พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ฝากข้อคิด

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ฝากข้อคิด เรื่อง กฎการทดแทน

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ฝากข้อคิด เรื่อง กฎการทดแทน

เป็นสัจธรรมนะ
ถ้าฟันน้ํานมไม่หลุด ฟันแท้จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
เราจะโตมาได้อย่างไรถ้าไม่มีกฎการทดแทน
เซลล์เก่าเกิดแล้วไม่มีเซลล์ใหม่มาทดแทน
เราก็ยังเป็นเบบี๋อยู่ตลอดเวลาใช่ไหม
กฎการทดแทนนํามาสู่ธรรมในหมวดหนึ่ง
“สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ“
สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
ถ้าเข้าใจธรรมชาติของสัจธรรมนี้
เราจะไม่ทุกข์ ไม่เศร้าหมองกับการจากลา
เมื่อไม่มีสิ่งเก่าจากไป สิ่งใหม่จะเข้ามาได้อย่างไร
มัวแต่เสียดายตําแหน่งรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นนายกฯ
หากเราใช้สิ่งนี้เป็นการภาวนา เจริญกุศล เราจะเข้าใจถึงพลัง
ด้านบวก ดีย่อมดูดดี ธาตุสัมพันธ์กันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
หากคลื่นจิตของเราเป็นกุศล ไม่อาฆาต พยาบาท โกรธ เกลียด
มันก็จะดึงดูดสิ่งแบบนี้ คนแบบนี้เข้ามาในชีวิต
อย่ามัวแต่เก็บ กัก กก กอด กํา ยึดมั่นถือมั่น หวงแหน กอดรัด
ในทุกสิ่งไว้ไม่ยอมพราก ไม่ยอมจาก
หากเราทําหน้าที่ของเราโดยธรรมอย่างดีที่สุดแล้ว
ไม่ว่าสิ่งหนึ่งจะจากไปหรือสิ่งใหม่จะเข้ามา
ก็ไม่มีผลกระทบใดต่อจิตใจ
มองตามธรรมแล้วมันไม่ต่างกันนะ
ตามกฎการทดแทน
หากสิ่งเก่าไม่จากไป
สิ่งใหม่ก็จะไม่เข้ามา
พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
@#NobleResidence
26 มีนาคม 2558
ที่มา: นิตยสาร Secret
ภาพ: Erwan Hesry on Unsplash
บทความน่าสนใจ
ดูเพื่อให้เห็น บทความจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
ธรรมไม่มีเสียง บทความให้ข้อคิดดีๆ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.