คนไม่มีเสน่ห์

20 ลักษณะนิสัย ของ คนไม่มีเสน่ห์ โดยท่านว.วชิรเมธี

20 ลักษณะนิสัย ของ คนไม่มีเสน่ห์ โดยท่านว.วชิรเมธี

ท่านว.วชิรเมธี ชี้แจงถึง 20 ลักษณะของ คนไม่มีเสน่ห์ ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะเจ้าคะ

“ หากอยากเป็นที่รัก ควรหลีกเลี่ยง นิสัยแย่ๆ .. ยี่สิบ .. ประการเหล่านี้ ”

..หนึ่ง.. เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง / มองทุกอย่างจากมุมมองของตัวเอง
..สอง.. คิดลบ พูดลบ ทำลบ
..สาม.. ขี้อิจฉา
..สี่.. โกรธง่าย ไม่เก็บอาการ
..ห้า.. ชอบคิดเล็กคิดน้อย
..หก.. ดูถูกความสามารถของตัวเอง
..เจ็ด.. เรียกร้องความสนใจตลอดเวลา
..แปด.. ไม่รู้จักการเข้าหาคน
..เก้า.. มีโลกส่วนตัวสูง
..สิบ.. ไม่รู้จักแบ่งปัน
..สิบเอ็ด.. หมกตัวอยู่แต่ในห้อง
..สิบสอง.. ไม่เคยชื่นชมคนอื่นที่เก่งกว่า ดีกว่าตนเอง
..สิบสาม.. ไม่ดูแลตัวเอง (แต่งตัวไม่เป็น / ไม่พัฒนาบุคลิกภาพ)
..สิบสี่.. ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
..สิบห้า.. เข้าถึงยาก
..สิบหก.. ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์
..สิบเจ็ด.. ไร้อารมณ์ขัน
..สิบแปด.. ใจคอบคับแคบ

..สิบเก้า.. ชอบขุดปมด้อยคนอื่นมาถากถาง
..ยี่สิบ.. เอาเปรียบคนอื่น

คอลัมน์ Spiritual Journey นิตยสาร Secret

เรื่อง ว.วชิรเมธี


บทความน่าสนใจ

ทางออกชีวิตของคนเป็นโรคซึมเศร้า คำแนะนำจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อโลก เรื่องราวดีๆ จาก ท่านว.วชิรเมธี

เคราะห์ร้ายของคนคิดลบ บทความ โดยท่าน ว. วชิรเมธี 

หลักโยนิโสมนสิการ และกัลยาณมิตรสู่การมีชีวิตที่ดี โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

“ปาฏิหาริย์” เป็นสิ่งที่เป็นจริงได้ : บทความโดย ท่าน ว.วชิรเมธี

เคราะห์ร้ายของคนคิดลบ บทความ โดยท่าน ว. วชิรเมธี

ทางออกชีวิตของคนเป็นโรคซึมเศร้า คำแนะนำจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

“ อัศจรรย์แห่ง ความทุกข์ ”  ธรรมบรรยายโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ฝึกสมาธิภาวนา : สัจธรรมสากลสำหรับคนทั้งโลก โดย ว.วชิรเมธี

สูตรลับสำหรับจัดการ  โดย ท่าน ว.วชิรเมธี  นิตยสาร Secret

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.