มีสัตว์เลี้ยง

ในวัดควร มีสัตว์เลี้ยง หรือนําสัตว์เลี้ยงเข้าไปหรือไม่ โดย ณัฐพบธรรม

ณ วัดแห่งหนึ่ง ปกติในวัดไม่ มีสัตว์เลี้ยง ใดๆ และที่หน้าประตูวัดก็มีป้ายห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในวัด แต่ช่วงหลังผมเริ่มเห็นทั้งแมวและสุนัขในวัด คาดว่าน่าจะเป็นคนที่ไปอยู่วัดเลี้ยงเอาไว้ด้วยใจที่มีเมตตา
1
นอกจากนี้เราคงเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับสุนัขแสนรู้ที่ช่วยพระบิณฑบาต ภาพที่ดูน่ารักดังกล่าวนํามาสู่ความอยากเล่าให้ฟังว่า ในวัดควรมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่ เราควรนําสัตว์เลี้ยงเข้าวัดหรือไม่ เพราะอะไร
2
แน่นอนว่า หากมองในมุมของการช่วยเหลือสัตว์ การได้บุญและความมีเมตตา การให้อาหารและที่อยู่อาศัยกับสัตว์ก็เป็นสิ่งที่สมควรทําอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม หากนําเรื่องสถานที่มาพิจารณาร่วมด้วย การกระทําที่ถือว่าดีต่อสัตว์ อาจไม่ใช่การให้พวกเขาอยู่ในวัด
3
หลายคนพอได้อ่านประโยคดังกล่าว อาจเกิดความรู้สึกไม่เห็นด้วย เพราะพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความเมตตาและการทําบุญ วัดซึ่งเป็นสถานที่เผยแผ่คําสั่งสอนจึงควรมีเมตตาด้วยการเลี้ยงสัตว์และให้ที่พักอาศัย และหากสัตว์เลี้ยงบางตัวมีจิตอนุโมทนาในขณะที่มีคนทําบุญ หรือฟังธรรมและจิตน้อมตามบทธรรมเขาก็จะได้บุญด้วย การนําสัตว์เลี้ยงเข้าวัดจึงเป็นสิ่งที่ควรทํา
4
ก่อนอื่นผมต้องขอสนับสนุนว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับความเมตตาและเรื่องบุญนั้นถูกต้องแล้วแต่ความเข้าใจดังกล่าวทําให้ลืมพิจารณาองค์ประกอบอื่นซึ่งมีความสําคัญเช่นกัน จึงทําให้เจตนาที่ดีนั้นกลับกลายเป็นการทําร้ายสรรพสัตว์โดยไม่รู้ตัว
5
องค์ประกอบสําคัญที่ผมกล่าวถึงคือ บาปที่สรรพสัตว์มีโอกาสได้รับเมื่ออยู่ในวัด เพราะสัตว์เหล่านี้ต้องขับถ่าย ซึ่งทําให้วัดสกปรก หรือสัตว์บางตัวอาจกัดหรือข่วนทําให้ทรัพย์สินของวัดเสียหาย การกระทําดังกล่าว ได้บาปหนักมาก ๆ เพราะเป็นการทําให้ของสงฆ์สกปรกเสียหาย
6
บางครั้งการส่งเสียงของสัตว์ตามสัญชาตญาณทั่วไปก็รบกวนการปฏิบัติธรรมหรือการจําวัดของพระ บางครั้งสัตว์อาจกัดหรือทําร้ายพระ ซึ่งก็จะได้บาปหนักมาก
7
ในขณะเดียวกันสัตว์บางตัวอาจรบกวนหรือกัดคนที่ไปทําบุญ หรือการที่ในวัดมีสัตว์บางชนิดอาจทําให้บางคนที่ไม่ชอบสัตว์ดังกล่าวไปวัดอย่างไม่มีความสุข ขาดความสงบและไม่อยากไปทําบุญ การขัดขวางการทําบุญดังกล่าวก็ทําให้สัตว์เหล่านั้นมีโอกาสได้บาปเช่นกัน (สัตว์ทําบุญก็ได้บุญ สัตว์ทําบาปก็ได้บาป)
8
ด้วยเหตุดังกล่าว ความรู้สึกของผมเวลาเห็นสัตว์เลี้ยงในวัด (ไม่ว่าจะเป็นคนในวัดเลี้ยงเอาไว้หรือคนที่ไปทําบุญพาไปด้วยก็ตาม) ก็คือ รู้สึกสงสารพวกสัตว์เหล่านั้น เพราะสัตว์ไม่รู้ว่าการกระทําดังกล่าวได้บาปมาก ๆ พวกมันทําไปตามสัญชาตญาณ แต่ก็ต้องได้บาปเพราะเจ้าของพามาได้บาป แม้มีคนนํามาเลี้ยงด้วยจิตที่เมตตา (แต่ลืมนึกถึงบาปที่พวกมันมีโอกาสได้รับ) ผลกรรมดังกล่าวก็จะทําให้พวกมันมีโอกาสเป็นเปรตหรือตกนรกได้
9
วันก่อนผมเดินเข้าไปหาลูกแมวตัวหนึ่งในวัดที่ถูกล่ามเอาไว้และส่งเสียงดังไปทั่วบริเวณที่คนกําลังทําบุญ แล้วบอกมันว่า ถ้าเมื่อไหร่โตแล้ว (ดูแลตัวเองได้) ให้หนีออกไปจากวัด จะได้ไม่พลาดทําบาปที่หนักมาก ๆ และก็หวังเอาไว้เล็ก ๆ ว่ามันจะรับรู้และหนีไปในวันหนึ่ง
10
วันนี้ผมมาบอกทุกท่านว่า แม้แต่ความเมตตากรุณาที่เรามีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย บางครั้งก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า นอกจากสิ่งดี ๆ ที่เราตั้งใจจะทําให้เกิดขึ้นแล้ว การกระทําดังกล่าวมีโอกาสทําให้เกิดผลร้ายอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เรา “ทําไปด้วยเจตนาที่ดี แต่อาจเกิดผลลัพธ์ที่ร้าย(มากๆ)”
11

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.