คนรอบวัด 

“พลังบวร” เมื่อวัดหันมาดูแลคนรอบวัด 

“พลังบวร” เมื่อวัดหันมาดูแล คนรอบวัด

การทำให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนถือว่า เป็นเป้าหมายหลักของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และในปัจจุบันมีหลายวัดได้ดำเนินการเข้าไปดูแล “ คนรอบวัด ”  เช่น การเยี่ยมเยียมผู้สูงอายุ, ดูแลผู้ป่วยติดเตียง หรือแม้กระทั่งซ่อมบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย ที่อาศัยอยู่รอบหรือใกล้เคียงกับวัด

วัดยานนาวา เห็นความสำคัญจึงจัดกิจกรรม “พลังบวร” ขึ้นมาโดยให้วัดสามารถที่เป็นที่พึ่งพิงของชุมชนรอบและใกล้เคียงวัดได้ ซึ่งทางวัดเองได้จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง

 

คนรอบวัด 

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สาธุชนชุมชนเขตสาทรและชุมชนใกล้เคียง

 

คนรอบวัด 

 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ วัดยานนาวา ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ นำบุญ โดย คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ และครอบครัว พร้อมกัลยาณมิตร ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยขวัญถุง เป็นจำนวน 1,000 ชุด มูลค่าทั้งหมด 680,000 บาท โดยมีนางชุลีพร วงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประสานชุมชน และอำนวยการจัดมอบแก่ผู้สาธุชน ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 

คนรอบวัด 

 

ตั้งแต่มหาเถรสมาคมจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธาน คณะสงฆ์กับชุมชน เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ภายใต้การนำของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เพื่อสนองเจตนารมณ์ของมหาเถรสมาคมที่ต้องการให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน

 

ที่มาและภาพ : http://thebuddh.com


บทความน่าสนใจ

เห็นแล้วน่าชื่นใจ : พลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน น้ำใจเบ่งบานในชุมชน – Secret

วัดยานนาวา แหล่งธรรมะเพื่อคนทุกวัย

แพนเค้ก เขมนิจ บินลัดฟ้าไปทำบุญทอดผ้าป่าและกฐินที่ฝรั่งเศส

ฟังธรรมด้วยความสุขกับ “ ธรรมะอารมณ์ดี ” พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ

พระ-เณรวัดศรีบุญชุมร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านสร้างสวนผักปลอดสารพิษของชุมชน ดำเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.