นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ธรรมะ

เพียง “พบ” พาน เพื่อผ่าน “ภพ” ธรรมะโดย พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เพียง “พบ” พาน เพื่อผ่าน “ภพ”

ธรรมะโดย พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ปฏิบัติดี ไม่ใช่ดีแต่ปฏิบัตินะ
คือจะปฏิบัติ เ อ า
เอาแต่ปฏิบัติ
เดินก็จะเอา
นั่งก็จะเอา
จิตมันเสพคุ้นกับการ จ ะ เ อ า
มันต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่ง
ได้สติ
ได้สมาธิ
ได้อะไรต่ออะไรมา
ต้องได้ ต้องได้ ได้แล้วจะเอาเก็บไว้ที่ไหน
ก็หาอะไรมาใส่ใจไว้ หาอะไรมาเก็บไว้ เก็บไว้ เก็บไว้
ก็เลยกลายเป็น ภ พ ภพเกิดแล้ว…
หากไม่เก็บอะไรมาใส่ใจ แค่เอาใจใส่ก็พอน่ะ ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจก็ได้
เอาใจใส่ในการเดิน ในการนั่ง ในการทําความเพียร
เราเพียงแค่ พ บ ก็พอแล้ว แล้วก็มีสติ ดูไปเห็นไป
พบสิ่งไหนก็มีสติประกอบอยู่ ก็จะเป็น
เพียงแค่พบ ไม่เป็นภพ
ถ้าพบแล้วปราศจากสติ จิตจะแปรสภาพจาก พบ ไปเป็น ภพ ทันที
พบแล้วเพียงแค่มีสติ ภพไม่เกิด ไม่สะสม ไม่สร้างภพ
เรื่อง: พระอาจารย์ นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ที่มา: นิตยสาร Secret
บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.