่มาอย่างชัดเจนว่าเริ่มต้นมีประเพณีนี้แฝงมาในพิธีบรรพชาอุปสมบทตอนไหน แต่เจตนาของการมีประเพณีหรือธรรมเนียมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่จะบวชต้องสละทรัพย์สินทางโลก เราจะสังเกตว่า พิธีบรรพชาอุปสมบทในตามต่างจังหวัด จะประโคมแต่งนาคด้วยสร้อยทองต่าง ๆ  แต่พอเข้าสู่พระอุโบสถแล้ว จะถอดเครื่องทองเหล่านี้ออก แล้วหว่านโปรยทานด้วยเหรียญที่พับสานด้วยริ้บบิ้นสีสันต่าง ๆ บางครอบครัวอาจพับสานเป็นรูปตระกร้อ รูปดอกบัว ดอกกุหลาบ ตามแต่ความศรัทธา

 

บรรพชาอุปสมบท

 

บรรพชาอุปสมบท

 

บรรพชาอุปสมบท

 

ก่อนพิธีปลงผมทีมหมูป่าทำพิธีห่มพระธาตุดอยเวาก่อนเพื่อการเป็นสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ซึ่งตำนานพระธาตุดอยตุงระบุไว้ว่า พระมหากัสสปะนำพระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้มามอบแด่พระเจ้าอชุตราช พระองค์จึงทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ไว้บนดอยตุง เหตุที่เรียกว่า “ดอยตุง” เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์ไว้ว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ จะไปประดิษฐานยังสถานที่ที่ธงผืนนี้ปลิวไปถึง ผลปรากฏว่าธง (หรือตุงในภาษาเหนือ) ปลิวไปตกยังดอยแห่งนี้พอดี เมื่อพระองค์ดับขันธปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปะจึงออกติดตามธงผืนนั้นจนมาถึงดอยที่เรียกว่าดอยตุงในปัจจุบัน พระเจ้าอชุตราชซึ่งเป็นเจ้าปกครองนครโยนกนาคพันธุ์ในขณะนั้น จึงน้อมรับพระบรมสารีริกธาตุนี้พร้อมสร้างพระเจดีย์ขึ้นในบริเวณที่ธงปลิวมาตกนั่นเอง

 

บรรพชาอุปสมบท

 

บรรพชาอุปสมบท

 

การบวชครั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานต่างๆ นิมนต์ครูบาแสงหล้าเป็นประธานในการบวช และมีหลวงพ่อดอยตุง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุงเป็นพระอุปัชฌาย์แทนครูบาบุญชุ่ม เพราะท่านไม่มีตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

 

บรรพชาอุปสมบท

 

บรรพชาอุปสมบท

 

บรรพชาอุปสมบท

 

บรรพชาอุปสมบท

 

กำหนดการบวชทีมหมูป่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 แล้วทำการลาสิกขาในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 (ส่วนโค้ชเอกอาจจะบวชถึงหนึ่งพรรษา)

การบวชครั้งนี้เพื่ออุทิศผลบุญให้แด่ดวงวิญญาณของจ่าแซม หรือ น.ต.สมาน กุนัน วีรบุรุษแห่งถ้ำหลวง ซึ่งเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง ผู้เสียสละและมีพระคุณต่อทั้ง 13 ชีวิต

 

บรรพชาอุปสมบท

 

บรรพชาอุปสมบท

 

 

บรรพชาอุปสมบท

 

บรรพชาอุปสมบท

 

บรรพชาอุปสมบท

 

