ชาวพุทธควรรู้ … เหตุใด วันวิสาขบูชา จึงมีคำเรียกสากลว่า Vesak Day

หลายคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า วันวิสาขบูชา ที่ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม (2561) นอกจากเป็นวันสำคัญของชาวพุทธไทยแล้ว ยังถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก หรือที่เรียกว่า “International Day of Vesak” อีกด้วย 

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ตามการเสนอของประเทศศรีลังกาที่ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ โดยวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน เพราะเป็นวันที่ พระพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย และถือเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก ที่ได้หล่อหลอมจิตวิญญาณของมนุษยชาติมานาน สมควรที่จะยกย่องกันทั่วโลก

เป็นที่น่ายินดีว่าที่ประชุมในวันนั้นซึ่งมีผู้แทนไทย พม่า สิงคโปร์ บังคลาเทศ ภูฐาน เนปาล ปากีสถาน และอินเดีย รวมอยู่ด้วย ต่างพร้อมใจกันขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมตินี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความสำคัญของพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติอีกด้วย

photo : pixabay

คำว่า “วิสาขะ” เป็นภาษาบาลีแปลว่า เดือน  6 ส่วนในภาษาสันสกฤตเรียกว่า “ ไวศาขะ”  ซึ่งในประเทศไทยเรียกขานตามแบบภาษาบาลีว่า “วิสาขบูชา” มีความหมายถึง “การบูชาในเดือน 6” มาช้านาน

ขณะที่คำว่า “วีสัค” หรือ “เวสัค” (Vesak)  เป็นคำเรียกของชาวศรีลังกา ฉะนั้นเมื่อเหตุแห่งการที่องค์การสหประชาติประกาศยอมรับ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก มาจากข้อเสนอของเอกอัครราชทูตศรีลังกา คำเรียกขานสากลว่า “International Day of Vesak” หรือ Vesak Day จึงเป็นไปตามหลักการเรียกของชาวศรีลังกานั่นเอง

การจัดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในฐานะวันสำคัญของโลก มีพิธีการอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติมหานครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2543 โดยมีสมาชิก 34 ประเทศ ที่นับถือพุทธศาสนาเข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลอง

ส่วนการประชุมและการเฉลิมฉลองในระดับนานาชาติ ที่ประชุมมีมติให้จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2547  และหลังจากนั้นประเทศไทยก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกอีก 12 ครั้ง (รวมปีนี้) ขณะที่เวียดนามได้เป็นเจ้าภาพ 2 ครั้ง และศรีลังกา 1 ครั้ง ตามลำดับ

ข้อมูลท้าย Secret เอามาบอกกล่าวกันเพื่อให้ชาวพุทธไทยอิ่มเอมใจกันนะ

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.