สังฆบูชา

ดอกไม้จันทน์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สังฆบูชาครั้งสุดท้ายจากฝีมือบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

ดอกไม้จันทน์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สังฆบูชา ครั้งสุดท้ายจากฝีมือบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.

นอกจากดอกคูณบุญฝีมือกลุ่มนางพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ตั้งใจทำเพื่อใช้ในพิธีโปรยเหรียญ โปรยทาน เพื่ออุทิศผลทานถวายหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธแล้ว ยังมีดอกไม้จันทน์สีขาวสะอาดตาที่ประดิษฐ์เป็นช่อดอกกุหลาบและดอกพุทธรักษาจากบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้วางในจุดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็น สังฆบูชา ครั้งสุดท้าย

คุณกรรณภัสส์ สิริเกียรตินำเสนอข่าวผ่านเว็บไซค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

 

ภาพโดยคุณกรรณภัสส์ สิริเกียรติ จาก www.kku.ac.th

 

ทั้งนี้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. นำโดย นางพรรณี จรดอน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรทุกฝ่ายไปจนถึงคณะแม่บ้านและคนงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลิตดอกไม้จันทน์เป็นดอกกุหลาบและดอกพุทธรักษา ประมาณ 400 ดอก แล้วนำมาสมทบให้กับกองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์ มข. เพื่อใช้ประกอบพิธีการเคารพสักการะแด่ครูใหญ่หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

 

ภาพโดยคุณกรรณภัสส์ สิริเกียรติ จาก www.kku.ac.th

 

ในความเชื่อของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาจะใช้ดอกไม้จันทน์วางหน้าศพในพิธีฌาปนกิจ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพและการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายแก่ผู้ล่วงลับ “ไม้จันทน์” เป็นไม้มงคลที่มีกลิ่นหอมและมีราคาสูง จึงเป็นที่นิยมใช้ในคนชนชั้นสูง เช่น ขุนนางและเชื้อพระวงศ์ ด้วยคุณสมบัติของไม้ชนิดนี้มีกลิ่นหอมจึงนำมาทำเป็นหีบศพและ ใช้เป็นฟืนในการฌาปนกิจศพ อย่างที่ทราบกันดีว่าไม้หอมชนิดนี้มีราคาสูงจึงนำเศษของไม้จันทน์ประดิษฐ์เป็นดอกไม้กระดาษ ในรูปลักษณ์ของดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ ดอกพุทธรักษา อย่างที่บุคคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และผู้ศรัทธาท่านอื่นร่วมกันทำขึ้น เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ผู้เลื่อมใสในหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธได้ถวายเป็นสังฆบูชาและการแสดงความเคารพครั้งสุดท้าย

 

ภาพโดยคุณคุณบริพัตร ทาสี , คุณสมาร์ชศักดิ์ จาก www.kku.ac.th

 

สำหรับผู้ศรัทธาที่จะเดินทางไปวางดอกไม้จันทน์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธในวันที่ 21-29 มกราคม 2562 ควรทราบแนวทางการวางดอกไม้จันทน์และจุดวางดอกไม้จันทน์ที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดไว้ดังนี้

จุดที่ 1  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • เปิดให้วางดอกไม้จันทน์ได้ระหว่างวันที่ 22 – 28 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 22.00 น. (ตลอดเวลา)
  • โดยจุดหยิบดอกไม้จันทน์อยู่บริเวณประตูทางเข้าทั้งหมด 3 จุด
  • จุดวางดอกไม้จันทน์จะอยู่ทางประตูทางเข้าทิศเหนือและทิศใต้
  • ประชาชนเดินเข้าทางเดินตรงกลาง จากนั้นเลี้ยวซ้ายหรือขวา วางดอกไม้จันทน์ และเดินออกได้ทั้ง 2 ประตูทางเข้าทิศเหนือ และทิศใต้
  • มีบริการรถเข็นวิลแชร์ที่จุดคัดกรองผู้เข้าศูนย์ประชุมฯ สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ บริเวณลานธง ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

จุดที่ 2 ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง พระอารามหลวง ภายในเกาะกลางน้ำ ด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

  • เปิดวางทุกวัน ให้วางดอกไม้จันทน์ได้ระหว่างวันที่ 22 – 28 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 18.00 น.
  • โดยจุดหยิบดอกไม้จันทน์อยู่บริเวณศาลา 1
  • จุดวางดอกไม้จันทน์จะอยู่บริเวณโดยรอบฐานแปดเหลี่ยมรวมทั้งสิ้น  8 จุด
  • เมื่อวางเสร็จให้เดินวนขวาตามเข็มนาฬิกา

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 08-9619-1250 คุณ นันทิยา บุญเปียง เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมดอกไม้ประดับและพิธีการวางดอกไม้จันทน์

ที่มา :

https://m.kku.ac.th

www.kku.ac.th

http://pirun.ku.ac.th


บทความน่าสนใจ

หีบบรรจุสรีรสังขารลายรดน้ำทรงคุณค่า บอกเล่าชีวประวัติหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

พลังแห่งศรัทธา ศิษยานุศิษย์ร่วมสักการะ และเคลื่อนสรีระหลวงพ่อคูณอย่างเหนียวแน่น

คณะแพทยศาสตร์ มข. ประกอบพิธีบรรจุสรีระก่อน เคลื่อนสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ ไปยังศูนย์ประชุมฯ

สะท้อนคติไตรภูมิแบบอีสานผ่านเมรุลอยในงาน พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงพ่อคูณ

พิธีพระราชทานเพลิง สังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.