วิธีทำงานอย่างมีความสุข

วิธีทำงานอย่างมีความสุข หากจิตใจสงบการงานก็รุ่งเรือง

วิธีทำงานอย่างมีความสุข หากจิตใจสงบการงานก็รุ่งเรือง

มีคำกล่าวที่ว่า หากเรามี วิธีทำงานอย่างมีความสุข ก็จะเหมือนไม่ได้ทำงานเลยตลอดชีวิต ซึ่งคำกล่าวนี้ไม่ได้ไกลเกินความเป็นจริงแม้แต่น้อย เพราะกว่า 70% ของมนุษย์ล้วนเกี่ยวกับงานด้วยกันทั้งสิ้น ถ้าเราทำงานด้วยจิตใจที่เป็นทุกข์ ก็จะทนทุกข์ไปทั้งชีวิต มีความสุขแค่วันที่ได้รับเงินเดือน หลังจากนั้นก็จะทุกข์ยาวนานไปตลอดทั้งเดือน ลองมาดูกันว่า วิธีทำงานอย่างมีความสุข ต้องทำอย่างไร

 

 

เปลี่ยนมุมคิด

คนเรานี้ต้องการให้ชีวิตมีความสุข และในการที่จะให้ชีวิต มีความสุขนั้น งานเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้ แต่ ในเวลาที่เรามองว่างานทำให้ชีวิตมีความสุขได้นี่ เรามองกันอย่างไร เรามักจะมองไปที่ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากทำงานแล้ว คือมองด้วย ความหวังว่าหลังจากทำงานแล้วเราจะได้เงิน แล้วจะได้นำไปซื้อ ของต่าง ๆ ที่เราชอบใจ หรือไปเที่ยวที่โน่นที่นั่น กินใช้เที่ยวเล่น แล้วเราก็จะมีความสุข เป็นการคิดหมายไปข้างหน้าในอนาคตว่า หลังจากทำงานไปแล้ว จะได้ผลของงานเป็นเงินทอง ที่จะนำไปใช้จ่าย แล้วก็จะมีความสุขจากการกระทำในอนาคตนั้น

ไม่ได้ มองที่ความสุขจากตัวงาน คือไม่ได้มองว่าตัวงานนั้นทำให้มี ความสุข บางทีถึงกับมองว่าตัวงานนั้นเป็นความทุกข์ไปก็มี

บางคนไปมองว่าเวลาทำงานเราต้องทน ก็ทนทำมันไป ทำให้ มันเสร็จ แล้วเราก็จะได้รับผลตอบแทน ผลตอบแทนนั่นแหละ จึงจะทำให้เรามีความสุข เราจะไปมีความสุขในอนาคตตอนโน้น ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่า เวลาที่เราจะมีความสุขนี้มันเหลือน้อย เพราะเวลาที่เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตเป็นเวลาที่มีความทุกข์ ต้องทน ต้องรอความสุขที่ยังไม่มาถึง

คนจำนวนมากจะมองเรื่องงานอย่างนี้ ซึ่งแสดงว่าแม้จะ มองว่าความสุขเป็นผลที่ได้จากงานก็จริง แต่มองกันคนละจุด คือคนทั่วไปมองจุดที่ว่า ตัวงานไม่ใช่ความสุข ต้องได้ผลตอบแทน จากงานนั้น แล้วจึงไปหาความสุขอีกทีหนึ่ง อย่างนี้ก็หมายความว่า ตัวงานนั้นไม่ทำให้เราเกิดความสุขโดยตรง เท่ากับเป็นการบอกว่า ชีวิตของเรานั้นมีความสุข น้อยกว่าส่วนที่ต้องทุกข์ต้องทน หากว่าเรามองงานเป็นเรื่องที่ต้องทุกข์ต้องทน ก็แสดงว่าชีวิต ส่วนใหญ่ต้องทุกข์ต้องทน

ถ้าเรามองเสียใหม่ ว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานี้มีความสุข ให้มากที่สุด ในเมื่องานเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเรา เราก็ต้องหาทาง ทำให้งานเป็นตัวที่ทำให้เกิดความสุข แล้วเวลาส่วนใหญ่ของชีวิต ก็จะมีความสุข และยิ่งกว่านั้นก็คือว่า นอกจากตอนที่ทำงานจะมี ความสุขไปด้วยแล้ว ยังได้รับผลตอบแทนจากการทำงาน แล้วก็ ไปมีความสุขอีก เป็นความสุขซ้อนอีกชั้นหนึ่ง ก็เลยสุขไปหมด สุขสองชั้น สุขตลอดเวลา

เพราะฉะนั้น จุดสำคัญที่จะให้ชีวิตมีความสุข ก็อยู่ที่ว่า เราจะต้องจัดการกับงานหรือปฏิบัติต่องานของเราให้ถูกต้อง ให้มีความสุขในตอนที่ทำงานนั่นแหละ มิฉะนั้นแล้วชีวิตของเรา ส่วนใหญ่จะไม่มีความสุข จะมีส่วนที่เป็นสุขน้อยกว่าส่วนที่เป็นทุกข์ หรือที่ต้องทุกข์ต้องทน ตกลงว่าเราจะทำงานกันให้มีความสุข

 

 