พระพุทธศาสนาเชื่อว่าการบวชเป็นการบำเพ็ญเนกขัมมบารมี คือการสละทางโลกเข้าสู่ทางธรรม เป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์หรือพระอริยบุคคลก่อนบรรลุเป็นพระอรหันต์ต่างหมายปอง เช่น พระเตมียกุมาร เห็นคุณของการบวชเพื่อช่วยให้ห่างไกลจากบาปทั้งปวง จึงแกล้งทรงทำเป็นใบ้ จนกระทั่งได้บวชสมพระทัย หรือพระเนมิราชที่ทรงทราบว่าการถือศีลเป็นหนทางที่นำไปสู่ความหลุดพ้น จนในที่สุดก็ทรงสละราชบัลลังก์แล้วออกผนวช เช่นเดียวกับมหาชนกกุมารก็ออกผนวชในตอนท้ายของชาดกเช่นกัน การบวชเป็นการสละซึ่งการหลงมัวเมาในกิเลสซึ่งฆราวาสยังข้องเกี่ยวกับกิเลสได้ง่ายกว่านักบวช แต่อย่างไรก็ตาม ความเชื่อทางศาสนาระบุว่า การบวชมีอานิสงส์แรงสามารถอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับไปสวรรค์ได้ ยิ่งเป็นญาติมิตรกันแล้วยิ่งส่งผลบุญถึง เช่น สุบินกุมารที่บวชแล้วพ่อแม่ไม่ตกนรก ด้วยฤทธิ์ของผ้าเหลืองฉุดพาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ หรืออย่างในคัมภีร์เรื่องพิมพาเข้านิพพาน ในพระชาติหนึ่งพระนางพิมพาเกิดเป็นหญิงชรา ส่วนเจ้าชายสิทธัตถะเกิดเป็นเณรน้อย หญิงชราเห็นก็เอ็นดู ใส่บาตรถวายอาหารทุกวัน และเอ็นดูรักประหนึ่งว่าเป็นบุตร แต่วันนี้หญิงชราสิ้นบุญ จิตเป็นอกุศลด้วยความกลัว จึงมุ่งไปสู่นรก แต่นางได้รับการช่วยเหลือจากผ้าเหลืองคือจีวรของเณรน้อยที่นางใส่บาตรในทุกเช้าได้ช่วยเหลือ หากยึดตามคัมภีร์เรื่องนี้กับชาดกนอกนิบาตเรื่อง สุบินกุมารชาดก พบว่าการบวชสามารถช่วยให้คนพ้นจากนรกได้ แม้หญิงชรายังพ้นจากนรกด้วยฤทธิ์แห่งธงชัยพระอรหันต์ (จีวร) แม้ไม่ได้เป็นแม่ที่ให้กำเนิดเณรน้อยก็ตาม ยังพ้นจากนรก ด้วยการบำเพ็ญเนกขัมมบารมีของทีมหมูป่า ขออำนาจกุศลผลบุญในครั้งนี้ส่งผลให้ดวงวิญญาณของจ่าแซมไปสู่สุคติภูมิอันประเสริฐ อย่าได้ตกสู่ห้วงแห่งอบายเลย

 

 

 

 

ซีเคร็ตขออนุโมทนากับทุกท่านในฐานะที่เป็นภิกษุและสามเณร ขอทุกท่านศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในศีลและพระวินัยให้บริสุทธิ์ แม้จะอยู่ในธงชัยแห่งพระอรหันต์ในระยเวลาอันสั้นก็ตาม

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

https://www.khaosod.co.th

https://www.khaosod.co.th

https://www.khaosod.co.th

https://www.khaosod.co.th

https://www.khaosod.co.th

https://www.khaosod.co.th

https://www.sanook.com

https://www.thairath.co.th

https://www.thairath.co.th

https://www.thairath.co.th

https://hilight.kapook.com

https://www.springnews.co.th

https://www.posttoday.com

http://www.tnews.co.th

http://www.prapayneethai.com

https://www.khaosod.co.th

https://www.sanook.com

 


 

บทความน่าสนใจ

ตอบประเด็นเรื่อง ถ้ำหลวง ในมุมมองของซีเคร็ต โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ก่อนการเดินทางสุดท้าย จ่าแซม-สมาน กุนัน วีรบุรุษถ้ำหลวงฯ ความดีไม่มีวันตาย

เปิดประวัติอีกหนึ่ง ฮีโร่ถ้ำหลวง Tim Acton นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาช่วยคนไทย

อีลอน มัสก์ คนจริง คิดจริง ทำจริง ไม่พูดเล่น ลงพื้นที่ถ้ำหลวงแล้ว

สั่นสะเทือนไอจี เมื่อดารา-คนดังโพสต์ส่งกำลังใจและคำอธิษฐานถึง 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง

เผยโฉมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนและบุคคลที่เข้าให้ความช่วยเหลือตามหา 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง เชียงราย

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นห่วง 13 ชีวิตในถ้ำหลวง

ประมวล เพ็งจันทร์ แชร์มุมมอง เสียงบ่นช่วยทีมหมูป่า “เปลืองงบแผ่นดิน” อ่านนะ

ใจกว้างกว่าแผ่นฟ้า! จากปากชาวนาฮีโร่ ยอมเสียข้าวเพื่อช่วย ทีมหมูป่า

รวมมิตรจิตมิตรใจ ฮีโร่ที่มาช่วยทีมหมูป่า และกลุ่มผู้สนับสนุนภารกิจนี้ให้ลุล่วง

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.