นิสัย

เทคนิคการรับมือคนรอบข้าง ด้วยการรู้ทันจริตนิสัยที่แท้จริง โดยทันตแพทย์ สม สุจีรา

เทคนิคการรับมือคนรอบข้าง ด้วยการรู้ทันจริต นิสัย ที่แท้จริง  โดยทันตแพทย์ สม สุจีรา

พื้นฐาน นิสัย ของคนเป็นสิ่งที่ยากแท้หยั่งถึง ทุกคนล้วนแต่มีด้านบวกและด้านลบคละเคล้ากันไป  ในทางพุทธศาสนาจึงได้แบ่งบุคลิกของมนุษย์ไว้ เรียกว่า จริต 6 ประกอบด้วย ราคจริต, โมหจริต, พุทธิจริต, สัทธาจริต, วิตกจริต และโทสจริต เช่นเดียวกับนักจิตวิทยาตะวันตก ได้ศึกษาเรื่องจริตของมนุษย์ โดยมี ทฤษฎีระดับโลกของจอห์น แอล. ฮอลแลนด์ นักจิตวิทยาชื่อดัง ได้แบ่งบุคลิกภาพออกเป็น 6 แบบเช่นเดียวกัน และยังมีลักษณะคล้ายกับที่พระพุทธองค์ทรงอธิบาย ซึ่งการวิเคราะห์คนตามจริตนี้เอง ที่จะทำให้มองทะลุจิตใจผู้คนได้โดยแท้

 

 

การรู้ทันจิตใจตัวเองและผู้อื่น เพื่อการอยู่ร่วมกัน จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ ทพ.สม สุจีรา ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตตามแนวพระพุทธศาสนา และนักเขียนผลงาน Bestseller ตีพิมพ์ซ้ำกว่า 1.3 ล้านเล่ม รวมถึงผลงานเขียนเล่มล่าสุดที่วิเคราะห์เรื่องจริต 6 ดังกล่าว หนังสือ รู้ทันสันดานคน โดยสำนักพิมพ์ AMARIN Dhamma ว่าด้วยเรื่องศาสตร์แห่งการรู้นิสัยและรับมือกับคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง ทั้งสามารถนำมาปรับเปลี่ยนนิสัยด้านลบเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างมีความสุข

 

 

ทพ.สม สุจีรา กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการต่อยอดผลงานเขียนเล่มนี้ว่า “จิตของมนุษย์ลึกล้ำเหลือกำหนด ทำให้การเขียนหนังสือที่ใช้อธิบายนิสัยคนทำได้ยากมาก  แม้จะศึกษาวิชาทางจิตวิทยาจนจบมหาบัณฑิตก็ตาม และพบว่าจิตวิทยาตะวันตกยังใช้อธิบายเรื่องนี้ได้ไม่ดีเท่าหลักจริตหกในทางพุทธศาสนา ซึ่งผู้เขียนศึกษามาทั้งศาสตร์ทางด้านตะวันตกและตะวันออก ทำให้หนังสือ รู้ทันสันดานคน เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ของจิตวิทยาสมัยใหม่กับพระพุทธศาสนาไว้อย่างกลมกลืน โดยแบ่งตามหลักของจริตหก ซึ่งแม้หลักจิตวิทยาตะวันตกก็แบ่งพฤติกรรมมนุษย์วนเวียนอยู่ในหกแบบนี้  แสดงว่าพระพุทธองค์ซึ่งทรงเข้าใจเรื่องของจิตมนุษย์อย่างลึกซึ้งที่สุด ได้อธิบายเรื่องบุคลิกภาพของมนุษย์ไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจนแล้ว  อัตราส่วนที่ผสมกันในแต่ละจริต หล่อหลอมออกมาเป็นบุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละคนนั่นเอง”

นอกจากจะเข้าใจและรับมือกับนิสัยและอารมณ์ของผู้อื่นแล้ว เรายังสามารถเรียนรู้นิสัยและอารมณ์ของตัวเองได้มากขึ้นจนนำมาปรับปรุงแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้คนรอบข้างมีความสุขขึ้น และยอมรับเราได้มากขึ้น ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้นี้จะทำให้เกิดพัฒนาการของความสัมพันธ์ และการปรับตัวให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีศิลปะ แล้วชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นได้ไม่ยาก

 

 

ทพ.สม ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ตราบใดที่ชีวิตยังต้องพบปะสังสรรค์  ทำงาน ติดต่อกับผู้คน และทุกคนก็มีส่วนลบของแต่ละจริตซ่อนอยู่ ซึ่งถ้าไม่มีฐานความรู้ในการวิเคราะห์ จะทำให้รู้ทันนิสัยคนได้ช้าเกินไป จนอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้   และแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็มีจริตแตกต่างกันไปในหกแบบนี้ สรุปได้ว่า สิ่งมีชีวิตที่มีจิตทุกชนิด ล้วนมีนิสัยวนเวียนอยู่ในจริตหก ดังที่ ซุนหวู่ ยอดนักคิดในประวัติศาสตร์บอกไว้ว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง หนังสือรู้ทันสันดานคน หมายถึงรู้ทันสันดานตัวเองและคนอื่นด้วย  ดังนั้น เมื่ออ่านจบลงและนำไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกล”

กล่าวได้ว่า การฝึกปฏิบัติหลักคิดดังกล่าว เป็นทางลัดสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะการรู้เท่าทันตนเองและรู้ทันคนอื่น เป็นหนทางที่จะเปลี่ยนโลกได้อย่างแท้จริง

 

 

พบกับหนทางสู่การรู้แจ้ง และหลักดำเนินชีวิตอย่างมีสติยิ่งขึ้น ในหนังสือ รู้ทันสันดานคน วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านนายอินทร์ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ราคาเล่มละ 195 บาท หรือสั่งซื้อผ่าน www.amarinbooks.com


บทความน่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ทำอย่างไรให้แฟน เลิกโกหก

4 เหตุผลที่คนจำเป็นต้องโกหก

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: โกหก เพราะหน้าที่ การงาน ผิดศีลหรือไม่

4 วิธี ง่าย ๆ ปลอบใจ  เพื่อนร่วมงานให้หายเศร้า

Dhamma Talk : วิธีรับมือกับ เพื่อนร่วมงานชอบโยนงาน

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.