อยากเป็นผู้หญิงเก่ง…ต้องรู้จักการทำตลาดให้ตัวเอง!

คุณสาวๆ คะ วันนี้เราจะขอพูดถึง “การทำตลาดให้ตัวเอง” ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการให้คุณไปป่าวประกาศความเก่งของตัวคุณเองให้ชาวโลกรับได้ทราบอย่างโอ้อวด แต่หมายถึงการไม่ได้อยู่อย่างเงียบเชียบ เก็บตัว จนไม่มีใครรับรู้ถึงความไม่มีตัวตนของคุณบนโลกใบนี้ หากคุณไม่ทำให้คนอื่นรับรู้ว่าคุณมีตัวตนแล้ว จะมีใครหยิบยื่นโอกาสให้คุณ เพราะเขาจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคุณเป็นใคร หรือมีความสามารถอย่างไร

เคยอ่านเจอในหลายบทความ หลายตำราที่ต่างสอนให้เราไม่โอ้อวดในสิ่งที่เราเก่ง ที่เราทำได้ เพราะนั่นคือการทำให้คนอื่นหมั่นไส้เรา มีดีก็ควรเก็บไว้กับตัว แต่ยุคสมัยนี้แล้วนะคะ หากเราอยู่เงียบๆ และเก็บทุกอย่างไว้ไม่แสดงออก ก็คงจะกลายเป็นคนที่ไร้ตัวตนไปในไม่ช้าค่ะ รู้อย่างนี้แล้วเรามีดีอะไรก็แสดงออกมาให้คนอื่นได้เห็น เลยดีกว่าค่ะ แสดงให้รู้ไปเลยว่าเราคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งนั้นๆ เพียงแต่การแสดงใดๆ ให้เห็นนั้นต้องทำอย่างถูกกาละเทศะ และใช้ความคิดให้ดีๆ ก่อนเสมอค่ะ

ทั้งนี้ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอะไรออกไปนั้น เราจะต้องแสดงออกถึงความมีสติปัญญาของเราด้วย นั่นคือ แสดงออกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ และมีเหตุผลชัดเจน ไม่มีการเอาอารมณ์เข้ามาปะปน เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้วการทำตลาดให้ตัวเองที่คุณกำลังทำอยู่นั้น มันจะกลายเป็นการทำให้คุณดูไม่ดีไปเสียอีกค่ะ

ทีนี้มาดูกันว่าส่วนผสมทางการตลาดที่ดีตามหลักแล้วนั้นมีอะไรกันบ้าง ซึ่งโดยหลักการแล้วต้องมีทั้งหมด 4 P ได้แก่

PRODUCT (สินค้า) ในที่นี้คือการมีสินค้าเป็นของตัวเอง เทียบได้กับการรู้จักและนำความสามารถมาผสมกับจุดเด่นของเรามาใช้เป็สินค้าประจำตัว โอกาสอยู่ที่ไหน สามารถหยิบมาขายได้ในทันที ที่สำคัญ เราต้องมีความมั่นใจในสินค้าของเรา ด้วยค่ะ อย่างเช่น เราต้องมั่นใจในตัวเอง ต้องเชื่อมั่นในความสามารถ กล้าที่จะแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเรามีดี มีของดีก็ต้องเอาออกมาขายค่ะ อย่าให้มันต้องแห้งเหี่ยว เน่าเสียไปเพราะเก็บไว้นานจนไม่ได้เอาออกมาใช้เลย

PRICE (ราคา) เรื่องของราคาในที่นี้คือ เมื่อเป็นความสามารถราคาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะมาตั้งหรือวัดกันได้ แต่หากเปลี่ยนเรื่องราคาเป็นในรูปของมูลค่าความสามารถของเราเองจะเหมาะสมกว่า บางคนคิดว่า ความสามารถที่ตัวเองมีใครก็มีกันเลยตั้งมูลค่าของตัวเองไว้ไม่มาก จนถึงขั้นต่ำเกินไป และคิดว่าตนเองด้อยกว่าคนอื่น สุดท้ายพาลไม่กล้าแสดงความสามารถออกไปซะงั้น จำไว้เสมอค่ะ ไม่มีใครในโลกนี้ที่เหมือนกัน ดังนั้น ทุกคนมีมูลค่าความเป็นตัวตนของตัวเองเสมอ

PLACE (สถานที่) หมายถึงสถานที่ที่จะจัดวางสินค้า สินค้าบางอย่างมีราคาสูง แต่กลับไปวางในสถานที่รวมกับสินค้าที่มีราคาต่ำ พลอยทำให้คนที่มองมาเหมารวมสินค้าเราเป็นสินค้าราคาถูกไป ในขณะเดียวกันหากความสามารถของเรามีมูลค่าสูง

>>อ่านที่หน้าถัดไป<<

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.