หนีภัย

เจ้าหญิงเชนตา บวชเพราะหนีภัย

เจ้าหญิงเชนตา บวชเพราะ หนีภัย

เชนตา เป็นเจ้าหญิงในเมืองเวสาลี ครั้งพระนางเจริญวัยมีความงามเป็นที่เลืองลือ เป็นที่หมายปองของเจ้าชายฉิจฉวีทั้งหลาย จนนำไปสู่การลอบสังหารกันในหมู่เจ้าชาย และบวชเพื่อ หนีภัย

พระบิดาและพระมารดาของเจ้าหญิงเกรงว่าจะมีเจ้าชายมาสวรรคตเช่นนี้อีก จึงจัดพิธีหมั้นหมายระหว่างเจ้าหญิงเชนตากับเจ้าชายพระองค์หนึ่ง แต่ไม่นานเจ้าชายพระองค์นั้นก็สวรรคตลง

พระบิดาและพระมารดาเกรงว่าความบาดหมางในหมู่เจ้าชายจะไม่จบสิ้น เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระญาติคือที่พึ่งสุดท้าย จึงพาเจ้าหญิงเชนตาไปผนวชเป็นภิกษุณี

พระนางแม้จะถือเพศเป็นนักบวชแล้ว ก็ไม่ละนิสัยปุถุชนยังคงแต่งพระพักตร์และหลงใหลในรูปโฉมอยู่ พระพุทธเจ้าทรงต้องการโปรดให้เจ้าหญิงทราบถึงความจริงว่ารูปนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ วันหนึ่งวันใดในภายภาคหน้า ความงามนี้จะต้องเสื่อมหาย

พระพุทธเจ้าโปรดให้จัดเวรภิกษุณีเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อฟังธรรม เจ้าหญิงเชนตาทราบว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า ติเตียนความงามว่าเป็นสิ่งไม่ดี พระนางไม่ชอบจึงพยายามหนีเวรเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า จนกระทั่งวันหนึ่ง ได้ยินเหล่าภิกษุณีที่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พากันชมและยกย่องว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น ไพเราะและประเสริฐเหนือสิ่งอื่นใด

เจ้าหญิงเชนตาได้ยินดังนั้นก็เกิดอยากรู้ว่าจะเป็นจริงตามที่ภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวหรือไม่ จึงแฝงกายไปในกลุ่มภิกษุณีที่ต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนี้

พระพุทธเจ้าทราบว่าเจ้าหญิงเชนตาเข้าร่วมฟังธรรมในครั้งนี้ด้วย พระองค์เนรมิตหญิงงามขึ้นมานางหนึ่ง ซึ่งมีแต่เจ้าหญิงเชนตาเท่านั้นที่เห็น

เจ้าหญิงเห็นดังนั้นถึงกับเปรยว่า นางผู้นั้นงามยิ่งกว่าเราเสียอีก นางคือใครหนอ ถึงได้เข้ามารับใช้พระพุทธเจ้า ไม่นานร่างของหญิงสาวที่งดงามราวเทพธิดาก็ค่อยๆ แก่ลง กลายเป็นหญิงชรา แล้วนางก็ล้มตัวเรา นางเป็นอัมพาตนอนจมกองอุจจาระและปัสสาวะของนางเอง แล้วนางก็สิ้นใจ ร่างของนางก็เน่ามีหนอนขึ้นเต็มไปหมด จนเหลือแต่กระดูกขาว

เจ้าหญิงเชนตาบังเกิดปัญญาเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการสอน และในที่สุดพระนางก็ทราบแล้วว่าทำไมความงามจึงเป็นสิ่งไม่เที่ยง พระนางสามารถละจากความหลงใหลในความงามได้อย่างเด็ดขาด เจ้าหญิงอภิรูปนันทาจึงสำเร็จอรหันตผลทันที

ที่มา : 84000.org

Photo by Hai Phung on Unsplash

บทความน่าสนใจ

เจ้าหญิงเคซัง โชเดน วังชุก แห่งภูฏาน กับชีวิตตามรอยธรรมแห่งพุทธศาสนา

สุวรรณสาม ดาบสน้อยยอดกตัญญู นิทานธรรมะสอนใจบุตรธิดา

นิทานสอนใจ ” พระเจ้าอโศก ” ขุนศึกหน่ายสนามรบ

นางสุปปิยา สตรีผู้มีสัจจะและศรัทธาอันยิ่งใหญ่

พระโกณฑธานเถระ ภิกษุผู้มีสตรีติดตามอยู่เบื้องหลัง

นางปัญจปาปี กรรมมีแต่เหมือนมีบุญมาบัง เกิดเป็นหญิงอัปลักษณ์แทนมีสัมผัสเป็นทิพย์

พระนางเถริกาผู้บรรลุธรรมจากการทำครัว

พาหิยะทารุจีริยะ พระอรหันต์เก๊ผู้บรรลุอรหันตผล

ภรรยาหรือแฟนของคุณเป็นแบบนี้ไหม และแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ

กรรมริษยาของพระนางโรหิณี

สิ่งที่ พระนางพิมพา ทำเพื่อพระพุทธเจ้า …แง่มุมที่ชาวพุทธไม่ค่อยรู้

5 พลัง 5 ธรรมาจารย์หญิง …ผู้พลิกหัวใจให้เบิกบาน

พระภัททากัจจานาเถรี ภิกษุณีผู้เลิศทางมหาอภิญญา (พระนางยโสธราพิมพา)

ทำอย่างไรเมื่อ ความรัก พาเรามาผิดทาง อุทาหรณ์จากสตรีสมัยพุทธกาล

ธรรมโอสถ ช่วยคลายความผิดหวัง

แม่ซื้อ ผี ปีศาจ หรือนางฟ้า ประจำตัวทารก

แม่ชีร็อคสตาร์ เผยแผ่ศาสนาด้วยเสียงเพลง

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.