สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)

มาตรการการป้องกันโควิด-19 ในพระภิกษุ-สามเณรที่ชาวพุทธควรรู้ โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)

มาตรการการป้องกันโควิด-19 ในพระภิกษุ-สามเณรที่ชาวพุทธควรรู้ โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ชาวพุทธอดเป็นห่วงพระภิกษุและสามเณรไม่ได้ ซีเคร็ตจึงนำบทสนทนาที่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายศาสนศึกษา), ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศจากรายการสถานีประชาชนทางช่องไทยพีบีเอสที่ท่านได้ให้ความรู้เรื่องมาตรการรับมือไวรัสโควิด-19 ของพระภิกษุ-สามเณร และพระธรรมทูต ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวพุทธควรทราบเป็นอย่างยิ่ง

 

ที่มา : https://program.thaipbs.or.th

 

มาตรการการป้องกันและรักษาไวรัสโควิด-19 ของคณะสงฆ์

ไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 ประมาณเดือนธันวาคม แล้วแพร่เข้ามาในประเทศไทยประมาณต้นปี พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม ทางมหาเถรสมาคมได้มีการประชุมถึงเรื่องนี้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดยมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 137 ได้วางมาตรการให้ความรู้แก่พระสังฆาธิการทั่วทั้งมณฑล หมายถึงทุกระดับในประเทศไทย รวมไปถึงพระธรรมทูตในนานาประเทศทั่วโลกอีกด้วย

พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในประเทศไทยมีจำนวนประมาณสามแสนรูป รวมทั้งพระธรรมทูตที่กระจายไปอยู่ทั่วโลกมีประมาณพันห้าร้อยรูป ให้ปฏิบัติตรงกันโดยยึดหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้คำแนะนำในการป้องกัน รักษา และแก้ไขปัญหาเรื่องไวรัสนี้

เจ้าคณะกรรมการนิกายทั้งหลายต่างยึดตามนโยบายของมหาเถรสมาคม ซึ่งเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันให้วัดต่าง ๆ นำไปปฏิบัติ อาตมาภาพในนามของประธานสำหรับกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ ได้ออกประกาศให้วัดทั่วโลกได้ปฏิบัติ แล้วถือปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เพื่อให้เป็นแบบอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
ที่มา : www.facebook.com/watphraworrarachathinaddamat

 

กิจของสงฆ์กับการป้องกันตัวจากไวรัสโควิด-19

หลักการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้ มันจะติดต่อกันในที่ชุมนุม เรื่องการทำบุญ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา เรามีการชุมนุมกันในกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะฉะนั้นมหาเถรสมาคมจึงได้มีมติให้งดหรือเลื่อนงานใหญ่ ๆ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่ได้เมื่อไร เมื่อก่อนเราจะทราบจากท่านเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าจะเอาอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ แต่ว่าพอมีเหตุการณ์ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น มีการแพร่เชื้อไวรัสมากขึ้น จนมาถึงเดือนนี้ก็เลยต้องรอดูสถานการณ์ก่อน เพราะว่าไวรัสตัวนี้จะแพร่มากในเมืองหนาว เช่น ในประเทศจีนก็ยังหนาวอยู่ ในประเทศยุโรปก็ยังหนาวอยู่ ประเทศไทยจะรู้สึกว่าจะดีขึ้น บังเอิญคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศกลับมา และยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีก จึงมีปัญหาเข้ามาในประเทศไทยด้วย เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้จะค่อย ๆ คลี่คลาย ไปในช่วงหน้าร้อนนี้ แต่เราก็ไม่ประมาท ในช่วงเดือนเมษายนเราจะมีงานสงกรานต์ ทางรัฐบาล หรือคณะสงฆ์จึงประกาศงดงานสงกรานต์ และรวมไปถึงงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกงานหนึ่งคือวันวิสาขบูชาในเดือนพฤษภาคมอีกด้วย

 

ที่มา : https://program.thaipbs.or.th

 

สำหรับผู้ที่จะบำเพ็ญบุญกุศลเล็ก  ๆ น้อย ๆ เช่น ทำบุญตักบาตร กิจนิมนต์ที่ทำบุญที่วัด หรือที่บ้าน ก็ให้พิจารณาดูตามความเหมาะสม ถ้างดได้ก็งด ถ้างดไม่ได้ก็จะเลื่อนไป หรือถ้าจำเป็นที่จะปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็คือ ถ้าจะเข้ามาในงานก็จำกัดจำนวนพุทธศาสนิกชน แล้วต้องอยู่ห่างกัน ต้องล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในวัด

 

แนวทางการปฏิบัติต่อพระธรรมทูต

ตอนนี้ปฏิบัติตามระเบียบทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วย เช่นในเร็ว ๆ นี้เพิ่งส่งพระธรรมทูตไปฝรั่งเศส กำหนดเดินทางแล้ว แต่ปรากฏว่ากรรมการวัดที่ฝรั่งเศส เขาก็เดินทางกลับมากราบเรียนรายงานอะไรต่าง ๆ เมื่อทางการออกกฎไม่ให้ออกจากบ้าน 14 วัน เขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าดีแล้วไม่ต้องมาหรอก เพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องมาเจอกันก็ได้ อย่างเมื่อก่อนอาตมาจะต้องเดินทางไปประชุมที่ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แต่ตอนนี้ต้องงด และเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด อาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ ตอนนี้ต้องใช้ปัญญา จะยึดแต่ประเพณี ให้ได้อย่างใจเราไม่ได้ มันเป็นภาวะวิกฤตของสังคมทั่วไป ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะไทยเท่านั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันหมด

