นวัคคหายุสมธัมม์ บทสวดเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นวัคคหายุสมธัมม์ เป็นพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช ที่รวบรวมพระธรรมต่าง ๆ ในหลายพระสูตร อันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย โดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วย เมื่อคราวบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา  ครบ 50 ปี ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ เมื่อ พ.ศ. 2412 รัชกาลที่ 5

นวัคคหายุสมธัมม์ ที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นใหม่นี้ ใช้เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา โดยให้โหรบูชาเชิญเทวดานพเคราะห์มาฟังสวดพระพุทธมนต์ทีละองค์ และให้พระสงฆ์ 5 รูป สวดพระธรรมสำหรับเทวดาองค์นั้น สวดสลับกันไปกับโหรบูชา มีข้อความเป็นภาษาบาลี เมื่อแปลแล้วจะได้หัวข้อธรรม

นวัคคหายุสมธัมม์ตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช ทรงนิพนธ์ขึ้นมานี้ มิได้ทรงมุ่งหวังให้ใช้บทสวดมนต์ถอดถอนพระเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์อย่างเดียว แต่มุ่งให้นำธรรมะอันเป็นเนื้อหาในบทสวดมนต์ไปเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดเคราะห์และเสริมมงคล ด้วยการประพฤติปฏิบัติมากกว่า ดังนั้น ถ้าจะสะเดาะเคราะห์ให้หมดโดยสิ้นเชิงเสมือนการชำระสิ่งสกปรกออกจากภาชนะ ก็ควรนำหลักธรรมะไปปฏิบัติชำระล้างจิตใจอีกชั้นหนึ่ง ตามข้อความที่มีจำนวนข้อธรรมเท่ากับจำนวนกำลังวันของดาวแต่ละดวง

 

คลิกที่นี่! เพื่อดาวน์โหลดบทสวดนวัคคหายุสมธัมม์ (แปล)

ขอบคุณข้อมูลจาก วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.