ปัญหาธรรมะ

Dhamma Daily : ไข ปัญหาธรรมะ กับเรื่องของหัวใจ โดย พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน

ไข ปัญหาธรรมะ กับเรื่องของหัวใจ – พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา
ถาม : แฟนบวชเป็นพระ แต่เรามักจะลืมตัวยิ้มให้ ต้องทําอย่างไรดีคะ จะคุยด้วยได้ไหม
ตอบ : การยิ้มแย้มเป็นสิ่งที่ดี แต่หากยิ้มเพื่อสื่อความหมายอื่นอาจเป็นการเพิ่มกิเลสให้พระ เราก็จะบาป แต่ถ้ายิ้มเพื่อให้กําลังใจนั้นไม่เป็นไร เพราะเป็นการยิ้มจากใจโดยปราศจากมลทิน
การพูดคุยหรือยิ้มให้พระนั้นทําได้ด้วยกิริยาอันสํารวม แต่ไม่ควรคิดว่าตัวเองเป็นแฟน ควรคุยในฐานะที่ตัวเองเป็นโยมท่านหนึ่งที่มีความศรัทธาและส่งเสริมให้ท่านไปในทางที่เจริญดีงาม ซึ่งไม่ควรคิดเกินเลยไปมากกว่านั้นจะเป็นบาป
…………………………………………
ถาม : ทําไมจึงเชื่อว่าต้องบวชก่อนเบียด
1
ตอบ : ความเชื่อของคนไทยถือปฏิบัติแบบนี้มาช้านานแล้วว่า หากลูกผู้ชายไม่ได้บวชอย่าเพิ่งแต่งงาน เพราะการบวชนั้นคือการทดแทนพระคุณของบิดามารดา ซึ่งการอุปสมบทในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าได้อานิสงส์บุญบารมีสูงสุด เป็นการออกจากกามไปสู่การรักษาศีลปฏิบัติธรรมขั้นสูง ดังนั้นก่อนเบียดหรือก่อนแต่งงานควรต้องบวช ไม่เช่นนั้นบุญทั้งหลายจะไม่ถึงพ่อแม่
…………………………………………
ถาม : ทําบุญชาตินี้ ชาติหน้าจะได้เกิดมาคู่กัน แล้วถ้ามีแฟนต่างศาสนาจะทําอย่างไร
2
ตอบ : การเกิดมาคู่กันนั้น ทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า 1. ชาติก่อนเคยทําบุญร่วมกันมา 2. เคยเป็นผัวเมียกันมาก่อน 3. ทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาภพใดภพหนึ่งเลยได้มาเจอกัน 4. เคยเกื้อกูลซึ่งกันและกันจึงได้ผูกพันและแต่งงานกัน
3
ดังนั้นถ้าหากมีแฟนต่างศาสนาก็สามารถทําบุญร่วมกันได้ การทําบุญถือเป็นความดีงามและเป็นสิ่งสากลที่สามารถทําได้หลายรูปแบบ การทําความดีหรือการทําบุญไม่มีแบ่งแยกศาสนา ทําดีก็จะได้ดี ได้เกิดมาเป็นคู่กัน
…………………………………………
ถาม : เข้าวัดถือศีล 8 แต่คิดถึงแฟน อยากคุยกับแฟน ทําอย่างไรดี
4
ตอบ : เข้าวัดถือศีล 8 แต่อยากคุยกับแฟนนั้นสามารถคุยได้ ไม่ถือว่าผิดศีล แต่ต้องสํารวมและควบคุมกาย วาจา ใจ เพราะการเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีล 8 นั้นเป็นการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกาย วาจา ใจ เมื่อถือศีลจะต้องละเว้นจากกิเลสและขัดเกลาจิตใจด้วยศีลที่รักษาไว้ในขณะนั้น และฝึกตนให้มีสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดโดยไม่คิดถึงอนาคต ไม่หวนคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อจะได้เป็นบุญกุศลแก่ตัวเราและญาติพี่น้องที่เราอุทิศบุญให้
…………………………………………
