การเป็นคนเก็บตัว

สังเกต 5 จุดเด่นของ การเป็นคนเก็บตัว และ คนเปิดเผย ที่ส่งผลดีต่อชีวิตเรา

บุคลิกภาพของคน สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ การเป็นคนเก็บตัว และ คนเปิดเผย หรือบางคนอาจจะมีทั้งสองลักษณะบุคลิกภาพนี้อยู่ในตัว ทั้งนี้ เราสามารถสังเกต จุดเด่น และข้อดี แสดงมันออกมาอย่างเด่นชัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ และความก้าวหน้าทางการงาน ได้ดังนี้

 

จุดเด่น และข้อดี ของ การเป็นคนเก็บตัว และ คนเปิดเผย

 

การเป็นคนเก็บตัว

 

ข้อที่ 1 ความระมัดระวัง และความกล้าหาญ

คนเปิดเผย : ส่วนใหญ่เป็นคนกล้าหาญ และพร้อมที่จะเสี่ยง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ที่ดึงดูดใจ แล้วพอใจที่จะ เสี่ยงโชค เสี่ยงดวง มากกว่าอยู่ไปวันๆ

คนเก็บตัว : มีแนวโน้มที่จะเป็นคนระมัดระวังตัว มีความสามาถในการ วิเคราะห์ รับรู้ และประเมินความเสี่ยง ทำให้สามารถเลี่ยงความเสี่ยง ที่ไม่อาจคำนวณได้ และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน

ผลลัพธ์ของพฤติกรรม :

คนที่เก็บตัว จะสื่อสารอย่างระมัดระวัง รอบคอบ และรู้จักนำสิ่งที่ได้เห็น ได้ยินมาประเมิน การกระทำของอีกฝ่ายได้อย่างถูกต้อง และมีนิสัยประนีประนอม

ส่วนคนที่เปิดเผย มักมีแนวโน้มที่จะเเหกกฏ สร้างความเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะพูด และต่อสู้เพื่อเป้าหมาย ยอมเสี่ยงเพื่อผลลัพธ์ แม้จะต้องกระทบต่อความสัมพันธ์ ก็ตาม

 

ข้อที่ 2 ความตั้งใจ และความยืดหยุ่น

คนเปิดเผย : มักจะยืดหยุ่น และปรับการกระทำของตัวเอง หากต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ จะสามารถปรับตัว และตอบสนองได้ง่าย

คนเก็บตัว : มักจะทุ่มเท ความสนใจ และพลังงานให้กับเรื่องที่อยู่ตรงหน้าได้ ง่ายกว่า เรื่องใหม่ๆ

ผลลัพธ์ของพฤติกรรม :

เวลาพูดคุย หรือประสานงานกับคนอื่นๆ คนเก็บตัว มักทุ่มเทความสนใจทั้งหมดให้กับ คู่สนทนา นั่นทำให้คนที่คุยด้วย รู้สึกถึงความสำคัญของตัวเอง และชอบที่จะพูดคุยด้วย และให้ความเชื่อใจ

ขณะที่คนเปิดเผย จะรับมือกับคำถาม และข้อเสนอแนะได้ดีกว่าเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางผู้อื่น เช่นระหว่างการบรรยาย และการประชุม มีความยืดหยุ่นในบทสนทนา รวมไปถึง สามารถชักจูง (หรือหว่านล้อม) ให้คนฟัง คล้อยตามได้ง่าย และเร็วกว่า

 

ข้อที่ 3 ความสงบ และความรวดเร็ว

คนเปิดเผย : ความรวดเร็ว และคล่องเเคล่ว คือข้อดีของคนเปิดเผย คนกลุ่มนี้ มักจะเริ่มลงมือทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างฉับไว โดยไม่ต้องไตร่ตรองนาน

คนเก็บตัว : ข้อดีของนิสัยชอบเก็บตัวคือ ทำให้มีจิตใจจดจ่อ ผ่อนคลาย และมีความชัดเจน

ผลลัพธ์ของพฤติกรรม :

คนเก็บตัว จะมีความนิ่งสงบ และมีสมาธิมากกว่า ทำให้ค่อนข้างได้เปรียบในการต่อรอง ไม่สติเเตก เมื่อเกิดความขัดแย้ง ใช้วิธีจัดการไปทีละเรื่อง อย่างไม่ใจร้อน

