” รู้ทันสันดานคน ” ด้วยจริต 6 ผลงานของทันตแพทย์สม สุจีราอีกเล่มที่น่าอ่าน

” รู้ทันสันดานคน ” ด้วย จริต 6 ผลงานของ ทันตแพทย์สม สุจีรา อีกเล่มที่น่าอ่าน

คนเรายึดความรู้สึกของตนเองมาก ยึดอัตตาว่าฉันถูกต้องอย่างโน่นอย่างนี้ ไม่ค่อยคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่น บางทีเขามีพฤติกรรมที่เราไม่พอใจ อาจไม่ได้มาจากความตั้งใจของเขาก็ได้ แล้วเราจะเข้าใจเขาได้อย่างไร พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง จริต 6 ประเภทไว้ จริตแปลวว่า “พฤติกรรม” หรือ “นิสัยหลักของจิต” ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเข้าใจนิสัยและพฤติกรรมของมนุษย์ คำสอนนี้อาจช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้มากขึ้น ผลงานล่าสุดของ ทันตแพทย์สม สุจีรา เรื่อง ” รู้ทันสันดานคน ”

 

 

ถึงชื่อจะดูแรง แต่ที่จริงแล้ว สันดาน ในความหมายของพระพุทธศาสนา หมายถึง ความสืบต่อแห่งจิต คือกระแสจิตที่เกิดดับต่อเนื่องกันมา แต่นำมาใช้ในความหมายที่ลบเชิงคำหยาบคาย หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงนิสัยของมนุษย์ ที่พระพุทธศาสนาเรื่องว่า จริต ซึ่งมีด้วยกัน 6 ประเภท ได้แก่ ราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต พุทธิจริต และวิตกจริต

 

 

เมื่อรู้เขา ต้องรู้เรา ดังสุภาษิตอมตะของซุนวู นักพิชัยสงครามและนักปราชญ์ชาวจีนที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” พระพุทธเจ้าทรงสังเกตนิสัยและพฤติกรรมของมนุษย์โดยแบ่งเป็น 6 จริต พระองค์จึงทรงทราบว่าจะโปรดคนผู้นั้นได้อย่างไร ให้ละจากความพยศ หรือตัดขาดจากราคะ เจ้าหญิงอภิรูปนันทา พระญาติของพระพุทธเจ้า ผู้รักสวยรักงาม (พฤติกรรมตรงกับราคจริต) พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตนางอัปสรที่งามมากขึ้นมา และให้เจ้าหญิงทอดพระเนตรความเสื่อมของสังขารผ่านร่างของนางอัปสรเนรมิต เมื่อเข้าใจตามความเป็นจริง ราคะที่เกาะกุมอยู่ในจิตก็หายไป กลายเป็นปัญญาที่รู้แจ้ง (กลายเป็นพุทธิจริต) และพระนางทรงบรรลุอรหัตตผลในที่สุด

 

 

ทำไม “รู้ทันสันดานคน” จึงเป็นหนังสือธรรมะที่น่าสนใจ หนังสือเล่มนี้ที่มุ่งเน้นเรื่องจริตในพระพุทธศาสนาก็จริง แต่กลับแทรกแซงด้วยตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง รวมไปถึงผลวิจัยทางด้านจิตวิทยาที่น่าเชื่อถือ ทำให้เห็นภาพว่าจริตแบบนี้ตรงกับคนที่มีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมไหน เข้าใจคนที่มีจริตแบบนี้มากขึ้น ผู้อ่านจะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเกร็ดความรู้ทางด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็นอีกแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ตามสไตล์การเขียนของทันตแพทย์สม สุจีรา

 

 

“รู้ทันสันดานคน” คือหนังสือธรรมะที่มอบความรู้เรื่องจริต 6 แล้ว แทรกแซงความรู้ด้านจิตวิทยาที่มุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ ตามแนวคิดของซิกมุนด์ ฟรอยด์ และนักจิตวิยาท่านอื่น กลายเป็นงานเขียนธรรมะที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงธรรมะด้วยคำอธิบายทางจิตวิทยา เช่น การทำงานของสมอง การหลั่งของสารเคมีในสมอง และอื่น ปิดท้ายด้วยแบบทดสอบวัดจริตด้วยเพื่อให้แน่ชัดว่าเราเป็นจริตอะไร

เรียกได้ว่าอ่านเล่มเดียวได้ความรู้ถึงสองศาสตร์คือ พุทธศาสตร์ และ จิตวิทยา เราจะเข้าใจเพื่อนร่วมทุกข์มากขึ้น และหาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราได้ สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนุษย์คือผู้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองจากปุถุชนเป็นอริยชน กำจัดจริตที่เป็นกิเลส (ราคะ โทสะ โมหะ วิตก) ไปสู่ (สัทธา และพุทธิ) จริตที่ปราศจากกิเลส

 

 

 

สอบถามหนังสือได้ที่ https://www.amarinbooks.com/รู้ทันสันดานคน

เพจ www.facebook.com/amarindhamma และร้านหนังสือนายอินทร์ทุกสาขา


บทความน่าสนใจ

เทคนิคการรับมือคนรอบข้าง ด้วยการรู้ทันจริตนิสัยที่แท้จริง โดยทันตแพทย์ สม สุจีรา

เคล็ดลับจัดการ เพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดี  น่ายี้ ทั้ง 5 สไตล์

ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม ในที่สัปปายะแก่จริต

เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ เมื่อโลกและธรรมหมุนไปพร้อมกัน

ทัวร์พรหมโลก ดินแดนแห่งผู้สร้างบุญด้วยสมาธิ

ทำไมต้องสวด ชุมนุมเทวดา ก่อนสวดมนต์บทอื่น ๆ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.