วัดยานนาวา

เจ้าอาวาสวัดยานนาวาเยียวยาญาติโยมที่ตกระกำลำบากทั้ง 3 ชุมชน

เจ้าอาวาส วัดยานนาวา เยียวยาญาติโยมที่ตกระกำลำบากทั้ง 3 ชุมชน 

หลังจากโรคโควิด-19 ระบาด ได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกมาให้ความช่วยเหลือ วัดยานนาวา ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ออกมาช่วยเหลือสังคมเช่นกันตามพระดำริแห่งสมเด็จพระสังฆราช

 

  วัดยานนาวา

 

วัดยานนาวา

 

วัดยานนาวา

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เมตตาเป็นประธานมอบอาหารเครื่องบริโภคแก่คณะกรรมการชุมชนในเขตสาทร จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนวัดปรก ชุมชนปู่เหลี่ยม ชุมชนกิ่งจันทร์ รวมจำนวน 500 ชุด เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบความยากลำบาก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้เปราะบางทางสังคมในสถานการณ์ Covid-19 ตามพระดำริเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

วัดยานนาวา

 

วัดยานนาวา

 

 

โดยวัดยานนาวา ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานเขตสาทร ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 (แก้วสีบุญเรือง) สำนักอนามัย กทม. และภาคีเครือข่าย ร่วมดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยปฏิบัติตามมาตรการมติมหาเถรสมาคม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด

 

วัดยานนาวา

 

 

 

สำหรับผู้มีกุศลศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ พระมงคลวชิรากร ผจล.วัดยานนาวา และพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผจล.วัดยานนาวา โทร.  02-672-3216 , 084-455-5855

 

 

 

 

ที่มาและภาพ : ฝ่ายเผยแผ่วัดยานนาวา/ 19042563


บทความน่าสนใจ

ฟังธรรมด้วยความสุขกับ “ ธรรมะอารมณ์ดี ” พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ

วัดยานนาวา แหล่งธรรมะเพื่อคนทุกวัย

มาตรการการป้องกันโควิด-19 ในพระภิกษุ-สามเณรที่ชาวพุทธควรรู้ โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)

เห็นแล้วน่าชื่นใจ :  พลังบวร  บ้าน วัด โรงเรียน น้ำใจเบ่งบานในชุมชน

พลังบวร เมื่อวัดหันมาดูแลคนรอบวัด 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.