หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

อยู่คนเดียวให้ได้ แง่คิดธรรมะดี ๆ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

อยู่คนเดียวให้ได้ แง่คิดธรรมะดี ๆ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ เห็นท่านนะ ไม่เหมือนฆราวาส ฆราวาสอายุเยอะขึ้น แค่เกษียณอายุก็แย่แล้วละ เกษียณอายุใจก็เศร้าหมองแล้ว เคยมีอํานาจก็ไม่มี รายได้ก็ลดลง อะไรอย่างนี้ ลําบาก กลุ้มใจ กลุ้มใจแล้วก็เลยคิดมาก
1
ทําไมลูกไม่มาเยี่ยม หลานไม่มาเยี่ยม โกรธมันอีก พอมันมาก็ด่ามัน มันก็ยิ่งกลัวหนักใหญ่ มันไม่มาเลย คราวนี้ไม่มาก็เที่ยวด่ามันลับหลังอีก ใจเต็มไปด้วยโทสะ ไม่มีความสุข พวกเราเตรียมตัวไว้นะ วันข้างหน้าตอนที่เราแก่ มันไม่มีแล้ว ระบบครอบครัวแบบโบราณ อยู่ตัวคนเดียวแทบทั้งนั้น อยู่กันสองคนบ้าง อยู่คนเดียวบ้าง
2
วันข้างหน้าเราจะเหงา เราจะว้าเหว่ “ถ้าเราภาวนาไม่เป็น” เหมือนพวกฝรั่งแก่ ๆ ถึงมีเงินก็เหงา คุยกับหมา คุยกับแมวไปวัน ๆ คุยกับคนไม่ได้ ไม่มีใครคุยด้วย ต่างคนต่างอยู่
3
วันข้างหน้าพวกเราก็จะเหงามากนะ “ต้องฝึก” ฝึกการอยู่คนเดียวให้ได้ ที่จริงเราไม่ได้อยู่คนเดียว เราอยู่กับธรรมะ
4
“หายใจออกรู้สึกตัว”
5
“หายใจเข้ารู้สึกตัว”
6
เราอยู่กับลมหายใจ เราก็มีความสุขของเราแล้วละ
7
จะเจ็บ จะป่วย จะแก่ จะทุพพลภาพ หรือจะยากจน เราก็มีความสุขอยู่ หายใจอยู่ก็มีความสุขอยู่แล้ว ลมหายใจนี่ไม่ได้ซื้อใครมา พยายามหายใจนะ อย่าพยายามหยุดเร็วนัก หายใจไป หายใจไป ก็มีความสุขไป เราก็อยู่ของเราได้นะ
8
บางคนหวังว่ามีลูก ลูกจะเลี้ยง หลวงพ่อสังเกตมาเยอะนะ คนที่ต้องพึ่งคนอื่น จริง ๆ ถ้าไม่ป่วย อยู่ไปตามธรรมชาตินี่อายุ 90 ปีก็ยังช่วยตัวเองได้เลย วันเวลาที่ต้องพึ่งคนอื่นจริง ๆ ไม่มากนักหรอก
9
บางคนเลี้ยงลูกไว้หวังว่าจะพึ่งนะลูกมันตายก่อน เอาหลานมาให้เราเลี้ยงต่อ อย่างนี้ก็มีนะ
10
งั้นความคิดว่าจะไปพึ่งคนอื่น พึ่งสิ่งอื่น อะไรอย่างนี้ พึ่งยาก “เราพึ่งธรรมะของเรา”
11
อย่างน้อยร่างกายเราลําบาก เราอดอยากยากจน ใจเราผ่องใส ใจเรามีความสุข เราอยู่ของเราได้ ช่วยตัวเองได้ ไม่น้อยเนื้อต่ํ่าใจ ไม่เสียใจ ไม่ซึมเศร้านะ เรามีความสุข มันอิ่มอกอิ่มใจว่าชีวิตนี้ไม่ได้สูญเปล่า
12
เตรียมไว้เลยนะ เตรียมตัวไว้ คนรุ่นเราได้เจอแน่ ๆ เลย การที่จะต้องอยู่แบบคนเดียวนี่
13
ฝึกไว้นะ ค่อย ๆ ฝึกสมาธิ ฝึกสติเอาไว้ให้ดี แยกธาตุ แยกขันธ์ให้ชํานาญ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตจะมีความสุขอยู่ได้ มีความสุขอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่คร่ําครวญถึงความสุขในอดีต ไม่ได้เพ้อฝันถึงความสุขในอนาคต
14
มีความสุขในขณะนี้แหละ ไม่ต้องรอว่าตายแล้วไปนิพพานแล้วมีความสุข เนี่ยฝึกไปนะ ค่อย ๆ ฝึก
15
ที่มา :  http://dharma.thaiware.com/article_detail.php?article_id=363&

       : นิตยสาร Secret  ฉบับที่ 182

เรื่อง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

การพัฒนาจิต 2 วิธี ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน บทความธรรมะจากพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ    

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.