ช่วยแมว

Dhamma Daily : พยายาม ช่วยแมว โดนยาเบื่อ แต่ไม่สำเร็จแมวตาย อย่างนี้บาปไหม

Dhamma Daily : พยายาม ช่วยแมว โดนยาเบื่อ แต่ไม่สำเร็จแมวตาย อย่างนี้บาปไหม

ถาม : ดิฉันพยายามจะ ช่วยแมว ที่โดนยาเบื่อโดยหาสูตรในอินเทอร์เน็ต แต่พอช่วยแล้วอาการของแมวกลับแย่ลงกว่าเดิม และตายไปในที่สุด ดิฉันเสียใจมาก ไม่รู้ว่าความพยายามที่จะช่วยกลับทำให้แมวตัวนี้ยิ่งตายเร็วขึ้นหรือไม่ อย่างนี้ดิฉันจะบาปมากไหมคะ

พระวิชิต ธมมชิโต ได้ตอบปัญหาไว้ดังนี้

ตอบ : ไม่บาปหรอก เพราะเราไม่ได้มีเจตนาใด ๆ ที่จะทำร้ายหรือฆ่าแมวนั้นเลย การตายของแมวมาจากพิษของยาเบื่อเป็นหลัก สมมุติว่าการกระทำของเราอาจมีส่วนทำให้แมวตายเร็วขึ้นบ้าง แต่ก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เรามิได้มีเจตนาร้ายใด ๆ เราพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วเพื่อช่วยชีวิตแมวตัวนั้น

ตรงกันข้าม การกระทำดังกล่าวจัดเป็นบุญใหญ่ เพราะเกิดจากจิตใจที่มีความกรุณาอยากให้แมวพ้นทุกข์ทรมานจากพิษยาเบื่อและความตายถึงกับยอมสละเวลา แรงกายแรงใจ รวมถึงกำลังทรัพย์เพื่อการช่วยเหลือครั้งนี้ เป็นธรรมดาของปุถุชนที่ต้องเสียใจบ้าง เมื่อสิ่งที่ตั้งใจทำนั้นไม่สัมฤทธิผล แต่เราไม่ควรให้ความเศร้าหรือความรู้สึกผิดนั้นครองใจอยู่นาน เพราะจัดเป็นอกุศล ทำให้ทุกข์ จิตเศร้าหมอง รวมถึงอาจเป็นเหตุให้เราไม่กล้าช่วยชีวิตแมวหรือสัตว์อื่น ๆ ต่อไปอีกด้วย

ให้ถือเสียว่าเขาสิ้นทุกข์สิ้นกรรมของการเกิดมาเป็นแมวแล้ว หากมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาอาจทุกข์ทรมานจากพิษของยายิ่งกว่านี้ก็เป็นได้ แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่งเขาไปสู่สุคติคือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดแล้วขณะนี้ ส่วนหลักธรรมที่ควรต้องนำมาใช้ช่วงนี้คือ อุเบกขา เป็นการวางใจให้เป็นกลาง ยอมรับผลที่เกิดขึ้นหลังจากได้พยายามทำเต็มที่แล้ว

ควรน้อมนำประสบการณ์นี้มาพิจารณาให้เห็นถึงความบอบบางของชีวิต เห็นภัยของความโกรธ ความเห็นแก่ตัว และการใช้ความรุนแรง ซึ่งไม่ว่าจะครองใจใครย่อมนำความเดือดร้อนสู่ตัวเขาและสรรพชีวิตรอบข้างทั้งสิ้น เราควรระวังไม่ให้ความรู้สึกเหล่านี้เข้ามาครอบครองจิตใจเราได้ พร้อมทั้งตั้งจิตอภัยให้ผู้ทำร้ายแมวที่เขาถูกกิเลสร้ายนี้ครอบงำจนสร้างบาปทำผิด เอาชีวิตแม้สัตว์ที่ไม่มีทางสู้ ขอให้เขาจงเข้มแข็งเอาชนะกิเลสเหล่านี้ให้ได้ต่อไป

 

ที่มา : นิตยสาร Secret ฉบับที่ 230


บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.