เรียนพุทธศาสนา

ยิ่งเรียนพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนา โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

ยิ่ง เรียนพุทธศาสนา ยิ่งไม่รู้พุทธศาสนา โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวถึงเรื่อง “ยิ่ง เรียนพุทธศาสนา ยิ่งไม่รู้พุทธศาสนา ” ไว้ใน “เมื่อผีหัวเราะ” ท่านแสดงธรรมนี้ไว้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2509 เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทำไมท่านพุทธทาสภิกขุถึงมองว่า ยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้พุทธศาสนา ในแวบแรกทำให้นึกถึงพระเถระสมัยพุทธกาลซึ่งปรากฏในอรรถกถาธรรมบทชื่อว่า “โปฐิลเถระ

พระเถระรูปนี่้เป็นพระภิกษุที่เก่งมาก เพราะสามารถจำพระไตรปิฎกและอรรถกถาได้ทั้งหมด แต่พระพุทธเจ้ากลับทรงเรียกพระรูปนี้ว่า “คุณใบลานเปล่า” เมื่อพระพุทธองค์ทรงเรียกพระโปฐิลเถระด้วยฉายานี้มากขึ้น พระเถระจึงคิดขึ้นได้ว่าคงต้องปฏิบัติบ้างเสียแล้ว จึงจัดบาตรและของใช้เท่าที่จำเป็นออกธุดงค์พร้อมกับกลุ่มพระภิกษุ

พระโปฐิลเถระขอร้องให้พระสังฆเถระช่วยลดมานะ (ความถือว่าตนสำคัญ) ของตน พระสังฆเถระจึงให้พระโปฐิลเถระไปยังสำนักของพระอนุเถระ และท่านก็บอกให้ไปสู่สำนักของสามเณรที่มีอายุเพียง 7 ขวบ ให้เป็นอาจารย์ สังเกตว่าพระโปฐิลเถระผู้ถือว่าตนเก่งทรงพระไตรปิฎกและอรรถกถาได้ทั้งหมด พระผู้ใหญ่ 2 รูปทราบกิตติศัพท์ของพระโปฐิลเถระดีว่าเป็นผู้มีมานะอย่างไร ทางเดียวคือต้องลดมานะด้วยการไปเป็นศิษย์ของผู้ที่ต่ำกว่าคือสามเณร

 

เรียนพุทธศาสนา

 

และในที่สุดมานะก็ได้หายไป สามเณรชี้แนะพระโปฐิลเถระโดยกล่าวว่า “ตัวเหี้ยตัวหนึ่งเข้าไปในจอมปลวกที่มีช่อง 6 ช่อง คนหมายจะจับมัน จึงอุดทุกช่องไว้จนเหลือช่องเดียว แล้วจับมันจากช่องที่มันเข้าไป จอมปลอกก็เหมือนร่างกายของคนเรา การอุดช่องที่ 5 คือการปิดอายตนะ ตา หู ลิ้น จมูก และกาย ท่านจงเร่งบริกรรมกรรมฐานขึ้นในใจของท่านเถิด”

เมื่อได้ยินดังนั้น พระโปฐิลเถระจึงได้ขึ้นถึงภาวนา และไม่ยึดติดในพระไตรปิฎกและอรรถกถาอีกต่ไป

เรื่องของพระเถระรูปนี้ หรือ คุณใบลานเปล่า ตรงกับธรรมเทศนาของท่านพุทธทาสภิกขุเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งธรรมเทศนาของท่านจะทำให้รู้ว่าเราควรศึกษาพุทธศาสนาอย่างไร เพื่อให้รู้ (ปัญญา) พุทธ (ตื่นรู้) ศาสนาอย่างแท้จริง

” ทีนี้เราจะมองให้แคบเข้ามา ก็จะเห็นได้ชัดว่า พุทธบริษัทเรานี่แหละ ยิ่งเรียนพุทธศาสนาก็ยิ่งไม่รู้พุทธศาสนา “ยิ่งเรียนพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนา” ฟังดูมันก็แปลกดีหรือไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ตามความเป็นจริงนั้น มันเป็นอย่างนั้น เพราะว่า “สิ่งที่เขาเรียกว่าพุทธศาสนา” นั้น มันไม่ใช่ตัวธรรมะ พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยใช้คำว่าพุทธศาสนาในกรณีเช่นนี้ แต่ใช้คำว่าธรรมะ พระองค์ทรงสั่งสอนธรรมะและทรงกำชับสาวกให้ประกาศธรรมะ

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>> 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.