พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

หน้าที่ในปัจจุบันขณะ บทความโดย พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

หน้าที่ในปัจจุบันขณะ บทความโดย พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ท่านเน้นมากนะ
ให้เราตั้งใจทําหน้าที่ในปัจจุบันขณะให้ดีที่สุด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความกังวล
อย่างเราเป็นแม่ ก็ทําหน้าที่แม่อย่างดีที่สุด
ไม่เคยบกพร่องเลย
เราเป็นเมีย ก็ทําหน้าที่เมียให้ดีที่สุด
ไม่เคยบกพร่องเลย
ถ้าเราทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว
แล้วมันจะไปเกิดความกังวลได้ยังไง
คนส่วนใหญ่ที่ยังมีความกังวลเพราะไม่มีเวลา
ในการทําหน้าที่ จึงบกพร่องในหน้าที่
เช่น เวลามีลูก ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก
ทํางานหาเงิน วันหนึ่งอยู่กับลูก 2 – 3 ชั่วโมง
ไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอน ให้คําแนะนํากับลูก
ตั้งแต่ 1 ขวบ จน 8 ขวบ 10 ขวบ เรามีเหตุผลมากมาย
ต้องหาเงินเยอะ ๆ เพื่ออนาคตของลูก
อยากให้ลูกสบาย มีอนาคตที่ดี
แต่ปัจจุบันไม่เคยมีเวลาให้ลูก
ลูกเลยขาดความอบอุ่น ไปติดเกม ติดเพื่อน
ถ้าปัจจุบันลูกเราเสียคนแล้ว
ไม่ดีเสียแล้ว
อนาคตลูกจะดีไหมล่ะ
#ธรรมสนทนา (ทั้งไทยและเทศ)
#Zurich
#Switzerland
30 มกราคม 2559

พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ที่มา: นิตยสาร Secret
ภาพ: Daria Shevtsova on Unsplash
บทความน่าสนใจ
สันติภาพ สันติสุข สันติธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.