คำพากษ์วิจารณ์

Dhamma Daily : ทำอย่างไรไม่ให้รู้สึกแย่กับ คำวิพากษ์วิจารณ์

Dhamma Daily : ทำอย่างไรไม่ให้รู้สึกแย่กับ คำวิพากษ์วิจารณ์

ถาม : เมื่อถูกตำหนิก็มักท้อใจง่าย ๆ และทุกข์ไปหลายวัน ทำอย่างไรให้ไม่รู้สึกแย่กับ คำวิพากษ์วิจารณ์ ของผู้อื่นคะ

พระมหา ดร.ธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ : จิตของเรานั้นมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เรียกว่า “ปภสฺสรํ จิตฺตํ” มีความสะอาด มีความหมดจด และผ่องใส เป็นพื้นฐานหรือเป็นปกติ สาเหตุที่เราทุกข์นั้นเพราะเป็นผลของกิเลสจากภายนอกที่วิ่งเข้ามากระทบการรับรู้ของเรา จนทำให้รู้สึกเศร้า เซ็งหม่นหมอง และขุ่นมัว เรียกว่ากิเลสจรเข้ามานั่นเอง

กิเลสจรนี้เป็นทุกข์ปกติ ภาษาทางพระเรียกว่าอนิฏฐารมณ์ คือ การรับและรู้สภาวะที่ตนไม่พึงพอใจเป็นเหตุให้เกิดความขุ่นมัว หม่นหมอง และเศร้าใจ เป็นธรรมชาติของจิตที่ถูกกระทบด้วยอารมณ์ฝ่ายลบ จิตของเรากำลังถูกครอบงำจากกิเลส ดังนั้น การถูกใครตำหนิอันเป็นต้นเหตุให้เกิดอาการหม่นหมอง วิธีแก้ก็คือ ควรบริหารความคิด การจัดการจิต และการบริหารความรู้สึกในเชิงบวก เรียกว่า จัดสรรอารมณ์ฝ่ายลบไม่ให้มีอิทธิพลเหนือจิตของตนเอง โดยการมีสติ คิดให้แยบยลว่า นี่เป็นโลกธรรม คือ เป็นธรรมชาติอยู่คู่กับโลก ไม่เคยมีใครไม่ถูกตำหนิ แม้แต่พระพรหมก็ยังถูกตำหนิได้ นับประสาอะไรกับเราผู้เป็นคนธรรมดา ไม่มีใครสามารถแก้ไขธรรมชาติข้อนี้ได้

ควรคิดเสียว่า คำตำหนินั้นเป็นขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าแก่ชีวิต เพราะช่วยชี้ทางให้เราเข้าใจความบกพร่องของตนเองแต่สิ่งที่เราต้องมาตระหนักมากกว่าก็คือ เราถูกตำหนิว่าด้วยเรื่องอะไร นี่ต่างหากคือหน้าที่โดยตรงของเรา เมื่อนำมาพิจารณาเห็นความบกพร่องของเราเองแล้ว ก็นำมันมาแก้ไข ข้อนี้จึงเป็นประโยชน์ที่แท้จริงแก่ตัวเราเอง ถ้าท่านสามารถเห็นความบกพร่องของตัวเองแล้วนำมาแก้ไขได้ท่านจะภูมิใจและเป็นเครื่องกำจัดความเศร้านั้นได้เอง

Photo by Luke Pamer on Unsplash


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily: เคยพลาด ทำแท้ง มาครั้งหนึ่ง จะลดกรรมนี้ได้อย่างไรคะ

Dhamma Daily: พี่น้องไม่รักกัน อยู่ใกล้กันไม่ได้ เกิดจากกรรมอะไรคะ

Dhamma Daily : ทำอย่างไรดีเมื่อต้องทำงานกับ คนที่เห็นแก่ตัว

Dhamma Daily: ผม โดนโกงเงิน แต่เห็นคนโกงยังอยู่ดีมีสุข เขาจะได้รับกรรมอย่างไร

Dhamma Daily : วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น สำหรับคนคิดมาก ฟุ้งซ่าน ท้อแท้ง่าย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.