มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีพ.ศ. 2561

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีพ.ศ. 2561

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561 ชมริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน และผ้าพระบฎของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กวนข้าวยาคู เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช  ภายใต้แคมเปญ  “นครศรีดีดี๊ นครศรีดีกว่าเดิม”

นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561  เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช  และวัดต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ 800 ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสนับสนุนการผลักดันวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-21.00 น. สาธิตการผลิตผ้าพระบฏภาคใต้และนิทรรศการการจัดแสดงผ้าพระบฏ 4 ภาค ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมจัดตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช(พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. พิธีสวดด้าน ณ วิหารพระระเบียง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย  สวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เวลา 17.00 น. กวนข้าวยาคู ณ วัดท้าวโคตร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดนาสนธิ์ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช

เวลา 15.00 น. กวนข้าวยาคู ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เวลา 19.00 น.พิธีสมโภชน์ผ้าพระบฏพระราชทาน ณ ศาลาประชาสันต์ อ.ปากพนัง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. พิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทานจากอำเภอปากพนัง ผ้าพระบฏของหน่วยงานต่าง ๆ  ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

เวลา 17.00 น.พิธีกวนข้ายาคู 12 กระทะ 12 นักษัตร ณ สนามหน้าเมืองฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา ภาคเช้า เวลา 06.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

เวลา 14.00 – 17.00 น. พิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน และผ้าพระบฏจากอำเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ จากศาลาประดู่หก ไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และประกอบพิธีถวายผ้าพระบฏ

นเวลา 16.30 น. ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

เวลา 18.00 น. พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

 

ขอบคุณข้อมูลข่าว สำนักข่าวทีนิวส์  จ.นครศรีธรรมราช

ขอบคุณรุปภาพจาก นครดอมคอม


บทความน่าสนใจ

วัดป่าเชิงเลน ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 สถานปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบกลางกรุง

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติใน วันมาฆบูชา

9 วัดน่าไป ตามแนวรถไฟฟ้า ของชาวกรุง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.