วัดศรีบุญชุม

พระ-เณรวัดศรีบุญชุมร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านสร้างสวนผักปลอดสารพิษของชุมชน ดำเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 

พระ-เณร วัดศรีบุญชุม ร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านสร้างสวนผักปลอดสารพิษของชุมชน ดำเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9

น่าชื่นชมพระภิกษุและสามเณร วัดศรีบุญชุม จังหวัดพะเยา ร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นสวนผักปลอดสารพิษที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้ามาเก็บไปกินได้ฟรี

 

วัดศรีบุญชุม

 

วัดศรีบุญชุม

 

ในพื้นที่ทั้งในและนอกวัดศรีบุญชุม รวมทั้งพื้นที่ในบ้านและรั้วของนายสมนัด มูลยะเทพ ปราชญ์ชาวบ้าน วัย 64 ปี ซึ่งอยู่ติดกับวัดแห่งนี้ กลายเป็นสวนผักปลอดสารพิษของชุมชน นายสมนัด บอกว่า ผักที่เขาปลูกในบริเวณบ้านจะสอดคล้องกับสวนผักภายในวัดศรีบุญชุม เพื่อให้ชาวบ้านตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเก็บผักไปใช้ประกอบอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

วัดศรีบุญชุม

 

วัดศรีบุญชุม

 

พระครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม  หรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า “พระนักเล็ง” กล่าวว่า  พระภิกษุและสามเณรวัดศรีบุญชุมได้แนวทางการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินมาจากนายสมนัด มูลยะเทพ โดยนำมะนาวพันธุ์ตาฮิติ กับมะนาวพันธุ์แป้นดกพิเศษมาปลูกทั้งในและนอกบริเวณวัดมานานกว่า 3 ปี หากเวลาที่วัดมีงานบุญ งานกุศล หรือชุมชนมีงานอื่น ๆ ต้องใช้มะนาวในการปรุงอาหาร ชาวบ้านสามารถเก็บมะนาวในวัดไปใช้ฟรีได้ หรือจะเป็นคนนอกชุมชนก็สามารถเข้ามาเก็บไปใช้ได้เช่นกัน

 

 

 

นายสมนัด มูลยะเทพ เคยเป็น อส.ประจำอยู่ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างเพียงพอตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 และปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ในพื้นที่ว่างเปล่าของบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ผักกาด, กะหล่ำปลี, บรอกโคลี, ต้นหอม, ผักชี, ขิง, ข่า, ตะไคร้ และ ผักอื่น ๆ ด้วยปุ๋ยที่หมักเอง ซึ่งผักที่เขาปลูกจะเป็นผักปลอดสารพิษ 100 % หลังจากเขาเกษียณแล้วก็ยังปลูกผักสวนครัวกินเองจนถึงทุกวันนี้ และแบ่งปันให้ชาวบ้านมานานกว่า 10 ปี ถ้าเหลือก็นำไปขายที่ตลาดในราคาถูก

 

ที่มาและภาพhttps://mgronline.com


บทความน่าสนใจ 

ปลูกผัก ปลูกสติ “ทำสวนในใจตน” กิจกรรมดี ๆ ที่หมู่บ้านพลัม

“ผมจะปลูกต้นไม้ไปจนกว่าผมจะตาย” ดาบวิชัย วีรบุรุษคนบ้าปลูกต้นไม้สามล้านต้น

ครูบัญชีอาสาหนี้สินท่วมตัว สามารถปลดหนี้ได้ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความสุขพอเพียง เรียบง่าย ไม่สิ้นเปลือง โดย พระอาจารย์ยุทธนา เตชปัญฺโญ

ปู่เย็น ผู้เป็นต้นแบบของชีวิตพอเพียง

“ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ” วัดต้นแบบแห่งความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.