กรรม

ตอบคำถาม เรื่อง กรรม โดยคุณพศิน อินทรวงศ์

เชื่อว่าผู้อ่านหลายคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง ” กรรม ” Secret จึงรวบรวมคำถามเรื่องนี้ พร้อมคำตอบจากคุณพศิน อินทรวงศ์ นักแต่งเพลงผู้ผันตัวเองมาเป็นนักแต่งธรรม เจ้าของผลงานหนังสือชื่อดังอย่างสมถะเท้าขวา วิปัสสนาเท้าซ้าย, พระพุทธเจ้าสอนเศรษฐีและหลวงปู่มั่น จอมทัพธรรม มาฝากคุณผู้อ่าน

 

1.อายุขัยของคุณ ถูกกรรมกำหนดไว้แล้ว หรือไม่ ตายเร็ว ตายช้า ฝืนกรรมไม่ได้?

ชีวิตคนเราขึ้นอยู่กับกรรมสามวาระนะครับ  คือ 1. กรรมอดีตชาติ(ผลที่เกิดจากสิ่งที่ทำมาในชาติก่อนๆ ซึ่งเราไม่อาจรู้ได้)  กรรมปัจจุบันชาติ(ผลจากสิ่งที่เราทำตั้งแต่วันแรกที่เกิด  จนถึงวันนี้)  3. กรรมที่เกิดจากปัจจุบันจิต(ผลจากจิตขณะนั้นๆ)  ชีวิตของเรา  จะเป็นเช่นไร  ขึ้นอยู่กับผลกรรมจากสามช่วงเวลานี้  เหมือนถามว่า  ต้นไม้นี้จะได้ผลผลิตดีหรือไม่  ก็ต้องถามว่า  1. เมล็ดดีไหม  2. ดูแลให้ปุ๋ย ให้นำ ให้อาหารดีไหม  3. เก็บเกี่ยวดีไหม  ไม่ว่าตอบคำถามเรื่องความตาย  ความรวย  ความสุข  ก็ใช้หลักการของกรรมทั้งสามส่วนนี้เหมือนกันครับ

 

2.ถ้ากรรมเก่าเยอะ ชาตินี้จะผ่อนกรรมได้อย่างไร?

กรรมเก่าแก้ไม่ได้แล้ว  ให้ทำกรรมปัจจุบันให้ดีที่สุด  ชีวิตก็จะดีไปเอง  เปรียบเหมือนน้ำที่เค็มด้วยเกลือ  ถ้าเราหยุดเติมเกลือ  ใส่น้ำเข้าไปเรื่อยๆ ปริมาณน้ำเพิ่มมากเข้าๆ  ก็เจือจางรสเค็มของเกลือไปได้

 

คลิกเลข 2 ด้านล่างเพื่ออ่านต่อหน้าถัดไป

3.ถ้าชาตินี้ เราภาวนา เพื่อเป้าหมาย ชาติหน้าจะได้เกิดเป็นมนุษย์และสูงขึ้นไปแต่กรรมเก่าที่กำหนดไว้แล้วว่าเราจะต้องเกิดในอบายภูมิมันจะต้องเป็นเช่นนั้น หรือไม่?

ถ้าไม่ทำกรรมหนักสี่ประการคือ  ฆ่าพ่อแม่  ฆ่าพระอรหันต์  ทำร้ายพระพุทธเจ้า  และทำให้ศาสนาวิบัติ  ถ้าไม่ทำสี่อย่างนี้  ก็ไม่เสมอไปที่มนุษย์คนนั้นจะต้องตกนรก   คนเรามีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง  พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่า  เมื่อเกิดเป็นคนแล้ว  ถ้ามีสติสมบูรณ์ก็มีโอกาสพัฒนาจิตไปได้ถึงพระอรหันต์ ดังนั้น  ถ้าเราต้องการไปสู่ภพภูมิที่ดี   เราก็ต้องหมั่นสร้างเหตุปัจจัย  นั่นคือเดินตามทางอริยมรรคมีองค์แปดครับ

 

4.การเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถูกกำหนดจากอะไร

กรรมครับ  เพศเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เลือกในชาตินี้  เกิดมาเราก็มีความเป็นผู้หญิงผู้ชายกันอยู่แล้ว  แต่การที่เราไม่ได้เลือกในชาตินี้ก็ใช่ว่าเราจะไม่มีส่วน  เพราะอย่างไรเสีย  ทั้งหมด  ก็คือสิ่งที่เราเคยสร้างสมไว้  เรื่องกรรมนี้เปรียบได้กับกระดาษเปล่าที่เอาปากกามาขีด  ขีดทับไปทับมาเรื่อยๆ  นานวันเข้า  เราก็ไม่รู้แล้วว่าเส้นไหนมาก่อนมาหลัง

 

**คำถามนี้เป็นส่วนหนึ่งจากกิจกรรม “ฝึกสติเพื่อชีวิตสตรอง” ที่จัดขึ้น ณ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 และ 11 มิถุนายน 2559 ติดตามคำถามอื่นๆ ได้ในครั้งถัดไป**

 

Photo by Steven Lu on Unsplash
Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.