พระเอกพล วิสารโท

พระเอกพล วิสารโท (โค้ชเอก) ร่วมเสวนาเรื่องความสำคัญของการมีสมาธิและสติ ณ โรงละครแห่งชาติ

พระเอกพล วิสารโท กุนซือแห่งทีมหมูป่าอคาเดมี เชียงราย ร่วมเสวนาเปิดโลกสมาธิเพื่ออธิบาย และแสดงให้สังคมเห็นว่าประโยชน์ของการมีสติและสมาธิสามารถทำให้พ้นจากวิกฤติอันตรายได้

 

พระเอกพล วิสารโท
พระเอกพล วิสารโท และสามเณร ทีมหมูป่าอคาเดมี เชียงราย

 

หลังจากผ่านเหตุการณ์ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงมาตั้งแต่ช่วงกรกฎาคม ทีมหมูป่านำโดยโค้ชเอกอุปสมบทและบรรพชาเป็นภิกษุและสามเณร ณ วัดพระธาตุดอยเวา จังหวัดเชียงราย โดยสามเณรมีกำหนดบวชเพียง 7 สัปดาห์ แต่พระเอกพล วิสารโท (โค้ชเอก) บวชต่อจนครบ 3 เดือน ตอนนี้สามเณรสึกแล้ว เหลือพระเอกพลที่ยังอยู่ในร่มเงาผ้ากาสาวพัสตร์

 

พระเอกพล วิสารโท
งานเสวนา ปิดโลกสมาธิ : บทเรียนทรงคุณค่าจาก 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง ณ โรงละครแห่งชาติ

 

siampongsnews และหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ออนไลน์  รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561ที่ผ่านมา พระเอกพล วิสารโทเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “เปิดโลกสมาธิ : บทเรียนทรงคุณค่าจาก 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง”  จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ จากเหตุการณ์ที่ประสบภัยธรรมชาติแต่รอดมาได้ เพราะการทำสมาธิและการมีสติ นายกรัฐมนตรีเห็นถึงประโยชน์ของสมาธิและสติ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนให้เกี่ยวข้องกับการทำสมาธิและการมีสติ

 

พระเอกพล วิสารโท
พระเอกพล วิสารโท หรือโค้ชเอก

 

พระเอกพล วิสารโทเผยความรู้สึกตอนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงว่า  “ เมื่อรู้ตัวว่าติดถ้ำแล้ว พยายามบอกในเชิงบวก บอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้เราจะได้ออกไป ซึ่งระหว่างที่ดูแลเด็ก ๆ เน้นให้ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ แล้วก็นอน เพื่อให้มีสติและสบายใจขึ้น  การฝึกสมาธิเป็นเรื่องสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต อาตมารู้แค่ว่า สมาธิทำให้รอดมาได้ โดยการฝึกสมาธิสามารถไปได้ทุกวัดทั่วประเทศ จะมีพระอาจารย์ให้คำแนะนำ ซึ่งเมื่อบวชอาตมาก็ฝึกสมาธิที่วัดพระธาตุดอยเวา หากประชาชนสนใจสามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ ”

ด้วยว่าท่านบวชมาแล้ว 16 ปี ตั้งแต่อายุ 8 ปี จนถึงอายุ 21 ปี ได้รับความรู้การทำสมาธิจากครูบาอาจารย์ เน้นปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ และอุทิศส่วนกุศล ซึ่งการฝึกสมาธิของท่านเน้นฝึกสมาธิในสถานที่วิเวกเพียงคนเดียว เพื่อที่จะได้ไตร่ตรอง คิดวิเคราะห์วางแผนชีวิตว่าจะทำอะไร และควรดำเนินชีวิตไปในทิศทางใด พอมาประสบกับเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวง ได้ใช้หลักสมาธิและภาวะผู้นำช่วยวางแผนว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในระหว่างติดถ้ำหลวง คืนแรกอยู่บนเนินทราย  ท่านทำสมาธิไตร่ตรองขบคิดลองวางแผนว่า ตำแหน่งไหนในบริเวณนี้ที่อยู่แล้วปลอดภัย ตรงไหนมีแหล่งน้ำ เพื่อพอประทังชีวิต  สรุปท่านเลือกที่นอนให้กับทีมไม่ห่างจากจุดที่น้ำหยดประมาณ 10 เมตร

 

พระเอกพล วิสารโท
พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน ร่วมเสวนา

 

