ยอดแห่งบุญ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ทำไมการภาวนาจึงเป็นยอดแห่งบุญ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ทำไมการภาวนาจึงเป็น ยอดแห่งบุญ

ปัญหาธรรม : ทำไมการภาวนาจึงเป็น ยอดแห่งบุญ 

ตอบปัญหาธรรม :  การภาวนาเป็นตัวสุดท้ายของบุญกิริยาวัตถุ 10 เพราะภาวนานั่นก็คือพัฒนาจิต เป็นสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนา สมถภาวนาก็ได้อภิญญา 5 สูงสุด ความรู้สูงสุดที่เขาเรียก ญาณ โลกียญาณหรืออภิญญา 5 แต่วิปัสสนาภาวนาได้ปัญญาเห็นแจ้ง ตัวนี้ที่ทำให้พ้นทุกข์ บุญไหม จะใส่บาตร 100 ชาติก็สู้นั่งหลับตา พองหนอยุบหนองไม่ได้ นี่ไงคือการกำจัดกิเลส

พอเกิดปัญญาเห็นแจ้ง เอาปัญญาเห็นแจ้งมากำจัดกิเลสที่อยู่ในใจ ให้มันหมดไป นี่เขาเรียกว่า ผู้ไม่ประมาท พอหมดไปก็เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วน ๆ บริสุทธิ์ล้วน ๆ ก็โคจรไปอยู่ในมิติที่บริสุทธิ์ นิพพาน นี่ไง บุญใหญ่ ใส่บาตร 100 ชาติก็เข้าไม่ถึงนิพพาน ทำอะไรก็ไม่เข้าถึงนิพพาน เพราะอะไร เพราะเจตสิกที่เป็น โลภ โกรธ หลง เมตตา สติปัญญา มันยังมีอยู่ในใจ มันขจัดไม่ออก แต่ถ้ามาปฏิบัติธรรม ภาวนา มันสามารถจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งได้ แล้วกำจัดกิเลสที่อยู่ในดวงจิตให้หมดไป อย่างนี้ก็เข้านิพพานได้ ถือว่าเป็นบุญใหญ่

 

ผู้ตอบปัญหาธรรม : ดร.สนอง วรอุไร

ถอดความ : สุขทุกวัน7วัน7กูรู ตอน วิธีสร้างเสริมบุญบารมี โดย ดร.สนอง วรอุไร 31 มี.ค. 60

ภาพ :  www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

สุญญตาทาน : ทานแห่งความว่าง ที่ไม่ต้องมี ผู้ให้ และ ผู้รับ โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

การเป็นมนุษย์ ที่แท้จริงเป็นอย่างไร ธรรมะหน้า เชิงตะกอน ของท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมะที่เป็นสุข และถูกต้อง เป็นอย่างไร โดยท่านพุทธทาสภิกขุ

โลกนี้มีแต่ คนบ้า บ้าบอ กันไปหมด แล้วใครคือ คนที่ไม่บ้า ใน มุมมองของท่านพุทธทาสภิกขุ

ท่านพุทธทาสภิกขุ สอนเรื่องครอบครัว ในแง่มุมที่ คิดไม่ถึง สำหรับ คนเกลียดวัด


 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.