ติด Facebook

Dhamma Daily : รูู้สึกหมั่นไส้ ไม่ชอบเพื่อนใน Facebook / Instagram ที่ชอบโชว์

Dhamma Daily : รูู้สึกหมั่นไส้ ไม่ชอบเพื่อนใน Facebook / Instagram ที่ชอบโชว์

ดิฉันเห็นเพื่อนใน Facebook / Instagram บางคนแล้วรู้สึกหมั่นไส้ ไม่ชอบ เพราะเห็นต่างทางการเมือง หรือบางคนชอบโชว์ชีวิตหรูหราจนเกินจริง จะทำอย่างไรดีคะ

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต ไขปัญหาดังกล่าวว่า

ต้องมีหลักธรรมประจำใจ เพราะเราเสพโซเชียลมีเดียทางตา ฟังทางหู ส่งต่อทางปาก กระทำทางกาย ถ้าหากใจขาดการยึดเหนี่ยวด้วยหลักธรรมแล้ว จิตจะปรุงแต่งให้เกิดสิ่งโสมมด้วยการอิจฉาริษยา ความหมั่นไส้ ความไม่ชอบ เพียงเพราะความเห็นต่าง เมื่อหัดใช้ธรรมะยึดเหนี่ยวได้ ใจก็เปิดกว้าง ตาก็สว่าง หูจะรับฟังผู้อื่นมากขึ้น จมูกดมกลิ่นได้มากขึ้น ปากจะพูดในสิ่งที่ดีขึ้น กายจะกระทำในสิ่งที่ดีขึ้นเพราะเราเปิดใจด้วยความเป็นกลาง ทำให้ชีวิตในโลกออนไลน์สับสนกับสภาวะทางอารมณ์น้อยลง “การเปิดใจยอมรับความเห็นต่าง ช่วยให้ทะเลาะกับผู้อื่นน้อยลง และปรับปรุงตนเองได้มากขึ้น”

แล้วถ้า ติด facebook / Line มากจนละเลยความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และห้ามตัวเองให้หยุดเล่นไม่ได้จะทำอย่างไรดีคะ

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวทฺฒโน  พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา อธิบายว่า

หลักธรรมที่ฆราวาสควรนำไปปฏิบัติ เพื่อมิให้ละเลยความสัมพันธ์ในครอบครัวและคนรอบข้างคือ ฆราวาสธรรม 4 ประกอบด้วย

1. สัจจะ คือความซื่อสัตย์ต่อกัน

2. ทมะ คือการรู้จักข่มจิตของตน

3. ขันติ คือความอดทนอดกลั้น

4. จาคะ คือความเสียสละ

การติด facebook/Line เป็นเพราะขาดทมะ (การรู้จักข่มจิตของตนเอง) จงรู้จักฝึกข่มจิตให้รู้จักแยกแยะและอดกลั้นที่จะไม่เปิดโซเชียลมีเดีย หากเราปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามอารมณ์หรือความต้องการ สนองความรู้สึกผ่านตัวอักษรหรือภาพโดยไม่สามารถแบ่งเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมได้ เราจะสูญเสียเวลาและโอกาสใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวหรือคนรอบตัว อย่าให้คนสำคัญกลายเป็นคนอื่น และอย่าให้ความสำคัญกับคนอื่นที่อยู่ในโซเชียลมีเดียมากเกินไป

“จงรู้จักข่มจิต จงรู้จักอดทน จงเป็นคนไม่ลืมตน และไม่ลืมคนที่รักเรา”

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

พุทธมนต์เตือนใจให้ไตร่ตรอง ก่อนเชื่อก่อนแชร์ในโลกโซเชียล

Dhamma Daily : ข่าวในโซเชียลทำให้สะเทือนใจ ควรทำใจอย่างไรดี

เมื่อลุงโจนส์บุกโซเชียล กล้อง อาริยะ คำภิโล เจ้าของร้านและเพจ Jones’ Salad

Dhamma Daily: เห็น ข่าวสะเทือนใจ ในโซเชียล ทำให้รู้สึกหดหู่ ควรจัดการความรู้สึกนี้อย่างไร

คัดเน้นๆ 10 อันดับคำคมคนดัง Secret เด็ดโดนใจ แชร์กันกระหึ่มโลกโซเชียล

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.