ดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ

ชีวิตหลังการอุทิศตนให้กับพุทธศาสนา ของ ดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ

ชีวิตหลังการอุทิศตนให้กับพุทธศาสนา ของ ดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ

หลังจากที่ ดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พร้อมกับเพื่อนนักแสดงรุ่นน้อง อาร์ต-พลังธรรม กล่อมทองสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9, ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ และขัดเกลาตัวเอง ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

ดุ๊ก ภาณุเดช ก็ได้ลาสิกขาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และได้เขียนถึงความประทับใจที่มีต่อพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงมีพระเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัว duke_bhanudej ว่า

“ผมได้เข้าอุปสมบทที่วัดราชบพิธ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา จนถึงวันที่15 กุมภาพันธ์เป็นเวลา 32 วัน นับเป็นบุญเหลือเกินที่จะบรรยายได้ ผมได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานทรงบาตรในตอนเช้าของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่งปีแห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชยังได้เฝ้ากราบพระบาทหลายครั้ง และได้รับพระเมตตาในการอบรมสั่งสอน เพื่อให้สามารถน้อมนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนให้อยู่ในศีลในธรรม และเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิดแบบชาวพุทธ ตลอดจนสามารถเผยแพร่และบอกต่อทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ผู้พบเห็นได้เรียนรู้และนำไปปฎิบัติให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชน

หลังจากลาสิกขาแล้ว ดุ๊ก-ภาณุเดช ก็ยังทำความดีอย่างต่อเนื่องด้วยการออกอีเว้นท์งานบุญเป็นครั้งแรก โดยการนำภาพวาดฝีมือตนเองมาจัดแสดงในงาน และได้นำเงินจากการขายภาพวาด ไปสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมาโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

เรื่อง Salinpat

รูปภาพ IG: duke_bhanudej


บทความน่าสนใจ

มหาเถรสมาคม ปรับบวชระยะสั้น 15 วันขึ้นไป

พระแซม ยุรนันท์ บวช เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ณ ดินแดนพุทธคยา กล่าวยังไม่มีกำหนดสึก!!!

พระกวิวํโส ตั้งใจศึกษาธรรม 1 เดือน บวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดา

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.