พ.ท.นพ.ภาคย์  โลหารชุน แพทย์ที่เข้าร่วมภารกิจถ้ำหลวงได้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย กล่าวว่า หลักของสติและการมีสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในขณะที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่วิกฤติ หมอภาคย์ชื่นชมพระเอกพล หรือโค้ชเอก ที่ให้เยาวชนทุกคนในทีมนั่งสมาธิในขณะที่ติดอยู่ในถ้ำตลอด 9 วัน ทำให้เด็ก ๆ ได้ใช้สติและสมาธิช่วยป้องกันการเจ็บป่วย ความหิว และความปลอดภัย เพื่อให้เกิดกำลังใจและช่วยคลายความกังวลตึงเครียด ซึ่งนอกจากทีมหมูป่าจะใช้สมาธิแล้ว สำหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างคณะแพทย์และทหารก็ใช้สติในระหว่างช่วยเหลือทีมหมูป่าเช่นกัน เพราะต้องเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ แต่ด้วยการที่มีสติและสมาธิทำให้ผ่านอุปสรรคและปฏิบัติภารกิจได้จนสำเร็จ

 

พระเอกพล วิสารโท
พระภาวนาวิริยคุณ

 

พระภาวนาวิริยคุณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เสนอว่า การฝึกสมาธิตามหลักสติปัฏฐาน 4 เป็นการฝึกสมาธิที่พื้นฐานที่สุด สามารถใช้อิริยาบถในชีวิตประจำวันได้ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน ฝึกสติได้  หากฝึกควบคู่ไปกับวิปัสสนากรรมฐานจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ที่เข้ามากระทบ เช่น หากเราไม่รู้ว่าตนเองโกรธ เราจะควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ทำให้ชีวิตพัง การทำสมาธิเหมาะกับวิถีชีวิตคนเมือง หากนั่งสมาธิได้วันละ 10 นาที จะเห็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของตนเอง โดยเฉพาะเด็ก จากเดิมที่จิตใจหยาบกระด้างกลายเป็นอ่อนโยน สมาธิเป็นของที่ประเสริฐ สามารถแก้วิกฤต จึงอยากให้นำมาปฏิบัติ อย่างกรณีของพระเอกพลกับทีมหมูป่าขณะติดถ้ำนั่งสมาธิ เพราะนั่งนิ่ง ๆ ลมหายใจและพลังงานในร่างกายถูกใช้น้อย ถึงจะอดข้าว อดน้ำหลายวันก็อยู่รอดได้ เป็นผลจากการฝึกสมาธิให้มีสติ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนสนใจฝึกสมาธิก็ไปที่วัด หรือสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 4,000 แห่ง ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพอ ที่สำคัญพระวิปัสสนาจารย์สอนสมาธิยังขาดแคลนอีกมาก โดยเฉพาะพระวิปัสนาจารย์สอนสมาธิในต่างประเทศ

 

พระเอกพล วิสารโท
พระเอกพล วิสารโทเข้าพบพระพรหมบัณฑิต

 

หลังจากนั้นพระรัตนมุนีผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และพระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร เจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามนำพระเอกพลเข้าถวายสักการะพระพรมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อดีตอธิการบดี มจร และสนทนาธรรมเรื่องการฝึกฝนสมาธิและการนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยพระพรมบัณฑิตได้ให้ข้อแนะนำต่อการฝึกตนอย่างต่อเนื่อง และให้ช่วยกันส่งเสริมการเจริญสมาธิเพื่อสร้างสันติสุขให้กับมวลมนุษยชาติ

 

พระเอกพล วิสารโท

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

www.thairath.co.th

www.thaipost.net

www.naewna.com

40plus.posttoday.com


บทความน่าสนใจ

ทีมหมูป่าพบสื่อมวลชนและชมนิทรรศการ “ปฏิบัติการถ้ำหลวง วาระแห่งโลก” ที่ สยามพารากอน

สั่นสะเทือนไอจี เมื่อดารา-คนดังโพสต์ส่งกำลังใจและคำอธิษฐานถึง 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง

เผยโฉมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนและบุคคลที่เข้าให้ความช่วยเหลือตามหา 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง เชียงราย

สวดพระปริตรส่งผลบุญให้พบโค้ชและนักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย

หม่อง ทองดี กับวันนี้ที่รอคอย รอลุ้นที่จะได้เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์

ทีมหมูป่าปลอดภัยเพราะการทำสมาธิ : สมาธิระงับความหิวได้จริงหรือ ?

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.