ถาม : โดนพ่อแม่บังคับให้บวชด้วยเหตุผลว่าท่านจะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ แต่ตัวคนบวชไม่ศรัทธา ควรทําอย่างไรดี
5
ตอบ : การถูกพ่อแม่บังคับให้บวช หากไม่ศรัทธาก็ควรบวชให้ท่านเถิด ถึงไม่ศรัทธาแต่ขอให้คิดว่านี่คือการทําความดี บุญที่เกิดจากการทําดีด้วยการบวชตอบแทนพระคุณจะเกิดขึ้นกับตัวเราและพ่อแม่ การที่พ่อแม่บังคับให้ทําดี ถ้าทําได้นั้นดีแน่ การขัดเกลาให้เกิดการระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดานั้นเริ่มตั้งแต่การเป็นนาค ซึ่งจะมีการเทศน์สอนนาคก่อนบวช และเมื่อบวชไปแล้วก็จะได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ ทําให้เกิดศรัทธาที่ดีขึ้นได้ ดังเช่นเคยมีพ่อแม่ที่บังคับลูกชายคนเดียวให้บวช แต่เมื่อลูกชายได้ก้าวเข้ามาบวชเรียนแล้วกลับไม่ยอมสึก ทั้ง ๆ ที่ก่อนบวชไม่ศรัทธา เห็นไหมว่าศรัทธาอาจมาทีหลังการทําความดีก็ได้
…………………………………………
ถาม : บาปกรรมของการแย่งแฟนคนอื่นคืออะไร
6
ตอบ : การแย่งแฟนคนอื่นผิดศีลข้อที่ 3 คือ กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี ไม่ว่าจะเกิดชาติไหน บาปกรรมจากการผิดศีลข้อ 3 จะทําให้ผู้ที่แย่งแฟนผู้อื่นพบกับความผิดหวังในความรักหรือชีวิตคู่ตลอดไป และจะทําให้เกิดเป็นบัณเฑาะก์ ได้รับกรรมตามหลักที่มีกล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา
…………………………………………
ถาม : แฟนตั้งใจจะบวชตลอดชีวิต ใจหนึ่งก็ยินดี แต่อีกใจก็ทุกข์ เพราะวางแผนอนาคตไว้ด้วยกันแล้ว และอยากให้เขามาดูแลแม่
เพราะแม่ก็ทุกข์ใจเช่นกัน แต่เขาต้องการดูแลทางศีลทางธรรมแทน จะทําอย่างไรดีคะ หรือดวงเขามาทางธรรมมากกว่า
7
ตอบ : น้อยคนนักที่จะทิ้งความสุขทางโลกหันเข้าสู่ทางธรรมเพื่อความหลุดพ้น หากคุณมีแฟนแล้วแฟนทิ้งความสุขทางโลกไปบวชตลอดชีวิต คุณควรจะอนุโมทนาบุญกุศลนี้กับแฟน และจงทําตัวเป็นผู้สนับสนุนทั้งทางกายและทางใจ คอยช่วยเหลือดูแลพ่อแม่ของเขาด้วยใจที่เป็นกุศล ไม่ให้เขาต้องห่วงทางโลกอีก เราควรทําตนเป็นคนไม่ยึดติดกับตัวบุคคล เมื่อเห็นเขาไปดี จงพลอยมีจิตที่ยินดี แล้วบุญจะเกิดกับตัวเรา อย่ายึด อย่าติด อย่าดึงรั้ง หากคนที่เรารักไปในทางที่ดี ควรปล่อยให้เขาสงบสุขในทางธรรม แล้วเราและคนที่อยู่ข้างหลังก็จะได้บุญด้วยอย่างแน่นอน
8
หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคําแนะนําแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคําถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)
9

ที่มา : นิตยสาร Secret  ฉบับที่ 181

เรียบเรียง อรอุมา ศิลป์วัฒนานุกูล

photo by pexels on pixabay


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily : ศีลข้อที่สาม ที่ให้ละเว้นการประพฤติผิดทางกามครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.