รักในงาน

เหตุผลง่าย ๆ ที่จะทำให้เราทำงานได้ผลดี และมีความสุขไปด้วย ก็คือเราต้องมีความพอใจในงาน รักงานนั้น ถ้าใจเรารัก เราพอใจในงานแล้ว เราก็อยากจะทำงานนั้น ใคร มาห้ามก็ไม่อยากจะหยุด ไม่ยอม ใจเราจะทำ รวมความว่า ถ้าใจเราพอใจจะทำ ทำด้วยใจรัก มันก็ตั้งใจทำ เมื่อทำแล้วนอกจากได้ผลดีก็มีความสุขในขณะกระทำนั้น ที่ท่านบอกว่าต้องวางท่าทีต่องานให้ถูกต้อง ก็คืออย่าไป มองงานว่าเป็นเรื่องต้องทุกข์ ต้องทน

คำถามต่อไปว่า ทำอย่างไรเราจะมีใจรักงาน เราจะพอใจ ทำงาน คำตอบคือจะต้องเห็นคุณค่าของงาน ในเรื่องนี้ แต่ละอย่าง เป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกัน จุดหมายตอนนี้คือเราต้องการให้ คนพอใจงาน อยากทำงาน ทีนี้ทำอย่างไรจะให้คนอยากทำงาน ก็ต้องเห็นคุณค่าของงาน

คุณค่าของงานประการแรก ง่ายที่สุด ก็เริ่มด้วยมองในแง่ ของผลตอบแทนก่อน ผลตอบแทนก็คือปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพ หรือเงินทองที่จะซื้อหาของกินของใช้ เรารู้กันดีว่างานนี่แหละทำให้ เรามีเครื่องเลี้ยงชีพ ทำให้เราเป็นอยู่ได้ดี งานเป็นสิ่งที่ผูกพัน ติดอยู่กับชีวิตของเรา มันมีคุณต่อชีวิตของเรา ทำให้ชีวิตของเรา ดำรงอยู่ได้ด้วยดี ในเมื่องานเป็นสิ่งที่มีคุณต่อเรา เราก็ควรจะรัก จะชอบมัน นอกจากมีคุณต่อชีวิตของเราแล้ว ก็โยงต่อไปถึง ครอบครัวของเรา ญาติพี่น้องของเราด้วย

 

 

ใช้งานเป็นเครื่องพัฒนาตนเอง

ในชีวิตก็ต้องการความเจริญก้าวหน้า ซึ่งหมายถึงการที่ จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีสติปัญญา มีความเก่งกล้าสามารถ หรือ มีความชำนิชำนาญในเรื่องต่าง ๆ ที่จะให้ทำอะไร ๆ ได้ดีขึ้น มีความ สำเร็จมากขึ้น ความเก่งกล้าสามารถ และความชำนิชำนาญของ คนนั้น มีจุดแสดงออกที่สำคัญก็คือที่งานของเขานั่นเอง ถ้าเรา ต้องการเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถ หรือเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้น เราจะต้องมีการพัฒนาตัวเอง ส่วนสำคัญของชีวิตที่ทำให้คน พัฒนาตนเองได้ก็คืองาน

การทำงานเป็นการพัฒนาตนเอง เป็นการฝึกฝนตนเอง ในทุกด้าน ถ้าเราอยากจะเป็นคนเจริญก้าวหน้า เป็นคนมีคุณภาพ เราต้องพัฒนาตนเอง จะพัฒนาที่ไหน ก็มาพัฒนาตนเองที่การ ทำงานนี่แหละ ใช้งานนี้เป็นเครื่องพัฒนาตนเอง

 

การทำงานให้ เป็นการพัฒนาตนเองนี่สำคัญมาก

ความสามารถส่วนใหญ่ในชีวิตของเรานี้เกิดจากการทำงาน แต่ต้องตั้งใจทำ ทำให้ถูกต้อง และพยายามทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป คอยสังเกต คอยดู คอยศึกษา คอยสอบถาม คอยหาความรู้ อยู่เสมอ ก็จะเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถขึ้นมา

การพัฒนาตนเองให้มีความเก่งกล้าสามารถในการงานนี้ นอกจากจะเกิดผลภายนอก เช่นอาจจะได้ผลตอบแทนหรือได้รับ การเลื่อนขั้นเลื่อนระดับงานแล้ว ก็มีผลที่แน่นอนภายในตัวเอง ไม่ว่าภายนอกเราจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม แต่ในตัวเรา เรารู้ ก็คือการที่เรามีความชำนิชำนาญมากขึ้น ทำอะไรได้ดีขึ้น เขาจะมีผลตอบแทนให้หรือจะไม่มีก็แล้วแต่ แต่เรารู้สึกในตัวเอง ของเรา เราทำไปแล้วเราก็สบายใจอิ่มใจของเรา ถ้ารู้สึกว่าเวลา ทำอะไรแล้วเราทำได้ดีขึ้น นี่คือการพัฒนาตนเอง ขอให้เรามี ความภูมิใจสบายใจในตัวได้ทันทีเลย ไม่ต้องรอให้คนอื่นเขา มาให้ผลตอบแทน

 

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

 

สั่งซื้อออนไลน์ คลิก


บทความน่าสนใจ

หัวหน้า แบบไหน ที่ได้ใจลูกน้อง มี หัวหน้าดี แบบนี้ ขยันทำงานแน่นอน!

4 สิ่งที่ชาวออฟฟิศไม่ควรทำ เพื่อให้ทำงานมีศักยภาพมากขึ้น

5 ความเชื่อผิดๆ ในออฟฟิศ ที่ทำให้ ไม่มีความสุขกับการทำงาน

เทคนิคการ ทำงานนอกออฟฟิศ ถึงตัวจะอยู่ข้างนอก ก็พร้อมทำงานได้ตลอดเวลา

10 วิธีปรับออฟฟิศเพื่อสร้างความสุขในการทำงาน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.