ยุคพระศรีอาริย์

ทำอย่างไรถึงได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์

ทำอย่างไรถึงได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์

มีชาวพุทธไม่น้อยที่ต้องการจะได้พบพระศรีอาริย์ และเกิดทันใน ยุคพระศรีอาริย์ วันนี้ซีเคร็ตนำเกร็ดความรู้วิธีการทำให้ได้เกิดใน ยุคพระศรีอาริย์ มาฝาก

 

พระศรีอาริย์ ชื่อนี้บางคนอาจคุ้น ๆ เพราะครอบครัวมีพูดถึงชื่อนี้กันบ้าง บางคนอาจไม่คุ้น หรือเพิ่งเคยได้ยินก็ครั้งนี้ ท่านเป็นใคร เป็นพระสงฆ์หรือเปล่า ไม่ใช่เลยท่านเป็นพระอนาคตพุทธเจ้า หรือพระพุทธเจ้าในอนาคต ต่อจากพระพุทธเจ้าของเรา (พระสมณโคดมพุทธเจ้า)

 

สังคมไทยมีความเชื่อเรื่องพระศรีอาริย์ หรือในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเรียกท่านว่า “พระเมตไตรยะ” เด่น ๆ จะเป็นเรื่องยุคพระศรีอาริย์ ในด้านปรัชญาจะเทียบกับทรรศนะเรื่องยูโทเปีย หรือนครรัฐในอุดมคติ

 

พระศรีอาริย์คือพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป ความหวังของชาวพุทธที่จะได้พบพระศรีอาริย์ แล้วได้รับการสั่งสอนให้ได้ไปสู่พระนิพพานนั้น กลายเป็นความปรารถนาของชาวพุทธมาหลายยุคสมัย

 

ยุคพระศรีอาริย์

 

มีหลายคัมภีร์กล่าวถึงวิธีที่ทำให้ได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ไว้หลายคัมภีร์ เช่น คัมภีร์มาลัยสูตร คัมภีร์อมตรสธารา และคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ซึ่งวรรณกรรมพระพุทธศาสนาสมัยรัชกาลที่ 1

 

คัมภีร์มาลัยสูตร หรือนิทานพระมาลัยที่คนไทยรู้จัก เล่าถึงเหตุการณ์พระมาลัยนมัสการพระจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แล้วได้พบพระศรีอาริย์ พระองค์ตรัสแก่พระมาลัยว่า หากจะเกิดในยุคของเรา เพียงฟังเทศน์เรื่องเวสสันดรชาดก (มหาชาติ) ให้จบทั้ง 13 กัณฑ์ภายในวันเดียว และบูชาชาดกนี้ด้วยประทีป ฉัตร ธง ดอกบัว ดอกไม้ต่าง ๆ อย่างละพัน พระมาลัยก็นำความจากพระศรีอาริย์มาแจ้งแก่มวลมนุษย์ ประเพณีการเทศน์มหาชาติจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมทำ เพราะหวังอานิสงส์ช่วยให้เกิดในยุคพระศรีอาริย์

 

คัมภีร์อมตรธารา หรืออรรถกถาอนาคตวงศ์ กล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่ได้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ถึง 13 ข้อว่า

 • เป็นคนถือศีล 5
 • เป็นคนถือศีล 8
 • เป็นคนที่บวชในพระพุทธศาสนาและสนับสนุนพระสงฆ์
 • เป็นคนที่สร้างวัด เจดีย์ และปลูกต้นโพธิ์
 • เป็นคนที่ปลูกต้นไม้ให้วัดร่มรื่น ให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้อาศัยร่มเงา
 • สร้างสะพานและสาธารณทานแก่ชนทั้งหลาย
 • สร้างถนน ปรับหนทางให้ชนทั้งหลายเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก
 • ขุดสร้างบ่อน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำแก่คนทั้งหลาย
 • สร้างศาลา และโรงธรรม นิมนต์พระมาเทศนาสั่งสอน
 • เคารพพระรัตนตรัย บูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะบูชา
 • เป็นคนกตัญญูรู้คุณบุพการี
 • เป็นคนที่เคารพยำเกรงต่อผู้ใหญ่
 • เป็นคนศรัทธาในพระรัตนตรัย และอนุโมทนาในการทำความดีของผู้อื่น

 

คัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา กล่าวว่า หากต้องการที่จะไปเกิดในยุคนั้นจริง ๆ ต้องบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 10 คือ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ยำเกรงถึงอำนาจพระรัตนตรัย ยอมให้พระสงฆ์ใช้สอย อุทิศบุญให้แก่ผู้อื่น อนุโมทนาบุญในการทำความดีของผู้อื่น  ฟังธรรม แสดงธรรมเป็นทาน และมีสัมมาทิฏฐิ (เข้าใจความจริงอย่างถูกต้อง)

 

ยุคพระศรีอาริย์

 

สังเกตจากวิธีที่ทำให้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ในคัมภีร์อมตรธาราแล้ว จะเห็นว่ามีหลายข้อคล้ายกับหลักธรรมวัตตบท 7 ในนิทานมฆมานพ หรือธรรมะของพระอินทร์ ธรรมที่ทำให้เกิดเป็นพระอินทร์ และปฏิบัติตามหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ 10 แต่อย่างไรก็ตาม วิธีที่ทำให้เกิดในยุคพระศรีอาริย์มีทั้งรูปแบบของประเพณีและพิธีกรรม คือ เทศน์มหาชาติ และการปฏิบัติตามคำสอนของวัตตบท 7 และบุญกิริยาวัตถุ 10

 

ยุคพระศรีอาริย์

 

ที่มา : พระศรีอริยเมตไตรย พระโพธิสัตว์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เรียบเรียงโดย ณัฐนภ ตระกลธนภาส

 

สนใจหนังสือติดต่อได้ที่ https://www.naiin.com/product/detail/153478/

Photo by Roman Kraft on Unsplash

บทความน่าสนใจ

ชวนเที่ยวไหว้ 5 พระอรหันต์ กิจกรรมนี้ทำได้ทุกเมื่อ

คัมภีร์พระมาลัย คัมภีร์แห่งมิตรภาพและการสานสัมพันธ์ไทย-วาติกัน

คัมภีร์พระมาลัย คัมภีร์มิตรภาพแห่งการกระชับความสัมพันธ์ไทย-วาติกันและสองศาสนา

มาทำความรู้จัก “การเทศน์พระมาลัย”กันเถอะ

ถ้าอยากอายุยืนขึ้น ควรทำอย่างไร ? เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องอายุยืนกับพระอานนท์

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.