เยาวราช

วัดจักรวรรดิราชาวาส พระอารามหลวงใกล้แหล่งการค้าย่านเยาวราช

วัดจักรวรรดิราชาวาส พระอารามหลวงใกล้แหล่งการค้าย่าน เยาวราช

ถัดไปจากแหล่งการค้าย่าน เยาวราช แห่งนี้ มีวัดแห่งหนึ่งที่เป็นพุทธสถานอันร่มเย็นให้แก่คนในพื้นที่ตรงนี้คือ วัดจักรวรรดิราชาวาส

 

เยาวราช

 

วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นวัดที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่ผู้หญิงชื่อว่า “ปลื้ม” สร้าง เพราะเดิมชื่อวัดว่า “วัดนางปลื้ม” ต่อเรียกเพี้ยนเป็น “วัดสามปลื้ม” สมัยรัชกาลที่ 1 เจ้าพระยาอภัยราชา (ปิ่น) ปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงแด่รัชกาลที่ 1 และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดจักรวรรดิราชาวาส” เมื่อ พ.ศ. 2362-2368 เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้อีกครั้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 3

 

พระอุโบสถ

 

เยาวราช

 

พระอุโบสถสร้างขึ้นหลังจากเจ้าพระยาบดินทรเดชา (ขณะนั้นเป็นเจ้าพระยาราชสุภาวดี) กลับจากทำสงครามที่เวียงจันทน์ครั้งที่ 2 ศิลปกรรมของพระอุโบสถนี้หน้าบันตกแต่งด้วยกระเบื้องลายคราม เป็นภาพเทพพนมและสัตว์สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัปป์ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานสำริด ลงรัก ปิดทอง เป็นพุทธศิลป์สมัยรัชกาลที่ 3

 

 พระวิหารหลังกลาง

 

เยาวราช

 

พระวิหารหลังกลางนี้เดิมเป็นพระอุโบสถหลังเดิม เป็นศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ พุทธประวัติ เรื่องพระมาลัย คติไตรภูมิจากวรรณคดีเรื่องไตรภูมิโลกสัณฐาน ภายในประดิษฐานพระประธานเดิมเป็นพุทธศิลป์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

 

พระวิหารพระนาก

 

เยาวราช

 

พระวิหารนี้มีลักษณะสร้างเหมือนสิม (โบสถ์ในศิลปะลาว) เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชทานพระบางกลับคืนเวียงจันทน์ แล้วอัญเชิญพระนากจากหอพระในพระบรมมหาราชวัง บนหน้าบันเป็นพระฤษีทั้ง 5 ซึ่งกำลังบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ไหว้นกกา ซึ่งเป็นแม่กาเผือก ภาพหน้าบันนี้ได้รับอิทธิพลมาจากนิทานแม่กาเผือกของลาวและล้านนา

 

เยาวราช

 

สถานที่อื่นๆภายในวัดที่น่าสนใจ เช่น ศาลเจ้าพระยาบดินทรเดชา พระพุทธฉาย มณฑปพระพุทธบาทจำลอง

 

เยาวราช
ศาลเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 

 

เยาวราช
รูปเคารพเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 

 

เยาวราช
พระพุทธฉายจำลอง

 

 

เยาวราช
พระปรางค์

 

ที่มา : พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร โดยคุณหญิงสุริยา รัตนกุลและคณะ

ภาพ : ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์


บทความน่าสนใจ

วิถีชีวิตชาวไทยวน เมืองสระบุรี ณ วัดจันทบุรี อำเภอเสาไห้

วัดป่าสาลวัน ปฏิบัติธรรมสายวัดป่า

“บุโรพุทโธแห่งสยามประเทศ” วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) จังหวัดร้อยเอ็ด

ชวนไปส่องภาพจิตรกรรมโบราณสมัยอยุธยาตอนปลายที่ วัดไชยทิศ

สติปัฏฐาน 4 “กำหนดรู้ด้วยการบริกรรมพองหนอ ยุบหนอ – ณ วัดมหาธาตุฯ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.