เทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุด ที่เราควรรู้จัก

เทวดาในสวรรค์ชั้น จาตุมหาราชิกา เทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุด ที่เราควรรู้จัก

เทวดาในสวรรค์ชั้น จาตุมหาราชิกา ส่วนมากมักจะเป็นผู้ที่กระทำบุญบนบาป หรือทำบุญด้วยความเชื่อผิด ๆ หรือทำบุญเพียงเล็กน้อย และมีเศษบาปกรรมจากการผิดศีล 5 ติดตัวมา เช่น ฆ่าสัตว์ เป็นต้น

เทวดาบนสวรรค์ชั้นนี้มีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์ หากเป็นเทวดาที่ทำบุญมาสูงก็จะมีรูปลักษณ์คล้ายกับเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และมีวิมานสถิตตามเขาสิเนรุ (เขาพระสุเมรุ)

ส่วนเทวดาชั้นต่ำที่สถิตตามป่าหิมพานต์และบางส่วนของโลกมนุษย์ จะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างไปตามเผ่าพันธุ์ ซึ่งด้วยความแตกต่างนี้ก็มาจากผลกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติก่อนมาเป็นเทวดา เช่น

 

 

คนธรรพ์

เป็นเทวดาที่มีความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ การฟ้อนรำ การละคร วรรณกรรม บทกวี เทวดากลุ่มนี้มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ ผู้ที่เกิดเป็นคนธรรพ์มักจะทำบุญมาน้อยหรือชอบทำบุญเจือกามคุณ

 

วิทยาธร

เป็นเทวดาที่มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เทวดากลุ่มนี้มีรูปลักษณ์คล้ายมนุษย์ แต่งกายเหมือนฤษี ผู้ที่เกิดเป็นวิทยาธรมักจะเป็นคนที่ทำบุญมาไม่มาก แต่มีความฝักใฝ่ในเรื่องคาถาอาคม วิทยาธรชอบประลองความสามารถกับเทวดาและมนุษย์ ด้วยวิทยาธรมีนิสัยรักการศึกษา จึงมักหมกอยู่กับการศึกษา เมื่อตายไป หากยังพอมีบุญเหลืออยู่บ้างจึงมักได้กลับมาเกิดเป็นวิทยาธรอีก

 

กุมภัณฑ์

เป็นเทวดาที่มีรูปลักษณ์เป็นมนุษย์ที่มีผมหยิก ๆ ผิวดำ ท้องโต พุงโร มีอัณฑะเหมือนหม้อ ผู้ที่เกิดเป็นกุมภัณฑ์มักจะเป็นคนที่ทำบุญไม่มาก และมีเศษบาปกรรมเก่าติดตัวมา เช่น ผิดศีล 5 โดยเฉพาะข้อฆ่าสัตว์ ทำแท้ง บังคับหรือส่งเสริมให้คนอื่นทำแท้ง

 

 

ครุฑ

เป็นเทวดาที่มีปาก ปีก และขาเหมือนนก ส่วนที่เหลือของร่างกายจะเหมือนมนุษย์ ผู้ที่ได้เป็นครุฑมักจะเป็นคนที่มีทิฐิมานะ ที่ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ เลี้ยงสัตว์ให้เขานำไปฆ่า

 

พญานาค

เป็นเทวดาที่มีรูปร่างเป็นงู บางตนมีผิวสีทอง สีเขียว สีรุ้ง และสีดำ พญานาคสามารถแปลงร่างให้เหมือนมนุษย์ได้ ผู้ที่เกิดเป็นพญานาคมักเป็นคนที่ทำบุญมาน้อย มีทิฐิมานะ ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์หรือดื่มสุรา หรือเป็นผู้ที่ศรัทธาและบูชาพญานาค

 

ยักษ์

เป็นเทวดาที่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว ผมหยิก ตัวดำ ตาโปน โดยมีทั้งที่ตัวสูงและตัวเตี้ย ผู้ที่เป็นยักษ์ตอนเป็นมนุษย์มักจะมีพื้นฐานโกรธง่าย ขี้หงุดหงิด ชอบดุ ทำบุญไปบ่นไป ขี้รำคาญ เจ้าคิดเจ้าแค้น หรือเคยทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์กักขัง

 

 อากาสเทวา

เป็นเทวดาที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ มีวิมานอยู่กลางอากาศ ผู้ที่ได้เป็นอากาสเทวามักจะเป็นผู้ที่ทำบุญมากน้อย ชอบไหว้สักการะเทพยดา

 

รุกขเทวดา

เป็นเทวดาที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ มีวิมานสถิตอยู่ในต้นไม้ ผู้ที่เกิดเป็นรุกขเทวดามักเป็นคนที่ทำบุญตามประเพณี รักธรรมชาติ และบูชาต้นไม้

 

ภุมเทวา

เป็นเทวดาที่มีรูปลักษณ์หน้าตาเหมือนมนุษย์ มักจะอาศัยอยู่บนพื้นโลก สถิตตามจอมปลวก เนินดิน ใต้ดิน ภูเขา แม่น้ำ ซุ้มประตู ภุมเทวาอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ มีหน้าที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตที่ตนสถิต หรือที่เรียกกันว่า “พระภูมิ” หรือ “เจ้าที่”

 

ที่มา : ท่องนรก เที่ยวสวรรค์ ประสบการณ์มหัศจรรย์กับชีวิตหลังความตาย โดย ณัฐพบธรรม


บทความน่าสนใจ

เรื่องเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากเมืองสวรรค์ในพระพุทธศาสนา

พระเนมิราช พระราชาผู้ท่องนรก-สวรรค์

สัมผัส สวรรค์ ทั้งที่ยังมีลมหายใจ ได้จริงไหม ?

พระเถระท่องสวรรค์เยือน วิมานของเทวดา ไม่ทำบุญ

ทำไมพุทธทาสภิกขุถึงปฏิเสธนรก-สวรรค์และการเวียนว่ายตายเกิด

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.