ใต้ร่มพระบารมี

ทัศนาพระนคร ชมงานเฉลิมฉลอง ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ทัศนาพระนคร ชมงานเฉลิมฉลอง ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ช่วงนี้ผู้คนในพระนครกำลังครึกครื้น เนื่องจากมีงานเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครมีอายุ ๒๓๖ ปี คือ งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พาออกมาชมการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ งานฉลองนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการสถาปนากรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากรุงธนบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเมืองอกแตก เพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมือง ยากต่อการป้องกันพระนครในยามศึกสงคราม พื้นที่คับแคบไม่สามารถขยายพระนครได้ เนื่องจากมีวัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และ วัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)

 

ใต้ร่มพระบารมี

 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๘ จึงสร้างพระนครหลวงแห่งใหม่เสร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ พระราชทานนามพระนครแห่งนี้ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” แต่มาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงเปลี่ยนจาก บวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์

นามพระนครหลวงใหม่นี้มีความหมายว่า

กรุงเทพมหานคร หมายถึง พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร

อมรรัตนโกสินทร์ หมายถึง เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต

มหินทรายุธยา หมายถึง เป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้

มหาดิลกภพ   หมายถึง มีความงามอันมั่งคงและเจริญยิ่ง

นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ หมายถึง เป็นเมืองหลวงที่สมบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ ฃ

อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน หมายถึง มีพระราชนิเวศน์ใหญ่โตมากมาย

อมรพิมานอวตารสถิต หมายถึง เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา

สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ หมายถึง ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตให้

ตั้งแต่เริ่มสร้างพระนครจนมาถึงปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีอายุได้ ๒๓๖ ปี เป็นแหล่งความเจริญของศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตกาล รักษาและดำรงวัฒนธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาไว้ด้วยพระปรีชาญาณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในรูปแบบของสถาปัตยธรรม วรรณกรรม และ ธรรมเนียมปฏิบัติ

กรุงเทพมหานครมียาวนานมาถึง ๒๓๖ ปี กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานเฉลิมฉลองการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ในชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี โดยให้มีกิจกรรมทางศาสนา มหกรรม มโหรสพ การละเล่น ตั้งแต่วันที่ ๒๑ -๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

 

ใต้ร่มพระบารมี

 

กิจกรรมภายในงานเฉลิมฉลอง ใต้พระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ มีกิจกรรมทางศาสนา มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ในบริเวณ ๓ จุด คือ

 

ใต้ร่มพระบารมี

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ตลาดย้อนยุค สาธิตการทำขนมไทยและอาหารว่างสูตรชาววัง เช่น ขนมช่อม่วง หมูสร่ง หรุ่ม กิจกรรมแต่งชุดไทยถ่ายภาพในมุมที่จัดไว้ มหรสพการแสดง เช่น ละครนอก ละครใน หุ่นละครเล็ก

 

ใต้ร่มพระบารมี

 

สวนสันติชัยปราการ

มีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร มหรสพการแสดง เช่น การแสดงดนตรีไทย บ้านดุริยประณีต ชุนชนบางลำพู รำถวายมือ ชุมชนวัดแคนางเลิ้ง ละครชาตรี ละครนอก โขนสด หุ่นกระบอก และลิเกทรงเครื่อง

ใต้ร่มพระบารมี

ลานคนเมือง

มีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร มหรสพการแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค

นอกจากงานเฉลิมฉลองฯที่จัดขึ้นใน ๓ จุดนี้แล้ว ยังมีกิจกรรม “เยี่ยมยลชมวัด วัง พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และศาสนสถาน” รอบกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งหมด ๑๘ แห่ง ดังนี้

๑. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

๒. สวนสันติชัยปราการ

๓. วัดชนะสงคราม ราชวรวิหาร

๔. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

๕. วังบางขุนพรหม

๖. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

๗. แยกกองทัพ ภาคที่ ๑

๘. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

๙. วัดสระเกศ ราชวรวิหาร

๑๐. ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

๑๑. วัดสุทัศนเทพวรราม ราชวรวิหาร

๑๒. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

๑๓. พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่

๑๔. พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

๑๕. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

๑๖. วัดมหาธาตุยุวรราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

๑๗. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

๑๘. ศาลหลักเมือง

สถานที่สำคัญทั้ง ๑๘ แห่ง มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ เพิ่มพูนความรู้ และเที่ยวเชิงธรรมะ

 

ใต้ร่มพระบารมี

ข้อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม และกรมการศาสนา

ภาพจาก Wikipedia  Zipeventapp  77kaoded และ กรมการศาสนา

 

บทความน่าสนใจ

ชวนเที่ยว 5 วัด ลดเครียด-ใจสงบวันหยุด

กิจกรรม ไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ สายบุญห้ามพลาด!!!

ย้อนรอยธรรมตามพระราชา วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ภูเขาทอง สวรรค์ใกล้เกาะรัตนโกสินทร์

7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

เกร็ดประวัติที่บางคนอาจไม่รู้เกี่ยวกับ วัดอรุณราชวราราม

พิศพระธรรม 1,200 วินาที ณ พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

5 สถานที่ทำวัตรเย็นในกรุงเทพมหานคร

วัดคณิกาผล วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 3 ใน ย่านพลับพลาไชย

วัดยานนาวา แหล่งธรรมะเพื่อคนทุกวัย

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก วัดแห่งมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙

ปีแอร์ ปรูโฐ ชาวฝรั่งเศส เลื่อมใสพระพุทธศาสนา ขออุปสมบท ณ วัดพัทธสีมาวัดศรีจันทราราม (มีคลิป)

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.