ข้อคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แสงใด ๆ ไม่สุกสว่างเท่าแสงธรรม ข้อคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แสงใด ๆ ไม่สุกสว่างเท่าแสงธรรม

ข้อคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แสงคบไต้ แสงดวงไฟ แสงเดือนดวง
แสงทั้งปวง ล่วงสีแสง แห่งโลกหล้า
ส่องสว่าง กระจ่างแค่ แต่กายา
แสงปัญญา ส่องสว่าง ถึงกลางใจ
ถึงเสียเพชร เม็ดเขื่อง เครื่องเงินทอง
เสียบ้านช่อง เสียสิ่งของ มากเพียงไหน
มีปัญญา อาจหาทรัพย์ ได้ดั่งใจ
เสื่อมปัญญา เมื่อไร ใจมืดมน
แสงดวงดาว สุกสกาว พราวนภา
แสงจันทรา เจิดจรัส ประภัสสร
แสงสุริยา สว่างเหลือ เหนือจันทร
พระชินวร ว่าไม่แรง เท่าแสงธรรม
#พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
#เพ็ญภาวนาปฏิบัติบูชาญาณสังวร
FULL MOON MEDITATION NIGHT
22 กรกฎาคม 2556
ที่มา: คอลัมน์ Dhamma on the move นิตยสาร Secret
ภาพ: Mike Labrum on Unsplash
บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.