สงกรานต์

ทำไมจึงสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ และการสรงน้ำพระได้อานิสงส์อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

ทำไมจึงสรงน้ำพระในเทศกาล สงกรานต์ และการสรงน้ำพระ ได้อานิสงส์อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมต้องมีพิธีสรงน้ำพระในเทศกาล สงกรานต์ และการสรงน้ำพระนี้ได้รับอานิสงส์อย่างไรบ้าง ซีเคร็ตได้นำคำตอบมาฝาก เพื่อให้ความกระจ่างแก่ชาวซีเคร็ตทุกคน

 

สงกรานต์

 

ในพระพุทธศาสนากล่าวถึงการสรงน้ำพระ (พระที่เป็นคนจริง ๆ ในคัมภีร์เรียกว่า “สรงเถราภิเษก”) ไว้ว่า

ในกาลครั้งนั้นองค์สมเด็จพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร พร้อมภิกษุสงฆ์ 500 รูป พระเจ้าปัสเสนทิโกศล พร้อมด้วยมหาอำมาตย์ทั้งหลาย ได้นำ เครื่องสักการะทั้งหลาย เข้าไปสู่พระเชตะวันมหาวิหาร ถวายอภิวาท แด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วทูลถามว่า ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันบุคคลใดกระทำสักการะบูชาสรงเถราภิเษก แก่สงฆ์ ด้วยใจเลื่อมใสศรัทธา จะได้ผลอานิสงส์เป็นอย่างไรพระเจ้าข้า

องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค เจ้าจึงตรัสว่า ดูกรมหาราช บุคคลใด มีความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการในเมื่อปรารถนาอันใด ก็จะสม ความมุ่งมาตรปรารถนา ทุกประการ การทำเถราภิเษก (สรงน้ำพระ) นี้ได้ทำกันสืบ ๆ มาในครั้งพุทธเจ้าก่อน ๆ

 

สงกรานต์

 

จากเหตุการณ์นี้เป็นการยืนยันว่า มีพิธีสรงน้ำพระ คือการอาบน้ำพระภิกษุมาแต่สมัยพุทธกาล ในเทศกาลสงกรานต์บางวัดยังรักษาพิธีสรงน้ำกับพระที่เป็นคนจริง ๆ อยู่ มักมีปฏิบัติตามวัดต่างจังหวัด ส่วนเรื่องของอานิสงส์มีดังนี้

ในกาลครั้งนั้นเป็นสมัยครั้งศาสนาของพระเมธังกรพุทธเจ้า ยังมี พระยาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าวิชัยยะ ได้เสวยสมบัติ ในเมืองสารนครประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรม 10 ประการ มีเถระองค์หนึ่งชื่อว่า “อุสสา” เป็นอันเตวาสิกแห่งพระเมธังกรพุทธเจ้า พระยาวิชัยยะ ได้ทอดพระเนตรเห็น พระมหาเถระเข้ามาในเมือง

พระยาวิชัยยะก็มีใจศรัทธาเลื่อมใส ในอิริยาบถ ของพระมหาเถระเจ้าเสร็จไปต้อนรับนิมนต์ให้ไปสู่ปราสาทของพระองค์ แล้วก็จัดแจง สรงเถราภิเษก (สรงน้ำพระ) ด้วยน้ำหอม เสร็จแล้วถวายภัตตาหาร ตั้งความปรารถนาว่า ปวงชนทั้งหลายที่อยู่ใน ขอบเขตขัณฑเสมา ขอจงตั้งอยู่ใน โอวาทคำสอน ของพระองค์ ทุกเมื่อ และขอให้ข้าพระองค์ได้พ้นจากทุกข์ภัยเวร ข้าศึกศัตรูทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ในอนาคตกาลโน้นเทอญ

พระมหาเถระเจ้า ก็ได้อนุโมทนาแห่งพระยาวิชัยยะ แล้วถวายพระพร 10 ประการ แล้วลากลับไปสู่ สำนักแห่งพระมหาเถระเจ้า

พระยาวิชัยยะได้รับพร แห่งพระมหาเถระ แล้วมีจิตยินดีรื่นเริงบันเทิงใจ ต่อบุญกุศลของพระองค์ที่ทรงกระทำไว้ ครั้นจุติจากโลกแล้วก็ไปอุบัติ อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพิภพ มีวิมานทองสูง 22 โยชน์ มีนางเทพอัปสรแสนหนึ่งเป็นบริวาร ครั้นสิ้นชีพเทวบุตรแล้ว ได้ไปเกิดเป็นเจ้าพระสิริตะ เสริมสร้างบารมีให้แก่กล้าขึ้นไป ได้มาเกิดเป็น องค์พระตถาคต เดี๋ยวนี้แล

 

สงกรานต์

 

ส่วนการสรงน้ำพระพุทธรูป รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละครอบครัวนับถือ สันนิษฐานว่าคงมาจากอิทธิพลของเรื่องเถราภิเษกเช่นกัน แต่เพียงเปลี่ยนพระที่เป็นคน มาเป็นรูปเคารพในพระพุทธศาสนาแทน

ทำไมจึงมีการสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ ดังที่ยกอานิสงส์ของการสรงน้ำพระมานี้ แสดงให้เห็นว่า การสรงน้ำพระเป็นการแสดงความเคารพในพระพุทธคุณและพระสังฆคุณ การแสดงความเคารพบูชาเช่นนี้เป็นบุญกุศล ได้อานิสงส์ให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ไม่ตกอบายภูมิ พิธีนี้จึงนิยมทำกันในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ที่ดี ด้วยการทำบุญกุศล ในวันเริ่มต้นของปีใหม่ไทย

ข้อมูลจาก 84000.org และ Faiththaistory

ภาพจาก Tvpoolonline, Kapook., Laksanathai และ Thairath


บทความน่าสนใจ

3 วิธี ใช้ดินสอพองให้ปลอดภัย ต้อนรับวันสงกรานต์

เล่นสงกรานต์อย่างไร เย็นทั้งกาย สบายทั้งใจ รวมข้อคาใจในวันสงกรานต์

Dhamma Daily : สารพันปัญหาธรรมะวันสงกรานต์

“สะบายดี หลวงพระบาง” สงกรานต์สุขใจที่ หลวงพระบาง

ชื่นฉ่ำรับวันสงกรานต์เคล้าความสนุก ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

รับเบอร์แลนด์ ชวนเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์

10 ดารากับ 10 วิธีทำบุญ ตาม มรรควิธี10 ไปดูกัน มีใครบ้าง

แฮร์ริสัน ฟอร์ด ดาราฮอลลีวูด รุ่นใหญ่ ทำบุญถวายพระพุทธรูปแด่วัดที่สปป.ลาว

5 คําถามยอดฮิตติดในใจ เรื่องของการทำบุญ

มาดูกันเถอะ 11 ไอเท็ม ที่จำเป็นต้องมีติดตัวใน เทศกาลสงกรานต์ มีอะไรบ้าง

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.