ท้อแท้

“สักวันหนึ่งคงเป็นวันของเรา” ธรรมะสำหรับคน ท้อแท้ หมดกำลังใจ

ท้อแท้  ได้แต่อย่าถอย…ธรรมะให้กำลังใจสำหรับใครที่กำลังท้อ

พระณธีร์วิชญ์ วรโภคินธนะโชค (คมฺภีรปญฺโญ) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีธรรมะสำหรับให้กำลังใจคนที่กำลัง ท้อแท้ ว่า

“ชีวิตทุกชีวิต มีสมหวัง ผิดหวังบ้างปนเปกันไป ไม่มีใครสมหวังตลอดชีวิต และไม่มีใครผิดหวังตลอดชีวิตเช่นกัน การก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคความทุกข์ได้ ต้องมีสติและปัญญา มีศีลธรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ล่วงละเมิดแม้จะแสนทุกข์ แสนลำบากเพียงใด การตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าอุปสรรคปัญหา คือบทเรียนสอนเราให้เข้มแข็ง คนที่อดทน พยายามและขยันเท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ ดังคำสอนพระพุทธองค์ว่า “วายะเมเถวะ ปุริโส ยาวะ อัตถัสสะ นิปฺปะทา เป็นคนควรพยายามเรื่อยไป จนกว่าจะพบความสำเร็จ” “ปะฏิรูปะการี ธุระวา อุฏฐาตา วินทะเต ธะนัง คนขยันเอาการเอางาน ทำสิ่งที่เหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้”

ความอดทนทำให้คนได้ดี อดทนถึงที่ได้ดีทุกคน ในมหาสมุทรถ้าไม่มีคลื่นลม ไม่มีปัญหาอุปสรรค เราจะมีกัปตัน หรือนักเดินเรือที่เก่งชำนาญได้อย่างไร พระพุทธองค์กว่าจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก็บำเพ็ญบารมีมานับไม่ถ้วน ชาติสุดท้ายก็ลองผิดบำเพ็ญทุกกรกิริยาตั้ง 6 ปี และหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิต จนบรรลุมรรคผล นี่ก็เพราะอาศัยความความอดทน แน่วแน่ตั้งใจ บุคคลตัวอย่างในโลกที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ทั้งในอดีต ทั้งในปัจจุบัน หรืออนาคตก็ตาม คุณสมบัติพิเศษประการหนึ่งที่บุคคลเหล่านั้นต้องมี คือ ความอดทน และความขยัน ซึ่งจะขาดเสียไม่ได้เลย เป็นหนึ่งในคุณธรรมหัวใจพระโพธิสัตว์ ที่เรียกว่าขันติบารมี อุปบารมี ปรมัตถปารมี

ความอดทน พระพุทธองค์จัดไว้ในมงคลข้อที่ 27 ความอดทน เป็นมงคลสูงสุด ในเบื้องต้นนั้น ความอดทนมันจะขมขื่น ไม่หวานหอมนัก แต่เมื่อถึงเวลาเหมาะสม ความอดทน จะผลิตออกดอกออกผลหอมหวาน เหมือนกล้วยไม้กว่าจะออกดอกใช้เวลา แต่พอออกดอกแล้ว แสนงาม”

 

แง่คิดของพระณธีร์วิชญ์ นี้มีที่มาจากบทความ “สักวันหนึ่งคงเป็นวันของเรา” คอลัมน์ True Story นิตยสาร Secret 


บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.