ส่วนคนเปิดเผย จะชอบความเปลี่ยนแปลง ไอเดียใหม่ และพร้อมที่จะเสี่ยงทดลองสิ่งใหม่ มากกว่าเจรจาอย่างรอบคอบ และรัดกุม แต่เพราะความแตกต่างนั้นเอง ทำให้คนสองกลุ่ม ที่มีพฤติกรมตรงข้ามกัน มีความคิดที่ไม่ค่อยลงรอยกัน

 

ข้อที่ 4 การคิดเชิงวิเคราะห์ และความทะยานอยาก

คนเปิดเผย : เมื่อตัดสินใจแล้วว่าต้องทำ คนเปิดเผยที่ตั้งใจจริง จะลงมือทำทันที ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ในหมูคนรอบข้าง หรือเพื่อนร่วมงาน

คนเก็บตัว : ขณะที่คนเก็บตัวจะรู้จักแยกแยะความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากออกเป็นส่วนๆ และวางแผนการทำงาน การประสานงานอย่างมีระบบ

ผลลัพธ์พฤติกรรม :

ความสามารถเรื่องการคิด วิเคราะห์ของคนเก็บตัว จะทำให้เราย้อนกลับไปหาประเด็นหลักที่กำลังโต้เเย้ง รวมถึงช่วยกัน หารือเพื่อให้ผ่านพ้น สถานการณ์ยุ่งยากใจไปได้ มั่นใจว่าเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ จะสามารถแก้ไข สถานการณ์ ยากลำบาก ให้ดีขึ้น

ส่วนคนเปิดเผย มักมีจุดเด่นในแง่ความทะเยอทะยาน (ความตั้งใจอย่างสูง) เมื่อมีเป้าหมาย ก็จะเริ่มต้นจัดการอย่างรวดเร็ว และจริงจัง พูดจาตรงไปตรงมาด้วยถ้อยคำง่ายๆ เพื่อให้เกิดการคล้อยตาม และลงมือทำ

 

ข้อที่ 5 ความอิสระ และความอบอุ่นเป็นมิตร

คนเปิดเผย : ชอบทำงานเป็นทีม ชอบอยู่ร่วมกับผู้อื่น และพอใจเมื่อได้รับการตอบสนองในแง่บวก

คนเก็บตัว : ชอบอิสระ และไม่ค่อยชอบพึ่งพาใครมากเกินไป อยากมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร และพอใจที่จะใช้ชีวิต ตามหลักการของตัวเอง

ผลลัพธ์พฤติกรรม :

คนเก็บตัวจะไม่ชอบพึ่งพาใคร ดังนั้นจึงสามารถคิด และสื่อสารนอกกรอบได้ ขณะเดียวกัน คนกลุ่มนี้จะทำให้คนอื่นๆ รู้สึกว่าตัวเองมีอิสระในใจ และต่างมีพื้นที่เป็นของตัวเอง เป็นลักษณะนิสัยที่ส่งผลดี ต่อการบริหารจัดการในชีวิตจริง

ส่วนคนเปิดเผย จะมีความทุ่มเทให้กับคนรอบข้างมากเป็นพิเศษ ทำให้คนอื่นๆ รู้สึกอบอุ่นใจ และอยากพึ่งพิง แล้วถูกชักจูงให้รู้สึกแบบเดียวกันได้ง่าย เป็นนิสัยที่ดีของนักพูด และ ผู้ที่ทำงานที่ต้องสร้างแรงจูงใจ

 

ข้อมูลประกอบจากหนังสือ : คนเก่งต้องเก่งคน

 

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บุคลิกพนักงาน ขั้วตรงข้าม 5 ประเภท แบบไหนที่ใช่คุณ ?

7 Lifestyle ของ ผู้หญิงเก่ง ที่ทำให้พวกเธอเปล่งประกายกว่าใครๆ

รู้จัก The three day – monk syndrome อาการจับจด และ วิธีปรับพฤติกรรมเบื้องต้น

5 ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน พัฒนาตัวเองให้เก่ง และ โดดเด่นกว่าใคร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.