เอาชนะความเกลียด

Dhamma Daily : ทำอย่างไรจึง เอาชนะความเกลียด ที่แค่ได้ยินเสียงก็เกลียดแล้ว

Dhamma Daily: ทำอย่างไรจึง เอาชนะความเกลียด

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน วัดป่าเมตตาวนาราม ตอบปัญหาเรื่องการเอา ชนะความเกลียด ไว้ว่า

ถาม :  ทำอย่างไรจึงจะไม่เกลียด แค่เห็นรูป ได้ยินเสียง ไม่ได้เห็นหน้าตาก็เกลียด เกลียดแบบขนลุกขนพอง เกลียดชัง อยากเอาชนะความเกลียดด้วยทางธรรมต้องทำอย่างไรคะ

ตอบ : ธรรมชาติของอารมณ์ที่จิตชอบเสพ คืออารมณ์ชอบใจกับไม่ชอบใจ จะสลับไปมาภายในจิตนั้น นั่นเป็นเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบ การไม่รู้เท่าทันเกิดจากการขาดสติ เราควรฝึกสติโดยการทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา แล้วพิจารณาในรูป รส กลิ่น เสียง ผัสสะ และธรรมารมณ์ที่เกิดภายในใจ เบื้องต้นคือสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นภายใต้ร่างกายนี้ล้วนแต่ไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป

พิจารณาที่กาย ประกอบด้วยดิน น้ำ ลม ไฟ หรือพิจารณาเป็นอาการ 32 ก็ได้ แล้วให้รวมลงที่ดิน น้ำ ลม ไฟ ก็ได้เหมือนกันเสียงที่ได้ยิน ได้ฟัง ทั้งเสียงไพเราะและไม่ไพเราะ เกิดแล้วก็ดับไปเราพิจารณาดูสิ จะไปเกลียดทำไมให้จิตใจเราเศร้าหมอง ไม่เห็นมีประโยชน์อันใด เราควรแผ่เมตตาให้คนคนนั้นมาก ๆ และควรสละความโลภ ความโกรธ ความหลงออกจากใจ

การละความโลภควรทำทานให้มาก ๆ ละความโกรธต้องแผ่เมตตาบ่อย ๆ ละความหลงให้พิจารณารู้เห็นตามสภาพจริง หัดทำใจให้เป็นกลาง และควรพิจารณาว่าทุกชีวิตบนโลกนี้เหมือนกันหมดประกอบด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะรักกันขนาดไหน เกลียดกันขนาดไหน สุดท้ายก็ตายจากกัน เราควรมีความปรารถนาดีต่อกัน แผ่เมตตา เอื้ออาทรต่อกันจะดีกว่า ให้ทุกชีวิตมีความสงบสุข ได้ปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ชีวิตก็ประเสริฐแล้ว

ที่มา: นิตยสาร Secret

Photo by Abigail Keenan on Unsplash

บทความน่าสนใจ

ทำไมบางครั้งเราก็ต้องฝืนคบกับ คนที่เราเกลียด

เกิดในที่แย่ก็ดีได้ เรื่องจริงของคนเคยเกลียดพ่อแม่ตัวเอง

Dhamma Daily: เกลียดขี้หน้า โดยไม่รู้สาเหตุ เกิดมาจากอะไร

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.