ความอยากได้ อยากมี

จะดับ ความอยากได้ อยากมี ได้อย่างไร ธรรมะรู้ทันกิเลสจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ

จะดับ ความอยากได้ อยากมี ได้อย่างไร ธรรมะรู้ทันกิเลสจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ

ความอยากได้ อยากมี อยากเป็นถ้ามันถูกทำนองคลองธรรมไม่ผิด เพราะชีวิตของเรามันต้องหล่อเลี้ยงด้วยวัตถุ เพราะ เพราะร่างกายมันต้องใช้วัตถุบริโภค ร่างกายเป็นธาตุ 4 อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ไม้สอยก็เป็นธาตุ 4 ธาตุ 4 มันต้องตอบสนองบริโภคด้วยธาตุ 4 แต่ร่างกายของเรา อย่าลืม นอนมันก็นอนในที่จำกัดเท่านั้นแหละ ห้องออกกว้างใหญ่ เตียงออกกว้างใหญ่ แต่ร่างกายมันก็มีพื้นที่ที่จะนอนอยู่ในที่จำกัด มันจะดิ้นไปในเตียงกว้างใหญ่ได้ตลอดทั้งคืนได้ยังไง ใช่ไหม กินเนี่ย กระเพาราะของเราก็รับได้ในขีดจำกัดเท่านั้เนเอง

นั่งรถโก้แค่ไหน มันก็นั่งในที่จำกัด ที่ก้นของเราหย่อนลงไปเท่านั้นแหละ ร่างกายของเรามันมีลิมิต มันมีขีดจำกัด แต่สิ่งที่เราไม่จำกัดเลยก็คือจิตใจ จิตใจมันไม่มีขีดจำกัด มันไม่มีลีมิต มันไม่อิ่ม ไม่เบื่อ ไม่เพียงพอต่อตัณหา มันดิ้นรน เสาะ แส่ แล้วก็ซัดส่ายไปหาตัณหา เพราะมันเป็นทาสแห่งตัณหา ปฏิเสธวัตถุมันก็ปฏิเสธไม่ได้ เพราะวัตถุนี่เป็นเครื่องยังชีพ เป็นเครื่องรองรับความเป็นอยู่และก็วัตถุเป็นเครื่องรองรับ กิจการงานอาชีพของเราก็ต้องใช้วัตถุนี่แหละ แต่จะหา จะได้ จะมี จะเป็นอย่างไรที่ไม่เป็นทาสของมัน เอามันมาเป็นทาสรับใช้ มาเป็นทาสรับใช้ของร่างกาย

มาเป็นทาสรับใช้ของจิตใจ อย่าให้มันมาเป็นนายเหนือเรา อย่าไปยึดว่ามันเป็นของเราจริงนะ ถ้าเป็นของเราจริง เราก็ทุกข์เพราะมันนั่นแหละ ทุกข์เพราะของ ๆ เรานั่นแหละ เนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยความเข้าใจอย่างนี้ แล้วการหา การได้ การเป็น มันต้องถูกทำนองคลองธรรม อย่าให้ผิดศีล อย่าให้ผิดธรรม อย่าให้ผกิดกฎหมาย ผิดจารีตประเพณี ในที่สังคมเขาตรากันเอาไว้ ไม่ผิดทั้งโลก ในที่สุดสังคมเขาตรากันเอาไว้ ไม่ผิดทั้งทางโลก ไม่ผิดทั้งทางธรรม อย่างนี้แหละ จะได้เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นทาสของมัน

 

ถอดความ : สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ วันที่ 13 เมษายน 2558 (1/2)

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ

ทำอย่างไรจึงจะเรียกว่า ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่า ธรรมะเปิดโลกจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ

ถ้าไม่มี “ ขันติ ” จะเกิดอะไรขึ้น โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ

ธรรมที่นำไปสู่นิพพาน โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ

เรียนรู้วิธี สอนลูกให้เป็นคนดี ของสังคม  พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

เกิดมาทำไม บทความธรรมะจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.