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)
ที่มา : www.guideubon.com

 

ทาน ศีล ภาวนา ธรรมะสร้างสติรับมือโควิด-19

โรคภัยเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เราเกิดมาก็ต้องมีโรคตามมา แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ภาวะธรรมดา มันเป็นภาวะวิกฤต  โรคติดต่อในปัจจุบันนั้นแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ เพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักธรรมง่าย ๆ ที่ควรนำมาปฏิบัติได้ ชาวพุทธเราย่อมคุ้นเคยกับ ทาน  ศีล ภาวนา

ทานคือการให้วัตถุสิ่งของ ให้ความรู้ ให้สติปัญญา ศีลคือการประพฤติ ปฏิบัติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ภาวนาคือการพัฒนาจิตใจของเราด้วยปัญญา สะสมแล้วนำมาใช้ คือเราทุกคนต้องมีสติ อย่าตระหนก แต่ต้องตระหนัก ถ้าเราใช้หลักธรรมสามประการนี้อยู่เราจะสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหานี้ได้ ร้ายจะกลายเป็นดี หนักก็จะกลายเป็นเบา แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิ ในเวลานี้ยังมีการกักตุนหน้ากากอนามัยอะไรพวกนี้ ยังหาโอกาสในการที่จะใช้สถานการณ์นี้ไปกักตุนเพื่อนำไปค้ากำไร มันเลยเป็นบาป เพราะเราไม่มีการให้ เราไม่มีการเสียสละ และไม่มีการแบ่งปันกัน ในเวลานี้เรายังจะมาทำอะไรอย่างนี้อยู่อีกเหรอ ไม่มีทานก็บาป ไม่มีศีลก็บาป ไม่มีภาวนาก็บาป เราจะเอาบาปมาล้างสิ่งสกปรกไม่ได้ มาล้างโรคภัยไข้เจ็บ มาล้างสถานการณ์อย่างนี้ได้อย่างไร เพราะต้องใช้ใจกัน ใช้ความรู้รักสามัคคี ร่วมกันทุกฝ่ายทุกคน ตอนนี้มีแต่เรื่องโจมตีกันอย่างโน้นอย่างนี้ ทำไมเราไม่มานั่งคุยกันว่าจะทำอย่างไร จะช่วยกันอย่างไร

 

ที่มา :  https://program.thaipbs.or.th

 

ทำไมจีนเขาถึงแก้ปัญหานี้ได้ เขาหนักยิ่งกว่าเรา แต่เขาเอาอยู่ ประเทศทั้งหลายที่ไวรัสโควิด-19 ระบาดมากขึ้น ไม่ว่าจะอิตาลี สเปน อิหร่าน หรือแม้ในอเมริกาก็ตาม เพราะอะไรทำไมถึงได้แพร่ระบาดไปได้เร็ว เพราะว่าเขาไม่ทำแบบเรา เวลาเราเจอกันก็จะไหว้ทักทายกัน ของเขาจับมือกัน บางทีก็กอด หอมอะไรกันอย่างนี้มันก็เลยแพร่ไปได้เร็ว เห็นไหมที่เราฟังข่าวกันไม่ใช่ว่าเราเป็นประเทศด้อยพัฒนา แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็เจอปัญหา เพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้ เอาแค่ทาน ศีล ภาวนา ถ้าเรามาพัฒนา นำธรรมะนี้มาใช้ก็จะเกิดผล เอาตัวอย่างจีนเป็นต้นเห็นไหม จีนจะหนักแค่ไหนเขาก็แก้ปัญหานี้ได้ ยังจะไปช่วยอิตาลีด้วย ไทยเราเองก็มีน้ำใจต่อทุกประเทศในการมีปฏิสัมพันธ์กัน ตอนนี้เรามาเชื่อแน่ว่ามาตรการที่ทางรัฐบาลออกไปแล้วคงจะสู้สถานการณ์นี้ได้ และไปได้เร็ว

 

ที่มา :

https://program.thaipbs.or.th

ภาพ :

www.facebook.com/watphraworrarachathinaddamat

www.guideubon.com


บทความน่าสนใจ 

“ยายใช้ทีละแผ่นนะ” คุณป้าใจดี มอบหน้ากากอนามัยหนึ่งแพคให้คุณยายที่อยู่ริมถนน 

ฝรั่งสาวและแฟนหนุ่มน้ำใจงาม แจก หน้ากากอนามัย ให้กับคนขับและกระเป๋ารถเมล์ฟรี 

สมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัย 2 ล้านบาท จัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกพระสงฆ์ป้องกันโควิด-19

หนุ่มฮ่องกงทนไม่ไหว หน้ากากอนามัยแพงเกินไป เลยเปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย 

Dhamma Daily : ชาวพุทธควรทำอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.