พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่

พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของกวีเอกของโลก

พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของกวีเอกของโลก

วัดเทพธิดาราม เป็นสถานที่ที่สุนทรภู่ กวีเอกของโลกมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ร่วม 3 ปี เพื่อประพันธ์วรรณกรรมเพชรน้ำเอกเรื่อง พระอภัยมณี วัดแห่งนี้จึงจัดทำ พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ เพื่อให้ท่านกลับมามีชีวิตอีกครั้ง พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเทพธิดาราม เล่าประวัติความเป็นมาให้ซีเคร็ตฟังว่า

 

พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเทพธิดาราม เมตตานำชม พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่

 

จากกุฎิสุนทรภู่สู่พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ที่ทันสมัย

” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างวัดเทพธิดารามให้องค์หญิงวิลาส หรือ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2382 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก งานวิจัยที่เกี่ยวกับพระองค์ระบุว่า รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างและบูรณะวัดวาอารามร่วม 100 กว่าแห่ง องค์หญิงวิลาสทรงโปรดอ่านวรรณกรรมของสุนทรภู่ เรื่อง พระอภัยมณี ทรงอยากอ่านบ่อย ๆ จึงนิมนต์ท่านซึ่งตอนนั้นบวชเป็นพระแล้วมาอาศัยอยู่ที่วัดเทพธิดาราม นี้คือมูลเหตุที่ทำให้มีร่องรอยของท่านปรากฏอยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน เตียง ตาลปัตร ข้าวของเครื่องใช้ อายุ 170 กว่าปี

 

พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่
ข้าวของเครื่องใช้ในกุฎิสุนทรภู่ อายุ 170 กว่าปี

 

” แรงบันดาลใจที่ทำให้จัดทำพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมา เพราะท่านได้รางวัลจากยูเนสโก และพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซปั้นรูปของท่านไว้ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตอนนั้นทางวัดยังไม่ได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยแบบนี้ จะมีก็แต่ห้องเล็ก ๆ ที่จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ มีประชาชนและผู้สนใจแวะเวียนเข้ามาขอชมอยู่เรื่อย ๆ พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซขออนุญาตทางวัด ถ่ายรูปและนำเอกสารที่เกี่ยวกับสุนทรภู่ไปศึกษา เพื่อปั้นรูปปั้นของสุนทรภู่ ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกที่ยูเนสโกยกย่อง

” ต่อมาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เข้ามาบูรณะวัด เลยได้คุยกับฝ่ายสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่า ที่นี่มีร่องรอยของสุนทรภู่ พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซยังปั้นรูปปั้นของท่านเลย และยูเนสโกยังประกาศให้เป็นกวีเอกของโลกด้วย จึงอยากบูรณะกุฏิของท่านจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้สมเกียรติที่ท่านเป็นถึงกวีเอกของโลก ปรากฏว่าทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เห็นชอบด้วย จึงได้จัดงบไว้ให้สำหรับสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ที่ดีและทันสมัย ”

 

พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่
จอวิดีทัศน์นำเสนอโลกทัศน์ในงานวรรณกรรมของสุนทรภู่

 

พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

” ในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ได้รับการช่วยเหลือจากหลายฝ่าย เช่น กรมศิลปากร ช่วยออกแบบโครงสร้างของพิพิธภัณฑ์ บริษัท รักษ์ลูก เอ็ดดูเท็กซ์ ออกแบบมัลติมีเดียต่าง ๆ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการนำเสนอสาระความรู้ที่ทันสมัย ชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมยังตะลึง

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่อพบกับแรงบันดาลใจในการประพันธ์พระอภัยมณีของสุนทรภู่ >>>

Summary
Review Date
Reviewed Item
พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของกวีเอกของโลก
Author Rating
51star1star1star1star1star

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.